A-INSIGHTS

Aangeboden door A-Insights

Supply chain-tekorten en kosteninflatie

8 April 2022

De huidige kosteninflatie en de tekorten in de toeleveringsketen zijn ongekend. Dit is deels te wijten aan een plotselinge stijging van de vraag na het Covid-herstel, maar ook aan de monetaire inflatie en structurele onderinvesteringen in kritieke sectoren zoals de containervaart, mijnbouw en fossiele brandstoffen.

De vraag rijst: hoe beïnvloedt dit jouw bedrijf? A-INSIGHTS stelde een eenvoudige kostenberekening samen om de impact van supply chain-tekorten op de kostprijs aan te tonen. Gaan jouw productiekosten ook met +50% stijgen?

Druk op de voedselvoorzieningsketen neemt toe
De inval van Rusland in Oekraïne heeft de ongekende marktsituatie, gekenmerkt door tekorten in de toeleveringsketen en extreme prijzen voor gas en energie, in een stroomversnelling gebracht. De economische sancties die de Europese Unie aan Rusland heeft opgelegd, zullen de druk op de voedselvoorzieningsketen verder opvoeren. Daar komt nog bij dat centrale banken hun stimuleringsprogramma's willen stopzetten en de rente de komende jaren waarschijnlijk zal stijgen. Gecombineerd met de hoge prijzen voor cruciale bouwmaterialen, de stijgende kunstmestprijzen, de structurele personeelstekorten en slechte oogsten, vormt dit een ongekende uitdaging voor bedrijven in de voedingsindustrie.

De impact van tekorten op de kostprijs: het geval van Franse frietjes
Laten we een eenvoudig voorbeeld gebruiken om de gevolgen voor de kostprijs te kwantificeren. De productie van frites is een grondstofintensief proces: naast de aardappelen, die de grootste kostenpost voor frites vormen (ongeveer 50%), zijn de belangrijkste kosten gas, energie en containervervoer. Deze drie componenten maken slechts 15% uit van de normale kostprijs van een kilogram frites, maar de kosten ervan zijn aanzienlijk gestegen. Tegen de huidige marktprijzen laten deze drie factoren de totale kostprijs met 50% stijgen.

In dit scenario wordt nog geen rekening gehouden met andere directe input (zonnebloemolie, verpakkingen en aardappelen) waarvan we weten dat ze de kostprijs ook opdrijven, alsmede met de mindere kwaliteit van de aardappeloogst dit jaar.

Ontwrichting in de voedselvoorzieningsketen: hoe kostprijsinflatie aan te pakken?
Wat we met dit voorbeeld willen aantonen, is dat de kosteninflatie aanzienlijk kan zijn. De verstoring van de voedselvoorzieningsketen is zelfs zo aanzienlijk, dat we de huidige voedselsystemen moeten heroverwegen en opnieuw moeten inrichten. De geschillen tussen grote voedselproducenten en voedselverkopers zijn een duidelijk signaal. Zo niet, dan zal de discussie binnenkort niet meer gaan over de prijs, maar over de beschikbaarheid van producten en de continuïteit van de bevoorrading. Kortom, dat betekent dat je bedrijf moet nadenken over een strategie en tactiek op langere termijn dat rekening houdt met:

  • Toenemende monetaire inflatie, daarmee samenhangende marktrente en inflatie van arbeidskosten
  • Een aanzienlijk tekort aan arbeidskrachten in veel beroepen en bedrijfstakken
  • Langdurig hoge prijzen voor gas, energie, transport en logistiek
  • Fluctuerende beschikbaarheid en prijzen van grondstoffen

A-INSIGHTS heeft vier stappen opgesteld die je helpen bij het incalculeren van deze factoren in je bedrijfsvoering. Download ons Industry Insights Report over de kostprijsinflatie in 2022 en lees hoe je jouw bedrijf kunt voorbereiden op wat komen gaat.

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox