Shutterstock

Nieuws aardappelbewaring

Sector met ministerie om tafel over CIPC

6 Februari 2020 - Jeannet Pennings

De akkerbouwsector zit volgende week om tafel met vertegenwoordigers uit Den Haag om de situatie rondom chloorprofam (CIPC) te bespreken. Eén van de uitgangspunten is een werkbare tijdelijke MRL die een rampscenario in de aardappelen moet voorkomen.

Met ingang van 1 januari 2020 geldt een Europees verbod op het kiemremmingsmiddel chloorprofam. De uiterste gebruiksdatum voor onder meer het bewaren van aardappelen is vastgesteld op 8 oktober 2020. Oftewel, voor oogst 2020 moet de aardappelsector uitwijken naar alternatieven. Voor de bewaring zijn die er, hetzij een stuk kostbaarder, voor de export geldt dat nog gezocht wordt naar een afdoende oplossing.

Op dit moment geldt voor chloorprofam een maximale residu limiet (MRL) van 10 ppm. Dat betekent dat er niet meer dan 10 mg van het middel in een kilo aardappelen voor mag komen. Die waarde zal uiteindelijk naar beneden worden bijgesteld tot de standaard grenswaarde van 0,01 ppm. Wanneer daar niets aan verandert, en er geen tijdelijke MRL komt, dan kan naar schatting 50% van de aardappelen straks niet verwerkt worden. "Een rampscenario", beaamt André Hoogendijk, directeur van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw.

Urgentie erkend
Om die reden is onder de vlag van BO Akkerbouw de Taskforce Kiemremming ingericht waarin ketenpartijen (teelt, handel en verwerking) gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Vanwege de dreigende noodsituatie is vorige week een brandbrief gestuurd naar het ministerie van LNV. "We zijn heel blij dat het probleem wordt erkend en dat we volgende week al met het ministerie om tafel zitten om dit te bespreken", aldus Hoogendijk. Daarbij sluiten ook vertegenwoordigers aan van onder meer het Ctgb en het ministerie van VWS (volksgezondheid) dat formeel over MRL’s in Nederland gaat.

De partijen binnen de taskforce pleiten voor een overgangsperiode door middel van een tijdelijke MRL. "Dat moet een residugrens zijn die laag genoeg is om de volksgezondheid te kunnen waarborgen, maar hoog genoeg om een werkbare situatie in de akkerbouw te bewerkstelligen", zegt Hoogendijk. "We hebben goede hoop dat die er ook gaat komen, maar daar moet nog wel het een en ander voor gebeuren."

Spannend voorjaar
Het Europese orgaan SCoPAFF beslist namens de Europese Commissie uiteindelijk over de tijdelijke MRL. De Europese aardappelverwerkende industrie heeft hiervoor een verzoek ingediend. Hoogendijk verwacht dit voorjaar duidelijkheid. "Een zeer spannend moment. Als de uitkomst positief is, en er komt een werkbare tijdelijke MRL, dan zal het nog ongeveer een jaar duren voordat deze van kracht is. Tot die tijd geldt dan de huidige MRL van 10 ppm."

Als er een acceptabele tijdelijke MRL komt, verwacht Hoogendijk dat 98% van de aardappelen straks binnen de norm valt. Een tijdelijke MRL geldt altijd voor een maximale periode van 10 jaar. Tussentijds zal dan worden bekeken of de norm stapsgewijs naar beneden kan worden bijgesteld en welke waarden daar bij horen.

Ondertussen doet de NAO onderzoek naar alternatieven voor chloorprofram in de export en onderzoekt de Vavi wat de meest (kosten)effectieve schoonmaakmethoden van bewaarloodsen zijn. Deze uitkomsten worden eveneens dit voorjaar verwacht.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Jeannet Pennings

Jeannet heeft haar roots in de bloembollensector liggen en zij groeide op een agrarisch bedrijf in de kop van Noord-Holland op. Als generalist bericht ze voor Boerenbusiness over alle sectoren. Daarnaast verkent ze de mogelijkheden van sponsored advertising.
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden