Shutterstock

Nieuws Mest

PAS voldoet niet aan Europese richtlijn

8 November 2018 - Redactie Boerenbusiness - 2 reacties

Het Europees Hof van Justitie heeft woensdag 7 november geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoet aan de Europese Habitatrichtlijn, die leefgebieden in de natuur moet beschermen. Daardoor is er nu onzekerheid over 200 te verlenen vergunningen.

De PAS wordt sinds 2015 gebruikt om de stikstofuitstoot in Nederland te beperken. Het is aan provincies om de balans tussen de economie en de natuur te bewaken. De maatregelen die de provincies daarvoor hebben gehanteerd, zijn onder meer maximum emissiewaarden van ammoniak in stallen, de aanwending van dierlijke mest en diverse voer- en managementmaatregelen in de veehouderij.

Onder het aanwenden van dierlijke mest viel ook de discussie over het verbod op de sleepvoettechniek. Door de jaarlijkse reductie zou er in 2030 zo'n 10 miljoen kilo stikstof minder moeten worden gerealiseerd.

Ophef
"Verschillende milieuorganisaties hebben geprocedeerd tegen deze lopende-band-vergunningmachine", zegt Valentijn Wösten tegen de NOS. De aanklachten gingen onder meer over het verlenen van vergunningen voor veehouderijen, maar ook over de aanleg van wegen en andere projecten. De Raad van State heeft vorig jaar in mei een advies gevraagd aan het Europees Hof van Justitie en heeft inmiddels 9 zaken opgeschort.

Het Europees Hof concludeert dat vergunningen aan strikte voorwaarden moeten voldoen. De gevolgen voor de bedrijfsvoering en het toedienen van de mest moet wetenschappelijk getoetst worden, om zodoende te bepalen of het werkelijk positieve effecten heeft op de natuur. Kortom, een maatregel mag niet worden meegenomen bij de beoordeling wanneer de voordelen niet vaststaan.

Ammoniakemissie is toegenomen
Uit diverse cijfers van de Rijksoverheid blijkt dat de landbouwsector de koploper is in de stikstofdepositie. Daarnaast blijkt uit een evaluatie dat de ammoniakemissies zelfs zijn gestegen, mede door de groei van de melkveestapel en het gebruik van kunstmest

In de natuurgebieden (Natura 2000) heeft circa 75% last van overtollige meststoffen. Daardoor krijgen de grassen, de bramen en de brandnetels de overhand, wat er tevens voor zorgt dat belangrijke soorten verdwijnen. Er wordt gesteld dat dit gepaard gaat met een daling in de biodiversiteit. Dat zou een oorzaak kunnen zijn van de achteruitgang van de vogelstand in Nederland.

Reactie politiek
Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) laat weten de uitspraak van het Europees Hof, over de acceptatie van de systematiek van het PAS, als positief te bestempelen. "Echter, het is wel duidelijk dat er zware eisen gesteld worden aan de wetenschappelijke onderbouwing", aldus Schouten.

Het CDA en de SGP hebben laten weten dat de uitspraak grote gevolgen heeft voor de landbouw, industrie en infrastructuur. "De precieze impact kunnen wij nog niet inschatten." Zij willen op korte termijn antwoord over de vergunningen en impact daarvan op de Brabantse landbouwsector. Daarnaast willen ze een plan B en vragen ze zich af hoe het moet met de voortgang van de lopende projecten.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
2 reacties
Abonnee
Natuurfreak 12 November 2018
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/artikel/10880461/pas-voldoet-niet-aan-europese-richtlijn]PAS voldoet niet aan Europese richtlijn[/url]
>>>Uit diverse cijfers van de Rijksoverheid blijkt dat de landbouwsector de koploper is in de stikstofdepositie. Daarnaast blijkt uit een evaluatie dat de ammoniakemissies zelfs zijn gestegen, mede door de groei van de melkveestapel en het gebruik van kunstmest.
In de natuurgebieden (Natura 2000) heeft circa 75% last van overtollige meststoffen.
Kjol 12 November 2018
Blijkt uit cijfers van de Rijksoverheid dat consumenten de grootste vervuilers op aarde zijn, mede door de groei van de welvaart, Natura 2000 gebieden onder andere worden voor 100% verstoort door toeristen, dit leidt tot grote afname van de biodiversiteit. Ook het gebruik van internet heeft gezorgd voor een explosie van het energieverbruik, er wordt zelfs al gesproken om weer kerncentrales in te gaan zetten.
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

Wojciechowski: 'Bedankt voor de boerenprotesten'

Achtergrond Stikstofstemming

PAS-melders kunnen opvliegen van Rutte 3 en 4

Achtergrond Stikstofstemming

Succesje Adema met rouwrandje veehouderij

Achtergrond mest

Derogatie beëindigd door druk Timmermans

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden