Ministerie van Financiën

Nieuws Miljoenennota

'Keuzes maken over CO2-vastlegging en landgebruik'

21 September 2021 - Linda van Eekeres

Er moeten volgens het demissionair kabinet duidelijke politieke keuzes worden gemaakt over landgebruik en het potentieel voor koolstofvastlegging. Dat staat in de vandaag (dinsdag 21 september) aangeboden miljoenennota.

De komende jaren moet volgens het kabinet worden geïnvesteerd in carbon sinks, zoals onderhoud en aanleg van nieuwe bossen.

"Het kabinet heeft al belangrijke stappen gezet in de richting van een duurzaam Nederland, maar er is meer nodig", aldus de Miljoenennota. "Niet alleen het beleid gericht op 2030 moet worden aangescherpt. Om klimaatneutraliteit in 2050 binnen bereik te kunnen houden, moet het beleid de komende jaren ook oog hebben voor de lange termijn."

Dit geldt bijvoorbeeld voor de energieinfrastructuur. Hiermee moeten we volgens het kabinet de komende jaren beginnen, 'omdat noodzakelijke investeringen een lange doorlooptijd hebben'. Er moeten keuzes gemaakt moeten worden over de transportcapaciteit van emissievrije energiedragers, zoals elektriciteit en waterstof. Voor het verduurzamen van de industrie en de gebouwde omgeving zijn infrastructuur en nieuwe technologieën nodig, stelt het kabinet. "Deze zijn nu mogelijk nog niet rendabel, maar wel noodzakelijk voor de toekomst."

Duurzame mobiliteit vraagt om 'emissievrije voertuigen, infrastructuur, CO2 -vrije brandstoffen en gedragsverandering'.

Eerder lekte al uit dat het demissionair kabinet niet met nieuw stikstofbeleid zou komen op Prinsjesdag, omdat de coalitiepartijen het niet eens worden over extra stikstofregels om de uitstoot te beperken.

Begroting LNV kleine 2 miljard
De begroting van het ministerie van LNV bedraagt komend jaar een kleine €2 miljard. In de begroting voor 2022 krijgen boeren, tuinders, akkerbouwers, vissers en natuurbeheerders steun – in beleid en in financiën – om met de opgaven op het gebied van stikstof, klimaat en waterkwaliteit aan de slag te gaan, stelt LNV in een persbericht.

In kader van de omslag naar kringlooplandbouw ontwikkelt het ministerie 'een set kritische prestatie indicatoren (KPI's), die duidelijkheid biedt over de duurzame prestaties die van ondernemers verwacht worden én over de wijze waarop zij voor die prestaties een beloning krijgen'. Vanaf 2022 zullen deze KPI's toegepast worden (eerst in regionale pilots). Met het Omschakelprogramma (175 miljoen euro) biedt LNV ondersteuning in de financiering die nodig is voor het maken van de omslag naar toekomstbestendige landbouw.

De uitwerking van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn heeft impact, onderschrijft het ministerie. LNV zegt samen met de keten te bekijken hoe de gevolgen van dit maatregelenpakket kunnen worden opvangen.

Op gebied van dierenwelzijn spant het ministerie zich komend jaar in voor de aanpak van stalbranden, hittestress en verbetering van het slachtsysteem. Ook versterkt LNV, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het zoönosebeleid.

De uitdagingen binnen de agrarische sector worden in de begroting van het demissionaire kabinet onvoldoende beantwoord, vindt LTO Nederland.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden