Toch koeien afvoeren

Rechter geeft Staat gelijk in fosfaatkwestie

31 Oktober 2017 - Bart-Jan van Zandwijk - 16 reacties

De 51 melkveehouders die een kort geding hebben aangespannen, inzake het fosfaatreductieplan 2017, moeten zich toch aan de regels houden en koeien afstoten. Dat heeft het Haagse gerechtshof dinsdag 31 oktober besloten naar aanleiding van het hoger beroep van de Staat.

Mede-auteur is Esther de Snoo.

Het fosfaatreductieplan werd op 4 mei voor 51 melkveehouders buiten werking gesteld. De Staat ging hiertegen in beroep. De rechter in Den Haag oordeelt nu dat de melkveehouders konden voorzien dat de overheid met maatregelen zou komen na de afschaffing van het melkquotum op 31 maart 2015.

Zij moeten alsnog dieren afvoeren

Het fosfaatreductieplan, dat op 1 maart 2017, van kracht werd en melkveehouders dwong om dieren af te voeren, geldt wel voor deze groep. Zij moeten alsnog dieren afvoeren en het aantal melkkoeien op hun bedrijf verminderen tot het referentiepeil van 2 juli 2015.

Na de uitspraak van 4 mei stapten nog eens 400 melkveehouders naar de rechter. Zij meenden eveneens niet aanmerking te komen voor het fosfaatreductieplan. De Staat ging ook hierbij in hoger beroep. Wanneer de uitspraak daarvan is, is nog onbekend.

Bezwaar
Op 4 mei gingen 51 melkveehouders in bezwaar tegen het fosfaatreductieplan. Zij eisten dat het plan voor hen buiten werking zou moeten worden gesteld. De melkveehouders geven aan dat zij onevenredig zwaar belast zijn. Zij hebben namelijk geïnvesteerd in hun bedrijf, via grond of dieraantallen, geheel in lijn met de toen geldende wet grondgebonden groei melkveehouderij.

Later werden zij beperkt, terwijl zij al financiële verplichtingen waren aangegaan. De voorzieningenrechter stelde hen in het gelijk. Echter, Martijn van Dam ging op 19 september in hoger beroep. Ook biologische melkveehouders wilden vrijgesteld worden van het fosfaatreductieplan. Zij hebben immers niet bijgedragen aan het fosfaatoverschot, zo meldden zij.

De uitspraak nu geldt voor de volledige groep van 51 melkveehouders, waaronder enkele biologisch bedrijven.

Waarom is het fosfaatreductieplan ingesteld?
In maart van dit jaar is het fosfaatreductieplan in werking getreden. Dit om ervoor te zorgen dat de fosfaatproductie van de melkveestapel onder het fosfaatplafond blijft, wat nodig is om de derogatie in de toekomst te behouden.

De Staat is van mening dat alle melkveehouders moeten voldoen aan de verplichtingen van het fosfaatreductieplan, omdat Nederland anders niet onder het fosfaatplafond uitkomt en dus geen derogatie kan krijgen. Daarnaast is zijn mening dat de melkveehouders wisten dat zij na afschaffing van het melkquotum het fosfaatplafond zouden gaan overschrijden.

Hoe werkt het ook alweer?
Melkveehouders moeten via dit reductieplan terug naar het referentieaantal van 2 juli 2015. Zij kregen vanaf 1 maart 2017 de taakstelling opgelegd om iedere periode een percentage te reduceren. Voldoen zij niet aan dit 2 maandelijkse reductiepercentage, dan krijgen zij een heffing opgelegd. Voldoen zij wel, maar nog niet aan het referentieaantal, dan krijgen zij een solidariteitsheffing opgelegd. Deze heffingen kunnen hoog oplopen bij het niet voldoen aan de doelstelling.

Hoeveel effect en waarschuwing
Tot nu toe is in totaal 5,1 miljoen kilo fosfaat gereduceerd. Hiermee is de doelstelling tijdelijk behaald, maar voormalig minister Henk Kamp heeft al gewaarschuwd voor een groeiende melkveestapel in de maand september.

Op het Nationaal Economisch Landbouw Congres zal Lubbert van Dellen ook ingaan op de impact van fosfaatrechten op de bedrijfsvoering van melkveehouders. Abonnees kunnen gratis naar het congres. Klik hier voor meer informatie.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
16 reacties
fries 31 Oktober 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/melkvee/artikel/10876383/rechter-geeft-staat-gelijk-in-fosfaatkwestie][/url]
Gelukkig....mooi koeien afvoeren . moet een ander ook en vooral degene die het overschot niet veroorzaakt hebben moesten ook
Niet groeier 31 Oktober 2017
100% mee eens,
Maar je moet zo eerlijk zijn dat de groeiers niks verkeerd hebben gedaan
Een algehele standstill op 2 juli 2015 was beter geweest en daar is de regering in gebreke gebleven gebleven
andre vw 31 Oktober 2017
Linssen cs advocaten is tot op heden de enige winnaar in deze.
Jammer voor de echte knelgevallen dat het zo uitpakt.
Andre 31 Oktober 2017
Hoever zijn we gezakt in Nederland?
Je zal maar gestart zijn in 2015. Zoon thuis gekomen, koeien gekocht, stal verbouwd, voldoende grond, vergunningen hebben gekregen en financiële verplichtingen hebben aangegaan..
Wat heb je dan verkeerd gedaan?
Nu koeien afslachten en je zelf financieel ophangen?
Fier 31 Oktober 2017
Jammer dat een Rechter de Staat niet aansprakelijk stelt voor hun niet kordate gedrag in 2015 voorafgaande aan de einddatum van het quotum. Uiteindelijk zijn wij Agro-Ondernemers altijd de dupe van Heren uit het Haagse en Rechters van Staat die door de Staat zijn aangesteld. Vraag rijst "Hoe onafhankelijk zijn Zij". En waar zijn onze Agro- bestuurders in gebreke gebleven dat men de Overheid niet voldoende achter de spreekwoordelijk.... aanzat! Maar het is en blijft een Haags onderonsje Staat en Overheid/ Stedelijk gebied.
Kunnen wij echter nog rechters kraken als Agro-belangenbehartigers?
Dromen doet de Agro-Ondernemer nooit, daar is de Overheid TE onbetrouwbaar voor. Zie elke keer het wijzigen van lopende regelgeving en zomaar afschaffen van zaken, dat op ons ondernemen van invloed is. Sterkte Agro-Ondernemers.
Abonnee
Dirk(melk) 31 Oktober 2017
De niet-groeiers hebben nog minder fout gedaan en die zijn (gedeeltelijk)ook de klos. Dat is echt onredelijk.
De groeiers hebben het echt zelf gedaan, niemand heeft ooit tegen hun gezegd:"jij moet met geleend geld een nieuwe stal voor 250-500 melkkoeien bouwen of een tweede locatie er bij zoeken".
Misschien kunnen de niet-groeiers nu een schadeclaim [lees:civiele procedure opstarten] indienen tegen de groeiers. Lijkt mij wel redelijk
Linssen advocaten zijn zeer deskundig en als je dan toch in de penairie zit, heb je met hun een goede kans. Zonder kans beginnen ze er niet aan. Ook hier geldt weer dat je zelf kiest om een gerechtelijk procedure op te starten. Maar, als eenvoudige melkveehouder met nogal wat wedstrijdervaring, kan ik U wel zeggen, dat de Staat der Nederlanden een moeilijke tegenstander is om van te winnen. Dat was ten tijde met de invoering het melkquotum zo en dat zal nu niet anders zijn
andre vw 31 Oktober 2017
Beste BoerenBusiness,

We hebben sinds Zondag weer wintertijd.
Abonnee
Dirk(melk) 31 Oktober 2017
De niet-groeiers hebben nog minder fout gedaan en die zijn (gedeeltelijk)ook de klos. Dat is echt onredelijk.
De groeiers hebben het echt zelf gedaan, niemand heeft ooit tegen hun gezegd:"jij moet met geleend geld een nieuwe stal voor 250-500 melkkoeien bouwen of een tweede locatie er bij zoeken".
Misschien kunnen de niet-groeiers nu een schadeclaim [lees:civiele procedure opstarten] indienen tegen de groeiers. Lijkt mij wel redelijk
Linssen advocaten zijn zeer deskundig en als je dan toch in de penairie zit, heb je met hun een goede kans. Zonder kans beginnen ze er niet aan. Ook hier geldt weer dat je zelf kiest om een gerechtelijk procedure op te starten. Maar, als eenvoudige melkveehouder met nogal wat wedstrijdervaring, kan ik U wel zeggen, dat de Staat der Nederlanden een moeilijke tegenstander is om van te winnen. Dat was ten tijde met de invoering het melkquotum zo en dat zal nu niet anders zijn
Nog Hoop 31 Oktober 2017
Elders op internet lees ik het volgende: het hof is verder van oordeel dat niet in algemene zin kan worden gezegd dat de Regeling tot onevenredige gevolgen leidt. Voor een antwoord op de vraag of de Regeling in individuele gevallen tot onevenredige gevolgen leidt, is beoordeling nodig van alle omstandigheden van het individuele geval. Dus er is nog hoop!!
peter 31 Oktober 2017
de Staat wil reductie dierlijke uitstoot en 55% van de melkveehouders wil derogatie behouden koste wat kost(ondanks dat RFC minder melk wil te kosten van overige 45%melkveehouders), Dus wat is het probleem?
peter 31 Oktober 2017
Boeren moeten VOLOP gaan melken en derogatie laten vliegen (zie etra regels bemesting mais teelt) hierdoor geen dure fosfaatrechten (lucht bubbel). Dan heeft Den haag pas een probleem met hun CO2reductie. Laat ze maar eens de beurs trekken ,zoals bij de nertsenhouders! en niet dat wij melkvee houders een koekje in de koekjesdoos van NZO stopen om het vervolgens weer uit te delen aan STOPPERS!!!!!
Jan 31 Oktober 2017
@niet groeier. daar heb je een goed punt. de staat bleef alweer in gebreke. maar de banken en LTO treft ook blaam. toch waren ook hier hebzucht en trots 2 leidende emoties. wanneer leren we dat af?
Bert 31 Oktober 2017
Met deze uitspraak van de Hoge raad heb je winnaars en verliezers. Maar ik kan uit ervaring zeggen dat dit voor jonge ondernemers die een visie hebben, hun nek uitsteken, en ondernemer zijn pur sang, weer een grote trap na in de rug is. Blijkbaar heeft men hier in Nederland geen behoefte meer aan goede ondernemers die er voor kunnen zorgen dat wij hier in Nederland eerlijk en betaalbaar voedsel produceren. Deze jongen ondernemers jagen wij allemaal weg! Hebben we in Nederland over 5 jaar nog jaar nog zulke gepassioneerde melkveehouders!
sjaakie 31 Oktober 2017
zachte heelmeesters
stinkende wonden
had 2 juli opgetreden als een leider Van Dam
je heb geen winnaars in deze fosfaat onzin
mdb 31 Oktober 2017
Ik zeg het al langer....laatste generatie boeren;geen opvolger, die bij de pinken is, trapt hier nog in!

Wie wil er nu 200 koeien melken met een bult gezeik, en er niks aan over houden! ?Geen normaal leven hebben zulke gasten!
Griet 1 November 2017
mee eens ,de mega bedrijven hebben deze ellende met het advies van de boerenorganisaties veroorzaakt van groter groter groeien
mede door hun hebben de kleine boerenbedrijfjes al helemaal geen kans meer om te overleven ,want om in aanmerking te komen voor vrijstelling moest er geïnvesteerd zijn
dat doen de kleine boeren niet zo gauw
daarom vindt ik het nu goed dat dan iedere boer dan maar moet lijden
en dat geldt voor mij betreft ,dan ook voor boeren met vlees vee in het land,want
die kringen schijten net zo goed stront als een melkkoe
Theon 3 November 2017
de hoge loonkosten en de dure automatisering moeten de bedrijven blijven groeien om te blijven bestaan! Als de opbrengstprijzen niet mee om hoog gaan is het einde onderneming. de kaalslag op het platteland zal door blijven gaan als er niets veranderd. Duizende hectares goed landbouwgrond is naar natuur gegaan. de grondprijzen toren hoog. En goed bemesten van de grond zoals het hoort, mag nie meer! Zeer onbetrouwbare Banken en een Overheid die alleen maar met de botte bijl onwerkbare regels maakt. Goed regeren is vooruitzien, niet met een kanon mensen afschieten!
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Nieuws CBS

Uitscheiding stikstof en fosfaat onder plafond EU

Nieuws stikstof

Boer dwingt publicatie fosfaattoekenning af

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden