Nieuws Hernieuwbare energie

SDE+-regeling in najaar opnieuw opengesteld

11 Juli 2018

De najaarsronde voor projecten met een SDE+-subsidie is van 2 oktober tot 8 november 2018 geopend. Ook werd bekendgemaakt dat de voorjaarsronde 4.535 aanvragen heeft opgeleverd. Veruit het grootste deel van die aanvragen ging naar zonne-energieprojecten.

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, maakte in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat er voor de najaarsronde van de SDE+ opnieuw €6 miljard beschikbaar komt uit de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energie (SDE+).

De voorjaarsronde van de SDE+-subsidie is inmiddels gesloten. In zijn totaliteit zijn er 4.535 aanvragen ingediend, en van het totale budget is €5,3 miljard toegekend aan projecten. Veruit het grootste aandeel hiervan ging naar projecten aangaande zonne-energie (4.369 aanvragen).

Budget niet volledig gebruikt
Meer dan €0,7 miljard zal niet gebruikt worden. Dit omdat het budget voor de SDE+-regeling op dit moment op het hoogste niveau zit, terwijl er geen oneindig aanbod aan projecten, capaciteit en projectontwikkelaars is.

Grondvergoeding in SDE+ vervalt

In de brief gaat Wiebes in op zonnepanelen op landbouwgrond: "Het heeft mijn voorkeur om eerst de geschikte daken en niet-productieve gronden te benutten, voordat de grootschalige systemen op landbouwgrond in beeld komen. Om deze reden heb ik aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om niet langer met een grondvergoeding in de SDE+-regeling te rekenen. Dit eens te meer omdat in het basisbedrag geen rekening wordt gehouden met een vergoeding voor dakopstellingen.

Wind op zee
Eventuele energieopwekking door wind op zee is niet opgenomen in de reguliere SDE+-openstelling, maar hiervoor worden aparte tenders uitgezet. Na de tenders van de afgelopen jaren is wind op zee steeds goedkoper geworden.

De minister gaat verder in op de voortgang van de doelstelling om 6.000 megawatt aan windenergie op te wekken in 2020. Aan het eind van 2017 stond in Nederland 3.249 megawatt operationeel vermogen aan windturbines op land. Daarmee is 54% van de doelstelling behaald, wat betekent dat er een verbetering bewerkstelligd is (ten opzichte van vorig jaar). Echter, daarbij meldt de minister ook dat hij niet verwacht dat de doelstelling van 6.000 megawatt gehaald gaat worden.

Klimaatakkoord
Dinsdag 10 juli werd bekendgemaakt dat de overheid met het Klimaatakkkoord fors inzet op hernieuwbare energie. Het akkoord ziet een groei van de hernieuwbare elektriciteitsopwekking van 14% naar 70% in 2030. Het betekent dat er nog meer geld naar zonnepanelen en windmolens zal gaan.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer

Aangeboden: Zonnepanelen op het dak

Subsidiekraan van 13 miljard binnenkort open

Aangeboden: Zonnepanelen op het dak

Stijgende energieprijzen? Wek zelf energie op

Aangeboden: Zonnepanelen op het dak

De subsidies voor zonnepanelen in 2022

Aangeboden: Zonnepanelen op het dak

Het beste verdienmodel met zonnepanelen

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief