Shutterstock

Nieuws Onderzoek

Snelle omschakeling naar biologisch financieel risico

7 Mei 2021 - Linda van Eekeres - 1 reactie

De biologische melkveesector kan een voortrekkersrol vervullen bij een geïntegreerde aanpak van de stikstofuitstoot, stellen onderzoekers van Wageningen Universiteit. Ze waarschuwen ook: "Snelle, grootschalige omschakeling naar biologische melkveehouderij, zonder evenredige groei van de afzet, vormt een te groot financieel risico op een dalende melkprijs."

Op dit moment heeft 3% van alle Nederlandse melkveebedrijven het biologische keurmerk. In 2019 ging het om bijna 40.000 melkkoeien, 2,5% van het totaal. De Europese Commissie heeft als doel gesteld om het biologisch areaal in 2030 te vergroten naar een kwart van het Europese landbouwareaal.

"Benut de potentie van extensieve natuurgerichte melkveehouderij – zoals biologische melkveehouderij - om bij te dragen aan vermindering van de ammoniakemissie in Nederland. Deels door het omschakelen van gangbare naar biologische bedrijfsvoering en deels door het toepassen van biologische bedrijfsvoering als bufferzone rondom kwetsbare natuurgebieden", stelt de zogeheten 'Quick scan stikstofproblematiek en biologische veehouderij'. Ook bevelen de onderzoekers aan om vanuit de overheid onderzoek naar en ontwikkeling van biologische landbouw te bevorderen. Ook weidegang moet worden gestimuleerd, omdat dit een belangrijke rol speelt bij het beperken van de ammoniakemissie.

Er is volgens hen echter ook aandacht nodig voor de afzet en marktprijs voor biologische zuivel en voor vergoeding van de hogere kosten bij een natuurgerichte bedrijfsvoering in bufferzones. "Groei is uitsluitend mogelijk in samenwerking met de afnemers en zuivelindustrie met als inzet een melkprijs te realiseren die in verhouding staat tot de kostprijs."

Bewustwording kan marktvraag positief beïnvloeden
Volgens Biohuis - dat het rapport als een opsteker ziet - is de productie in balans met de huidige markt. De biologische sector pleit daarom niet voor omschakelsubsidies. "Om meer bedrijven de kans te geven om te schakelen, is een grotere marktvraag noodzakelijk. In de eerste plaats moet het belang van onze huidige biologische bedrijven erkend worden door de overheid. Hierdoor zal het voor de consument en de handel duidelijk worden dat de biologische melkveehouderij een groot positief effect heeft op het stikstofprobleem. Deze bewustwording van de consument, waar de overheid samen met marktpartijen een grote rol in kan vervullen, zal de marktvraag positief beïnvloeden", aldus Natuurweide-voorzitter Sybrand Bouma in een verklaring.

Broeikasgasemissie biologische melk hoger
In het WUR-rapport komt ook naar voren dat biologisch produceren niet per definitie minder uitstoot betekent. Zo is de ammoniakemissie per dierplaats in de biologische varkens- en pluimveehouderij hoger dan in de gangbare houderij. Biologische melkveehouderijen stoten weliswaar minder ammoniak uit per hectare, maar de broeikasgasemissie per kilo melk is wel hoger dan in de gangbare melkveehouderij. Volgens het rapport moeten oplossingen worden gezocht in samenhang met andere duurzaamheidsaspecten. Daarbij kan gedacht worden aan biodiversiteit, broeikasgasemissies, bodemoverschotten, residuen van chemische middelen, bodemkwaliteit en de omgang met klimaatverandering.

Vermindering uitstoot gaat samen met lagere melkproductie
Extensivering van de melkveehouderij kan volgens het rapport bijdragen aan het behalen van nationale reductiedoelen doordat de totale hoeveelheid broeikasgassen vermindert. "Dit gaat dan wel samen met een lagere totale melkproductie in Nederland."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Abonnee
Jan 7 Mei 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10892147/snelle-omschakeling-naar-biologisch-financieel-risico]Snelle omschakeling naar biologisch financieel risico[/url]
Blijkbaar is het niveau van WUR schrikbarend gedaald.
Als melk niet in Nederland wordt geproduceerd maar over de grens maakt het voor totale uitstoot broeikasgassen natuurlijk niets uit.
Dus eindconclusie: biologische is minder duurzaam en een doodlopende weg.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Nieuws melkprijsvergelijker

Gemiddelde biomelkprijs voor juli fractie omhoog

Nieuws Melkprijsvergelijker

Eko-Holland houdt hoog niveau melkprijs vast

Nieuws Melk

Biomelkprijs minder vatbaar voor prijsdruk

Achtergrond Melk

Radeloze biomelker vraagt hulp van Franse overheid

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox