Achtergrond Landbouwvisie

Schouten: 'Regie moet terug naar de boer'

11 September 2018 - Anne Jan Doorn - 28 reacties

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) overweegt advertenties te plaatsen waarin de consumentenprijs vergeleken wordt met de uitbetaalprijs aan de boeren. "Het is een manier om de positie van de boer te verbeteren", zo zei Schouten maandag 10 september op een bijeenkomst van Trouw naar aanleiding van het onderzoek 'De staat van de boer'.

De minister is van mening dat de boer steeds minder voor zijn product krijgt en dat de andere partijen er met de winst vandoor gaan. "Dit is verkeerd en de hele keten moet meewerken aan het verbeteren van de positie van de boer." Daarmee doelt Schouten dus ook op de supermarkten.

"Ik vind het kwalijk dat de retail op dit soort avonden afwezig is. Misschien moeten we advertentieruimte inkopen om inzichtelijk te maken wat de boer ontvangt en wat de consument uiteindelijk betaalt. Op basis daarvan kan de consument zichzelf de volgende vraag stellen: wil ik bij de supermarkt met de laagste prijs zijn, of wil ik wat extra betalen zodat de boer ook wat meer krijgt?"

Landbouwvisie terugkerend onderwerp
Ook de landbouwvisie van Schouten werd deze avond uitgebreid besproken. Critici melden dat ze het plan niet concreet vinden. De landbouwminister reageert daarop door te laten weten dat ze daar bewust voor gekozen heeft. Ze is van mening dat er polarisatie plaatsvindt in de landbouwsector. "Je bent of voor de natuur of voor de boer. Je bent of voor een krimp van de veestapel of voor een grenzeloze groei. Het maakt dat de discussie wordt platgeslagen. Ik vind dit kansloos, omdat deze punten voorbijgaan aan wat bijvoorbeeld een krimp van de veestapel betekent voor de boeren."

Volgens Schouten moet er daarom een stip op de horizon gezet worden. "Er is eerst een overeenstemming nodig over onze gemeenschappelijke waarden. Later kunnen we dan zeggen: over deze visie waren we het eens." Echter, de landbouwminister stelde ook dat de visie zeker nog gaat schuren als deze daadwerkelijk dieper wordt uitgewerkt.

'Geen ad-hocbeleid'
Schouten stelde daarnaast dat er een richting nodig is en dat er geen sprake moet zijn van een ad-hocbeleid. Dit werd door de vele boeren in de zaal bevestigd. "De grote investeringen moeten niet na 5 jaar (mede door wetgeving) ineens nutteloos zijn. De visie is dan ook niet alleen een visie van mij, maar is ook gebaseerd op diverse ontwikkelingen in de samenleving."

Hoeveel actieve leden heeft LTO Nederland?

Marc Calon, de voorman van LTO Nederland, reageerde instemmend en liet weten dat de concretisering van de visie nog spannend gaat worden. Wel laat hij weten dat hij blij is dat de minister ziet dat er al veel goed gaat in de sector.

Echter, Calon kreeg het vuur zelf ook aan de schenen gelegd. Uit het onderzoek van Trouw blijkt namelijk dat 80% van de boeren zich niet vertegenwoordigd voelt door LTO Nederland. De vraag vanuit de zaal is dan ook: hoeveel actieve leden heeft LTO Nederland werkelijk? Volgens Calon wordt dat momenteel onderzocht door Wageningen University and Research. Daarnaast is hij van mening dat de sectorale aanpak van LTO Nederland goed werkt.

'Duidelijkheid is nodig'
Ook bleek uit het onderzoek van Trouw dat ongeveer 50% van de boeren af en toe neerslachtig is geweest, vanwege de vele zorgen over het boerenbedrijf. Daarom is duidelijkheid nodig. Dat beklemtoonde ook Iris Bouwers, vicevoorzitter CEJA (de Europese Raad voor Jonge Boeren). Zij vroeg aan Schouten hoe boeren weer de regie krijgen en niet langer een speelbal zijn. 

De landbouwminister gaf aan dat ze zich ervan bewust is dat haar beleid bepalend kan zijn voor de nachtrust van de boer. "Daarom heb ik deze stip op de horizon gezet." Daarnaast geeft de minister aan dat ze er voor wil zorgen dat de macht in de keten weer bij de boer komt te liggen.

De boeren in de zaal lieten weten dat ze wel wat kunnen met de landbouwvisie van Schouten. "De visie is niet te dwingend. We kunnen deze visie op een eigen manier inrichten. Klein of grootschalig wordt niet als norm aangewezen, maar er is sprake van een gemeenschappelijk uitgangspunt: kringlooplandbouw."

Brancheorganisatie akkerbouw overwegend positief
Dirk de Lugt, de voorzitter van BO Akkerbouw, geeft aan dat ook hij positief is over de landbouwvisie van minister Schouten. Hij ziet veel in de samenwerking tussen akkerbouwbedrijven en veehouderijen. "Daarnaast denk ik dat voor het sluiten van kringlopen dicht bij huis voldoende markt is."

De invulling van een kringlooplandbouw wordt door veel boeren al zelf bedacht. "Het is een vorm van ondernemerschap, maar er is wel onderzoek voor nodig", zo zegt De Lugt. Toch heeft hij nog veel vragen over de concrete invulling van de visie. Hij mist bijvoorbeeld de handelsbetrekkingen in het rapport, maar ook de rol van GMO-vrije soja wordt niet genoemd.

De Lugt geeft als laatste aan dat hij ook ziet dat er zaken moeten veranderen om op de lange termijn duurzaam te boeren. "Niet alleen de kilo's en de economische rentabiliteit zijn belangrijk, maar ook het klimaat en de weerbaarheid van planten gaan een steeds grotere rol spelen."

Boerenbusiness organiseert vrijdag 14 september een seminar op de AgroTechniek Holland, als afsluiting van de Gewastour. In het seminar wordt een analyse gegeven van het groeiseizoen, de prijsontwikkeling en wordt een prognose van de opbrengst gepresenteerd. Meld u hier aan voor dit gratis seminar en ontvang uw toegangsbewijs.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
28 reacties
Chretien 11 September 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/algemeen/artikel/10879902/schouten-regie-moet-terug-naar-de-boer][/url]
Dit is al enkele jaren geleden gebeurd in België via een site die van de Boerenbond afhankelijk was.
Haalt dus niks uit: de consument deelt in een interview mee dat het toch schandalig is dat die hardwerkende boeren zo weinig krijgen voor hun product en beweert wel dat hij best bereid is om wat meer te betalen .
In werkelijkheid kan het niet goedkoop genoeg zijn wat er in de rekken van de grootwarenhuizen ligt.
Mooi initiatief dus, maar zolang als de overproductie in stand wordt gehouden, zal er voor boer Jan geen prijsstijging aan komen
Jan 11 September 2018
De (her)introductie van kringlooplandbouw is een zaak die, behalve door de supermarktconcerns door een aantal zaken zal worden gefrustreerd:

1 Keuzemogelijkheid van de consument. Zolang de keuze bestaat zal alleen idealistische consumenten zal een duurder product kopen, de meerderheid niet. De keuze voor goedkoop moet dan worden afgenomen: meer betalen.

2. De EU: de open grenzen zal import van goedkopere voeding mogelijk blijven maken. Andere EU landen hebben geen boodschap aan kringlooplandbouw, omdat de landbouw daar veel minder intensief is of waar zeer ruime directe subsidies uit regionale en nationale budgetten de kringloop al langdurig stimuleren (Beieren, Oostenrijk, Zwitserland).
Een oplossing bij de EU, waar de minister over spreekt, kan niet verwacht worden.

3. De EU. De werkelijk waanzinnige regelgeving smoort innovatie op allerlei vlak in de kiem (vb. mestwetgeving).

4. Onwetendheid/gebrek aan ervaring bij de bulk van de boeren. We weten niet hoe het moet. Er is op dit punt maar weinig onderzoek; voor de geinteresseerden is het tasten. Onderzoeksgelden worden grotendeels besteed aan ‘hoogvliegerij’/de ICT hype, beloften van precisielandbouw waar vooral de WUR profijt van heeft. Het idee dat precisielandbouw voor kringlooplandbouw een oplossing biedt gaat er bij mij niet in.
Een structurele langetermijnvoorwaarde is mengen van akkerbouw en melkveehouderij.

5. De exorbitant hoge grondprijzen. >100.000 Euro voor goede akkerbouwgrond per ha dwingt de landbouwer tot extreme intensivering t.b.v. (korte termijn)winst en risicobeheersing, jawel onder het dictaat van de (RABO)bank, die deze ontwikkeling omwille van het eigen risicomanagement besmuikt toejuicht.
manon 11 September 2018
"'Kringlooplandbouw' goed idee, mar regels keare alles op"
10 sep 2018 - 16:55 Nederlands
Lês foar


Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Bouboeren en feehâlders moatte folle mear gearwurkje. Soks moat liede ta in saneamde 'kringlooplandbouw'. It is de fizy fan minister Carola Schouten fan Lânbou. Neffens har is dit de bêste opsje om in soad problemen fan no tsjin te gean. Kosteferleging en ferheging fan de produksje liede bygelyks ta it ferdwinen fan natuer en biodiversiteit.Video afspelen
Gerelateerd
Delen

Kringlooplandbouw goed idee, maar regels houden alles tegen
Yn Holwert, flak oan see, wurkje fjouwer boerebedriuwen al langere tiid sa't de minister it graach sjen wol. It giet om twa bouboeren, in feehâlder en in skieppeboer. Se hawwe mei-inoar yn 2001 de feriening Ecolana oprjochte. De boeren hawwe de feriening sels oprjochte mei as doel makliker útwreidzje te kinnen. Der wie net in soad grûn beskikber foar útwreiding, mar troch gear te wurkjen koene de boerebedriuwen inoar helpe. Stadichoan waard dy gearwurking yntinsiver en binne de boeren oerskeakele op in mear duorsume lânbou. Sa rydt de bouboer bygelyks op syn lân dong út dy't ôfkomstich is fan kij fan syn buorman.
Dong
De feriening rint wol tsjin in soad tsjinstridige regels oan. Bouboer Kees van der Bos: "De grutste problemen sitte yn it brûken fan dong. Wy wolle graach dat it op it lân lizzen bliuwt. Dat is folle better foar it libben yn de grûn. Mar dat op it lân lizzen bliuwen mei net." Feehâlder Frans Antonides follet oan: "It moat fuortendaliks ûnder de grûn. Mar krekt as it lizzen bliuwt, soargje de bistjes foar goede grûn. It is in foarm fan buorkjen út it ferline. Eins is dit in moderne foarm fan it âlde, mingde bedriuw. Alles tichteby."
De manlju binne entûsjast oer de plannen fan de minister. Sy fernimme sels hoefolle foardielen oft boeren helje kinne út de gearwurking. Der is allinnich noch wol te min kennis, seit van der Bos: "Benammen oer it libben yn de grûn en hoe't jo dat weromkrije. Wy moatte goed útfine hoe't we dat oan de praat krije, want dan wurde ús gewaaksen better en de kwaliteit heger."
Strie
Somtiden binne der wol drege diskusjes, mar de boeren moatte it iens wurde. Sa wol feehâlder Antonides útwreidzje. Buorman Van der Bos fynt dat goed, mar dan al op betingst dat Antonides goed sjocht nei wat er docht mei syn dong. "Wy wolle dat hy strie brûkt yn de stâl. Dat kinne wy folle better kwyt op it lân", seit Van der Bos. Antonides: "En dat wolle wy ek wol. We wolle no in stâl bouwe der't we dat regelje kinne." Al mei al is eltsenien tefreden oer de gearwurking. It hat ek seker in takomst, sa sizze de beide mannen.
???!!! 11 September 2018
manon schreef:
"'Kringlooplandbouw' goed idee, mar regels keare alles op"
10 sep 2018 - 16:55 Nederlands
Lês foar


Foto: Omrop Fryslân, Hayo Bootsma
Bouboeren en feehâlders moatte folle mear gearwurkje. Soks moat liede ta in saneamde 'kringlooplandbouw'. It is de fizy fan minister Carola Schouten fan Lânbou. Neffens har is dit de bêste opsje om in soad problemen fan no tsjin te gean. Kosteferleging en ferheging fan de produksje liede bygelyks ta it ferdwinen fan natuer en biodiversiteit.Video afspelen
Gerelateerd
Delen

Kringlooplandbouw goed idee, maar regels houden alles tegen
Yn Holwert, flak oan see, wurkje fjouwer boerebedriuwen al langere tiid sa't de minister it graach sjen wol. It giet om twa bouboeren, in feehâlder en in skieppeboer. Se hawwe mei-inoar yn 2001 de feriening Ecolana oprjochte. De boeren hawwe de feriening sels oprjochte mei as doel makliker útwreidzje te kinnen. Der wie net in soad grûn beskikber foar útwreiding, mar troch gear te wurkjen koene de boerebedriuwen inoar helpe. Stadichoan waard dy gearwurking yntinsiver en binne de boeren oerskeakele op in mear duorsume lânbou. Sa rydt de bouboer bygelyks op syn lân dong út dy't ôfkomstich is fan kij fan syn buorman.
Dong
De feriening rint wol tsjin in soad tsjinstridige regels oan. Bouboer Kees van der Bos: "De grutste problemen sitte yn it brûken fan dong. Wy wolle graach dat it op it lân lizzen bliuwt. Dat is folle better foar it libben yn de grûn. Mar dat op it lân lizzen bliuwen mei net." Feehâlder Frans Antonides follet oan: "It moat fuortendaliks ûnder de grûn. Mar krekt as it lizzen bliuwt, soargje de bistjes foar goede grûn. It is in foarm fan buorkjen út it ferline. Eins is dit in moderne foarm fan it âlde, mingde bedriuw. Alles tichteby."
De manlju binne entûsjast oer de plannen fan de minister. Sy fernimme sels hoefolle foardielen oft boeren helje kinne út de gearwurking. Der is allinnich noch wol te min kennis, seit van der Bos: "Benammen oer it libben yn de grûn en hoe't jo dat weromkrije. Wy moatte goed útfine hoe't we dat oan de praat krije, want dan wurde ús gewaaksen better en de kwaliteit heger."
Strie
Somtiden binne der wol drege diskusjes, mar de boeren moatte it iens wurde. Sa wol feehâlder Antonides útwreidzje. Buorman Van der Bos fynt dat goed, mar dan al op betingst dat Antonides goed sjocht nei wat er docht mei syn dong. "Wy wolle dat hy strie brûkt yn de stâl. Dat kinne wy folle better kwyt op it lân", seit Van der Bos. Antonides: "En dat wolle wy ek wol. We wolle no in stâl bouwe der't we dat regelje kinne." Al mei al is eltsenien tefreden oer de gearwurking. It hat ek seker in takomst, sa sizze de beide mannen.


REDACTIE VERWIJDER DEZE BAGGER DIRECT!!!
hans 11 September 2018
Schouten:

"wil ik bij de supermarkt met de laagste prijs zijn, of wil ik wat extra betalen zodat de boer ook wat meer krijgt?"
De relatie tussen dure en goedkope supers enerzijds en duur of goedkoop inkopen is er niet. AH betaalt de boer (verwerker) niet meer dan Lidl. Wel later.

"Je bent of voor de natuur of voor de boer. Je bent of voor een krimp van de veestapel of voor een grenzeloze groei. Het maakt dat de discussie wordt platgeslagen. Ik vind dit kansloos, omdat deze punten voorbijgaan aan wat bijvoorbeeld een krimp van de veestapel betekent voor de boeren."
Schouten vermijdt hier zelf de discussie waar het over gaat: boeren-inkomen. Niet meer of minder vee, of meer of minder natuur. Leningen kunnen alleen met geld terugbetaald worden, niet met meer vee.

Ook speelt dat Nederland op landbouwgebied zich aan EU-afspraken dient te houden: Elk jaar tenminste de landbouw-productie van het voorgaande jaar, dus ook oneindige groei.

Kortom, simpel, nietszeggende uitlatingen van Schouten.
jan 11 September 2018
@ ???!!! kunt misschien inhoudelijk reageren?
jan 11 September 2018
@ ???!!! . zodat u ook kunt meedoen. https://www.omropfryslan.nl/nieuws/838163-kringlooplandbouw-goed-idee-maar-regels-houden-alles-tegen
piet 11 September 2018
De vraag is dan: wordt het een strijd wie de beste advertentie kan maken? De supermarkt zal altijd blijven stunten met prijzen. Dat moeten ze ook vanuit hun filosofie. Supermarkten zijn beurs genoteerde bedrijven. Die moeten winst maken, en als het kan zoveel mogelijk. Dat eisen de aandeelhouders. Concurrentie is de basis van deze winst. "Heb jij het niet, dan haal ik het wel bij iemand anders"
Joep 11 September 2018
In het verleden werden de Legbatterijen in Europa verboden. Deze werden grotendeels tweedehands verkocht naar de Oekraïne. Nu wordt er door de EU miljoenen eieren geïmporteerd uit dezelfde Oekraïne voor een lagere prijs als onze pluimveehouders zelf kunnen. Met onze kringloop landbouw gaan onze producten dusdanig duur worden dat we niet meer exporteren kunnen. De consument heeft het recht om de goedkoop product te kopen. Het buitenland gaat dit invullen. Schouten is lekker bezig............
john 11 September 2018
economische haalbaarheid staat op plaats 1 daarom is de invoering van de kringlooplandbouw niet in een kabinetsperiode gerealiseerd maar wordt nieuwe wetgeving en subsidies getoetst aan de bijdrage van een betere kringloop en minder verliezen. Over een langere tijd krijg je dan vanzelf een duurzamere landbouw en niet eentje waar alleen maar pleisters geplakt zijn.

samenwerking tussen de verschillende sectoren is daarbij een voorwaarde. Ik denk dan ook niet dat producten uit de kringloop duurder zijn, eerder goedkoper doordat reststromen waarde krijgen.
Abonnee
Kjol 11 September 2018
Kringloop landbouw zou dus betekenen dat we ons land gaan bemesten met ondermeer rioolwater, de consument is namelijk ook een producent van mest.
Beter is echter dat de consument zijn uitwerpselen gescheiden gaat opvangen en wekelijks laat ophalen door de 'kringloopcentrale' die het vervolgens uitlevert naar de landbouw.
De consument moet tevens bijhouden wat er aan voedsel geconsumeerd wordt en wat er als uitwerpselen afgevoerd wordt.
En zo gaat het kringloop systeem in alle harmonie en liefde door iedere burger gedragen worden.
Abalo 11 September 2018
Niet eenvoudig maar begin met de basis:de prijsvorming is het resultaat van vraag en aanbod en niet alleen in Nederland.Geringe prijselasticiteit van de vraag,trendmatige groei van de productie en beperkte mobiliteit van de productiefactoren leidt tot structurele onderbeloning .Wie neemt de verantwoordelijkheid en welke overeenkomsten zijn nodig om bij lage prijs het Europees aanbod te laten dalen ?
Kjol 11 September 2018
Vergeet nu maar gauw dit idealistische beeld, als we dit gewild hadden was deelname aan de EU sowieso geen goede keus geweest, we zitten nu volop in het internationale vaarwater als landbouw, daarin is geen plaats voor lokale kringloop activiteiten zonder dat de deelnemers daar financieel totaal aan ten onder gaan als de grenzen niet gesloten worden voor goedkope import.
Ton Westgeest 11 September 2018
De landbouwminister gaf aan dat ze zich ervan bewust is dat haar beleid bepalend is voor de nachtrust van de boer.............................. Joh! hoe kan dat?
Liegen, beschuldigen, beboeten, overdrijven en de hele sector te kakken zetten. Nu ze geen kant meer op kan bij de achterban, gaan we loze praatjes houden, straks begint ze nog met een Max Havelaar merk voor de boeren. Of de consument daar vatbaar voor is! Ja dan krijgen de boeren de regie weer terug.... Net of zij dat laten gebeuren!! "Veerdeel en heers" is het motto bij deze minister.
Hoe lang zeggen wij het al, mest afvoeren en tonnen kunstmest aanvoeren.. Die achterlijke regels die ze verzinnen in Den Haag met medewerking van de WUR. Nu doet ze of ze het ei van Columbus heeft gelegd. Ik heb een visie....!
Jpk 11 September 2018
Meisje schoutenspaart de kool en de geit natuurlijke gewasbeschermings middelleen hebbenbeen werking van 10 % de supermarkt maffia hebben hun inkoop aan speciale bedrijven gegeven daar door zijn niet meer aansprakelik.
Het goedkoopste product ligt in het schap niemand durft te vertellen dat consumenten prijzen 20 % omhoog moeten willen de opvolgers de familie bedrijven overnemen
Abonnee
piet piloot 12 September 2018
wij boeren moeten een eenheid worden
kostprijs berekenen en een marge hanteren
doen alle bedrijven
is niet makkelijk maar de enige oplossing
samen met het buiteland
kost prijs plus marge dat wordt de missie
???!!! 12 September 2018
piet piloot schreef:
wij boeren moeten een eenheid worden
kostprijs berekenen en een marge hanteren
doen alle bedrijven
is niet makkelijk maar de enige oplossing
samen met het buiteland
kost prijs plus marge dat wordt de missie


Mag ik dan mijn eigen kostprijs berekenen?
Dan kan ik lekker goedkoper leveren!!!
hans 12 September 2018
De honger in de wereld voor het 3e achtereenvolgende jaar toegenomen,
85 mensen op de Aarde bezitten meer dan de 3.5 miljard, 3.500.000.000 armsten.

Chinese mensen werken 6 dagen per week, 12 uur per dag voor een hongerloon, Afrikaanse en Z. Amerikaanse mensen werken voor bijna niets op gigantische farms en verzorgen de culturen onbeschermd tegen bespuitingen,
terwijl er honger en armoede rondom hen heerst.

Alles wordt vervoerd naar het "rijke westen", om daar verspilt te worden.

En wij gaan de wereld voeden?
En wij voelen ons meer waard dan die mensen?
En wij wensen eerlijk beloont te worden?

Dream on, ook hier worden de gewone mensen uitgekleed tot op het bot.
Kjol 12 September 2018
Precies Hans, de import verbieden, dan hoeven die mensen ook geen slaven bestaan te ondergaan, kringloop is ook zorgen dat het geld hier in NL blijft bij de NL boeren. Kortom, grenzen dicht en een NL kringloop.
Kjol 12 September 2018
Op naar de Nexit!! Lang leve de complete kringloop, we gaan zelf alles in NL produceren, Fokker weer opstarten, DAF weer in NL handen, KLM weer volledig NL, Philips moet weer in NL gaan produceren. Alles wel volgens de strengste kringloop normen. NL=No waist Longer!
Abonnee
de Fries 12 September 2018
tige by tige Manon. Heren en dames dit is uw tweede officiele rijkstaal.
hans 12 September 2018
Kjol, je hoeft de importen niet te verbieden, maar zorgen dat het naar jou maatstaven geproduceerd en vervoerd wordt. Dus met in achtname van sociale en milieuvriendelijke normen.
Handel met westerse landen kan dan op dezelfde manier doorgaan, zijn we zeker de EU niet voor nodig.
Handel met Aziatische, Afrikaanse en Z. Amerikaanse landen zal inderdaad moeilijker worden, maar hiervan zijn vooral de multinationals de dupe.
Dit natuurlijk alleen indien zij daar niet volgens normale omstandigheden (laten) produceren, wat nu toch veelal het geval blijkt te zijn, en het internationale vervoer gewoon ook belasting en accijns betaalt op brandstof.
???!!! 12 September 2018
@friezen: rijkstaal prima, maar laat het in dat rijksdeel dat friesland heet en niet op een (ab)normaal Nederlandsch forum

@kjol: grenzen dicht? dan is het ook gedaan met de NL landbouw: immers ca. 85% gebaseerd op export.
Kjol 12 September 2018
Inderdaad, het kringloop gebeuren zal een NL keurmerk worden, dat betekent dus dat er geen import meer kan plaats vinden, is ook logisch, anders gaat de NL landbouw compleet failliet, is toch niet de bedoeling van kringloop om vruchtbare grond braak te leggen. Het verlies aan export zal aan de NL consument moeten kunnen worden doorbelast, lijkt me ook vanzelfsprekend. Kijk je kunt bijvoorbeeld ook wel zeggen dat iedereen elektrisch moet gaan rijden en daarmee iedereen groen is, echter als deze stroom opgewekt wordt uit kolen dan is dat dus niet kringloop, simple as that.
???!!! 12 September 2018
Eens. Houden we het probleempje dat eten 10x duurder moet worden en dat handel moet worden beperkt: beide volstrekt niet denkbaar, zelfs niet op middellange termijn.
Abonnee
Kjol 12 September 2018
Dan is kringloop landbouw dus een volstrekt zinloze lege doelstelling, en alleen goed voor de bedenker om er leuke sier mee te maken.
Jpk 26 September 2018
Meisje schouten wil terug naar de paard en wagen landbouw ingefluisterd door de ngo onder het mom van redt de aarde .u ziet haar opstelling tov gewasbescherming . Hulp middelen om kwaliteit te telen zoals gmo crispr cas .het enigste wat een beetje rendabel is kwalliteit
Abonnee
nn 30 September 2018
Als iemand wereld vrede tot beleid verheft, als visie, daar moeten wij heen. Dan is geen mens daar tegen.

Maar wij leven in de werkelijkheid.

Dus gaan wij over tot de orde van de dag. Ieder voor zijn eigen belang. Gillen dat hij te kort komt, meer is noodzaak! Een ander heeft het immers beter.

Maar even stilstaan bij een ideaal van redelijkheid is wel …...
???!!! 30 September 2018
nn, wereldvrede prima, voor de rest vaag gewauwel.
wereldvrede m.i. alleen te bereiken bij een direct verbod op religie.
dus even naar de stembus om vrijheid van godsdienst te beperken tot achter de eigen voordeur.
Immers: de ene religie past de andere niet: oorlog.
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox