JPstock / Shutterstock.com

Nieuws Raad van State

PAS-melders nog in onzekerheid over privacy

9 November 2021 - Linda van Eekeres

PAS-melders moeten nog zes weken afwachten of hun bedrijfsgegevens verborgen blijven of openbaar worden gemaakt. Dan doet de Raad van State uitspraak in een hoger beroep dat gisteren diende.

De zaak is opnieuw aangespannen door milieuorganisatie Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) die eerdere zaken over het openbaar maken van de gegevens van PAS-melders won. Onder de ministeriele regeling van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) konden bedrijven tussen 2015 en 2019 bij een wijziging in hun bedrijfsvoering waardoor meer stikstof zou worden uitgestoten, volstaan met een melding wanneer die toename beperkt was tot 1,0 mol/N2/ha. In totaal deden circa 3.600 bedrijven dat.

Op 27 januari van dit jaar oordeelde de Raad van State in een door minister Carola Schouten en LTO Noord aangetekend hoger beroep, dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de locatiegegevens van tien PAS-melders (de zaak werd om praktische redenen in eerste instantie beperkt tot tien van de 3.600 belanghebbenden) bekend moest maken. Hetzelfde oordeel als de rechtbank Noord-Nederland in de zomer van 2020 ook al velde. De rechter oordeelde dat de locatiegegevens logischerwijs deel uitmaken van de stikstofemissiegegevens en die locatiegegevens noodzakelijk zijn om een effectieve publieke controle op die emissies mogelijk te maken. De minister hoeft emissiegegevens niet openbaar te maken als de veiligheid van bedrijven daardoor in het geding komt of als daarmee sabotage wordt voorkomen, maar daar zijn volgens de rechter geen concrete aanknopingspunten voor.

Minister hangt dwangsom €72.000 boven hoofd
Schouten maakte vervolgens de coördinaten van emissiebronnen en kaarten met daarop de emissiebronnen openbaar, zonder de adressen. MOB vond dit onvoldoende en stapte opnieuw naar de rechter en kreeg daar wederom gelijk. Er werd de minister ook een dwangsom opgelegd met een maximum van €72.000. Als de minister de zaak verliest, moet het ministerie behalve de proceskosten ook dat bedrag betalen. De uitspraak volgt over zes weken.

LTO: Bedrijfsadres ook woonadres
LTO meldt op de website zich te verzetten tegen het openbaar maken van de bedrijfsgegevens, omdat het in de meeste gevallen gaat om een boerenbedrijf waar de ondernemers niet alleen werken, maar ook met hun familie wonen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden