Becijfert Duitse studie

Impact mogelijk glyfosaatverbod is enorm

21 Augustus 2017

AG Glyphosat, samenwerkingsverband van glyfosaat-producerende bedrijven, heeft de Duitse Kleffmann Group een onderzoek laten doen naar de gevolgen van een mogelijk glyfosaatverbod in de Europese Unie. Uit deze cijfers blijkt dat de gevolgen groot zijn. De financiële opbrengst per gewas daalt in sommige gevallen met maximaal driekwart.

Er zijn in het verleden vaker onderzoeken gedaan naar de gevolgen van een verbod op de herbicide glyfosaat. Echter, per gewas is daar niet naar gekeken, zo oordeelt AG Glyphosat. "Het doel van dit onderzoek is om op bedrijfsniveau weer te geven wat de gevolgen zijn", zegt woordvoerster Ursula Lüttmer-Ouazane. "Een groep boeren en consultancy heeft de uitkomsten beoordeeld. Hiervoor hebben we ook gekeken naar het belang van de verschillende gewassen binnen het bedrijf."

Er is rekening gehouden met 2 scenario's 

Kijken naar kosten en opbrengst
De studie is gebaseerd op 2 scenario's. Hiervoor zijn de gewassen wintertarwe, wintergerst, koolzaad, snijmaïs en suikerbieten beoordeeld. In het eerste scenario is alleen gekeken naar de extra kosten in arbeid, die nodig zijn om de gewassen te telen, en de directe kostenstijgingen als gevolg van het glyfosaatverlies. In het tweede scenario is rekening gehouden met een minderopbrengst als gevolg van het verbod. Dit wisselt van 0% voor fruit tot 10% in tarwe, gerst, maïs en koolzaad.

Impact in hectareopbrengst het grootst
De grootste kostenposten zijn extra bewerkingskosten, met daarbij meer dieselverbruik, problemen met resistentie, toename van erosie, schade aan de bodem en een mogelijke reductie in opbrengst. Zo staat in het rapport dat bij tarwe de dieselkosten gemiddeld 20% stijgen en de kosten van gewasbeschermingsmiddelen met 10%. Dit betekent dat de brutowinstbijdrage in het eerste scenario voor tarwe met 36% afneemt en in het tweede scenario zelfs met bijna 80%. Voor gerst en maïs is dat nog veel meer. Scenario 1 schommelt tussen 15% en 72%. Bij scenario 2 is dat 28% tot 134%.

CO2-uitstoot fors hoger
Meer grondbewerking en meer bespuitingen zorgen voor meer dieselverbruik. Het directe gevolg daarvan is dat de CO2-emissie stijgt, zo concludeert het rapport. Die gaat tussen de 28 en 61 kilo per hectare omhoog. Wordt ervan uitgegaan dat 3,6 miljoen hectare Duitse landbouwgrond (30% van het totaal) jaarlijks met glyfosaat wordt behandeld, dan gaat het om 100.800 ton extra CO2 per jaar in dit land alleen.

Invloed en stem van boer zijn nodig

Boeren moeten in actie komen
Het rapport moet volgens de initiatiefnemers boeren wakker schudden en argumenten brengen om zich in te zetten voor het behoud van het middel. Thoralf Küchler, van AG Glyfosat, geeft toe dat de zaak er momenteel goed uitziet. "Echter, het is niet gezegd dat een verbod in de EU er niet komt. We hebben daarom de invloed en stem van de boer nodig. Zij staan in contact met de consument."

Positief vooruitzicht
De licentie van glyfosaat loopt op 15 december 2017 af. Momenteel ziet het ernaar uit dat de Europese Commissie die licentie met 10 jaar verlengt, maar zeker is dat niet. Tot 1 september kunnen lidstaten hun mening indienen over het besluit. De EC kan op 5 oktober al een besluit nemen. Küchler hoopt zelf op een verlenging van 15 jaar.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel- en granenmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktupdate Aardappelen.
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox