JPstock / Shutterstock.com

Aangeboden door ABN Amro

‘Innovaties spelen cruciale rol, dat supporten we’

2 September 2021

Ondernemen is innoveren. Niet alle uitdagingen waar de agrarische sector voor staat, kunnen 'weg geïnnoveerd' worden, maar een cruciale rol spelen innovaties wel. Daarom ontvangt de winnaar van de Agribusiness Award van ABN Amro ondersteuning naar behoefte.

Als boer of tuinder kun je wel wat hulp gebruiken bij het innoveren. Een breed en divers scala aan instituten, bedrijven en personen probeert elke dag opnieuw bestaande systemen te verbeteren of zelfs het ei van Columbus te ontdekken. Het heeft de samenleving veel gebracht in de afgelopen decennia. Dat verdient aandacht en aanmoediging. Zeker in een fase waarin – naast efficiency en productiviteit – de vermindering van de milieu-footprint wint aan dominantie.

ABN Amro verbindt zich daarom graag aan de Agribusiness Award. Hulde en aandacht voor hen die werken aan innovaties die boeren en tuinders helpen om het werk beter, zorgvuldiger of gemakkelijker te doen. We kijken met belangstelling uit naar de inzendingen en ondersteunen de winnaar van de Award naar behoefte, bijvoorbeeld met kennis of ons netwerk. Kans maken op deze mooie prijs? Aanmelden kan nog tot en met 12 september via boerenbusiness.nl/Award.

Nederlandse agritech-markt groeit
ABN Amro heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen van de markt van robots, drones en autonome landbouwvoertuigen. De uitkomsten zijn samengebracht in het agritech-rapport 'Strijd om agrarische robots barst los'. Hieruit blijkt dat innovaties enorm divers zijn en dat ze  op allerlei gebieden plaatsvinden. ABN Amro schat de huidige wereldwijde omzet in de agritech-markt op ruim €6 miljard. De Nederlandse markt heeft een aandeel van 11,5%, vooral dankzij melk- en voerrobots. De bank verwacht dat de Nederlandse agritech-markt in tien jaar tijd kan verdrievoudigen van €715 miljoen naar €2,5 miljard euro in 2030. Dat betekent 13% groei per jaar.

Schaarse arbeid belangrijke aanjager
Een prominente aanjager van groei in de agritech-markt is de zeer grote afhankelijkheid van personeel in de agrarische sector. De coronacrisis maakt duidelijk dat een tekort aan seizoensarbeiders snel voor problemen kan zorgen. Naar verwachting blijft de beschikbaarheid van buitenlandse arbeidskrachten afnemen. De kosten van arbeid nemen hierdoor toe. Tussen 2010 en 2019 stegen de kosten van betaalde arbeid in de land- en tuinbouw gemiddeld van 8% naar 10% van de omzet. De kosten zijn onder meer toegenomen in de gangbare melkveehouderij, de glastuinbouw en de akkerbouw, zoals te zien in onderstaande figuur.

Verlaging milieu-impact
Ook het verlagen van de milieu-impact zorgt voor groei van de agritech-markt. Door toepassing van robots en precisielandbouw dalen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de bodembelasting. Door het klimaatakkoord en Europese Fit for 55 komt het onderwerp steeds hoger op de agenda te staan van bedrijven en overheden. Dit leidt er onder meer toe dat schaarse landbouwgrond niet langer alleen voor het verbouwen van voedsel wordt gebruikt, maar bijvoorbeeld ook om 'biobouwstoffen' te verkrijgen. Tegelijkertijd stijgt het aantal monden dat gevoed moet worden. Dit vereist een hogere productie op het beschikbare landbouwareaal.

Regelgeving en toegang tot data en kapitaal
Om de groeipotentie te kunnen benutten is het voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen van belang het hoofd te bieden aan een aantal knelpunten. Een daarvan is de Nederlandse en Europese wetgeving, die voor het gebruik van robots nog beklemmend werkt. Ook komt de kennis die in Nederland in de nog jonge agritech-markt wordt opgedaan, nog te weinig terecht in het veld. Tussen onderzoekers, bedrijven en gebruikers bestaan interessante samenwerkingen maar vindt nog onvoldoende uitwisseling van kennis en technologie plaats. En fragmentatie van kennis betekent ook fragmentatie van data. Een laatste knelpunt voor Nederlandse partijen is de toegang tot kapitaal en subsidies die noodzakelijk zijn om de ontwikkeling van robots te kunnen opschalen.

Wanneer partijen in de agritech-markt er gezamenlijk in slagen om de knelpunten het hoofd te bieden, wordt het goedkoper om robots te ontwikkelen. En voor agrarische bedrijven, die doorgaans lage winstmarges hebben, wordt het dan vanzelf aantrekkelijker om hierin te investeren.

Bekijk ook het interview met Jan de Ruyter, Sector Banker Plantaardige sectoren bij ABN Amro, over dit onderwerp.
 

Bovenstaand artikel bevat de highlights van het door ABN Amro in 2020 gepubliceerde rapport 'Strijd om agrarische robots barst los'. ABN Amro is partner van de Agribusiness Award. Innovaties aanmelden voor deze prestigieuze prijs kan nog tot en met 12 september via boerenbusiness.nl/Award.

Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden