Ministerie van Financiën

Nieuws Troonrede

'Perspectief voor boeren, maar ook woningbouw'

21 September 2021

Toekomstperspectief voor boeren is belangrijk, maar het kabinet wil ook perspectief bieden voor infrastructuur, economie en woningbouw. Dat blijkt uit de vandaag uitgesproken Troonrede. 

"Het is nodig dat er goed toekomstperspectief blijft voor Nederlandse boeren, die zo belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en een vitaal platteland. Tegelijkertijd is het belangrijk in kaart te brengen wat er nodig en mogelijk is om ook perspectief te bieden voor infrastructuur, economie en woningbouw. Daaraan blijft de regering werken", aldus koning Willem-Alexander tijdens de Troonrede die deze keer werd uitgesproken in de Grote Kerk in Den Haag. 

Ook zei hij: "Voor natuur en biodiversiteit en de terugdringing van de stikstofuitstoot zijn tot 2030 al forse bedragen beschikbaar gesteld. Daarmee worden ook volgend jaar investeringen in natuurontwikkeling, schonere stallen en opkoopregelingen gedaan."

Sommige onderwerpen urgent
De begroting die de regering vandaag presenteert, staat in het teken van uitvoering van lopend beleid, omdat dat past bij de demissionaire status van een kabinet, gaf de koning aan. "Grote nieuwe keuzes voor de langere termijn zijn aan een volgend kabinet. Tegelijkertijd ontslaat dat de zittende regering niet van de plicht te doen wat nodig is. Sommige onderwerpen zijn zo urgent, dat stilstand nu ons land onnodig op achterstand zou zetten. Daarom meent de regering er goed aan te doen in het lopende beleid voor komend jaar een aantal extra stappen te zetten, onder andere op het terrein van klimaat, rechtsstaat en woningbouw."

Miljard extra om door te bouwen
"Door eerdere financiële impulsen worden meer dan honderdduizend nieuwe woningen gebouwd. De regering stelt nog eens €1 miljard extra beschikbaar om te zorgen dat er doorgebouwd kan worden", aldus de Troonrede. Op gebied van klimaatverandering zijn de grootschalige overstromingen in Limburg zijn voor de regering aanleiding 'om in overleg alle geplande maatregelen opnieuw tegen het licht te houden en te kijken of en waar versnelling nodig is'. De schokkende moord op Peter R. de Vries werd in de Troonrede aangehaald als nieuw dieptepunt van een georganiseerde misdaad die steeds meedogenlozer en gewelddadiger wordt. Voor versterking van de rechtsstaat komt per jaar ongeveer een half miljard euro extra beschikbaar.

boerenbusiness.nl

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Aangeboden door accon■avm

Prinsjesdag, dit verandert voor u en uw onderneming

Nieuws Miljoenennota

'Keuzes maken over CO2-vastlegging en landgebruik'

Nieuws Prinsjesdag

LTO: Landbouw komt er bekaaid af in Miljoenennota

Aangeboden door accon■avm

Ondernemerswebinar Prinsjesdag 2021

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief