Agrifoto

Achtergrond Mest

Strenge mestregels raken veehouder en akkerbouwer

23 Januari 2023 - Klaas van der Horst - 12 reacties

Akkerbouwers en melkveehouders moeten dit jaar toch versneld voldoen aan een aantal teelteisen van de Europese Commissie. Zoals eerdere inzaai van vanggewassen, bredere mest- en gewasbeschermingsvrije bufferstroken en verscherpte mestgebruiksnormen in een groot deel van het land.

Dit is nodig om een overgangsderogatie tot en met 2025 voor Nederland te behouden. Minister Piet Adema van LNV schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Hij had eind december aangegeven dat de soep wat hem betreft iets minder heet gegeten hoefde te worden, maar daar kwam de Europese milieucommissaris Virginius Sinkevicius tegen in het geweer. Die maakt zich vooral zorgen over de Nederlandse waterkwaliteit. De cijfers die hij daarover heeft, stellen hem niet gerust. Hij zette Adema daarom het mes op de keel: of nu direct strengere maatregelen, of helemaal geen overgangsderogatie.

Akkerbouwmatige teelten
Adema zag daarom geen andere keuze dan toch te kiezen voor de eerste optie, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer. Voor met name akkerbouwmatige teelten dreigt dit hard aan te komen. Daarbij moet vóór 1 oktober een vanggewas zijn ingezaaid, behalve bij de winterteelten. Wie daar niet aan voldoet, krijgt te maken met sancties. Adema bekijkt hoe de pijn voor de teeltplannen in dit jaar te verzachten.

Hiernaast moeten bredere bufferstroken langs watergangen worden aangehouden, stroken waar geen meststoffen en gewasbescherming mag worden toegepast. Adema wil daar snel duidelijkheid over geven via de zogenoemde Activiteitenregeling milieubeheer. De regeling wordt per 1 maart van kracht. De minister streeft voor de langere termijn naar uniforme bufferstroken voor zowel mest, gewasbescherming als GLB. De minister wil hier voor 1 januari volgend jaar duidelijkheid over brengen.

Nutriënten-vervuild
Als laatste maatregel worden per dit jaar al nutriënten-vervuilde (NV) gebieden ingesteld. Hier is de waterkwaliteit extra in het geding en wordt de derogatie sneller afgebouwd. Daar moeten de stikstofgebruiksnormen per 2025 met 20% extra worden verlaagd. Deze gebieden worden per 1 januari volgend jaar vastgesteld en omvatten de regio's Zand Zuid, Centraal en het lössgebied. Voor dit jaar worden drie gebieden op waterschapsniveau aangewezen als NV. Dit betreft het Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta.

42% van het landbouwareaal
Hiermee is volgens de minister 42% van het Nederlandse landbouwareaal mee gemoeid. Daar gaat een lager derogatieregime gelden, een verplichting om een vanggewas in te zaaien en mag niet zomaar grasland worden gescheurd.

De maatregelen roepen boosheid en protest op bij de landbouworganisaties. Ook de Tweede Kamer heeft vragen. De kwestie zou vandaag ook aan de orde komen bij het hoofdtafeloverleg over een landbouwakkoord, zo melden partijen.  LTO Nederland protesteerde vrijdag al. Agractie maakte ook duidelijk dat ze erg onaangenaam is verrast.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
12 reacties
Abonnee
drent 23 Januari 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10902593/strenge-mestregels-raken-veehouder-en-akkerbouwer]Strenge mestregels raken veehouder en akkerbouwer[/url]
waarom moet de akkerbouw hiervoor bloeden om de problemen in de veehouderij op te lossen? Bovendien is in onze provincie het water al ver onder de norm dus ik snap het probleem niet.
Abonnee
aaboer 23 Januari 2023
Iedereen zal bloeden voor deze groene en betongrijze communisten.
Abonnee
SjefO 23 Januari 2023
Het probleem is dat we een stel slappe zakken als minister hebben en hebben gehad.
Nederland wil vernieuwen en dat vereist ministers die willen bouwen in plaats van slopen.
ministers met kennis en kunde die opgewassen zijn tegen Brussel.
De Nederlandse boeren werken gestaag aan de kwaliteit van het product en de omgeving waarin geteeld moet worden en. daar passen geen onzinnige Brusselse regelgeving bij.
Abonnee
Zeeuw 23 Januari 2023
Voor regio waar men vlot onder de norm zit zou ik als ondernemer geen beperkende maatregelen accepteren. Zeker niet vanuit Brussel. Maak dat duidelijk aan je organisatie. Als die dat standpunt niet wil verdedigen moet je een nieuwe organisatie zoeken of oprichten die dat wel wil verdedigen. Doe je dit niet dan is het gedaan met de boerenbedrijf. Er wordt eerst fatsoenlijk overleg gepleegd met sector vertegenwoordigers en anders basta!
Abonnee
idee 23 Januari 2023
Ik zou beginnen om de cijfers betrefd waterkwaliteit nog eens opnieuw vast te stellen. Want de kans is redelijk groot dat die cijfers iets uit de buurt van de waarheid liggen Zo werkt dat helaas vandaag de dag.
Abonnee
Tijdbom 23 Januari 2023
Laat ons er aan werken/meewerken deze zooi buiten te donderen. Krapuul.
Abonnee
Geen karakter 23 Januari 2023
Erkend Laboratorium vaste meetpunten iedere maand monsters nemen. notariële vast
leggen. Goed is goed en niet goed is maatregelen nemen.
Abonnee
inno 23 Januari 2023
wat als je gewoon niks doet en verder gaat zoals je altijd al deed en geen betalingsrechten aanvraagt. wat gebeurd er dan. ze kunnen ze dan ook niet afpakken en enkel een boete geven lijkt mij?
die paar honderd euro per ha kan me eerlijk gezegd gestolen worden. laat ze lekker verrekken
Abonnee
Zeeuw 23 Januari 2023
De metingen rond je bedrijf moeten dan wel in de veilige zone zitten. Als je dat door een onafhankelijk lab kunt laten vast stellen dan sta je sterk. Algemeneverordeningen bij wet zijn echter wel van toepassing op het bedrijf denk ik zo! Maar het idee is top!
Abonnee
drent 24 Januari 2023
inno schreef:
wat als je gewoon niks doet en verder gaat zoals je altijd al deed en geen betalingsrechten aanvraagt. wat gebeurd er dan. ze kunnen ze dan ook niet afpakken en enkel een boete geven lijkt mij?
die paar honderd euro per ha kan me eerlijk gezegd gestolen worden. laat ze lekker verrekken
precies zo denk ik er ook over, niks meer aanvragen, met deze prijzen zijn we dat ook niet nodig en bovendien is het nog belastbaar ook dus wat hou je er uiteindelijk aan over? Zonder onze gegevens wordt het voor de overheid veel moeilijker controles, ons te sturen etc uit te voeren.
Hans Kuypers 24 Januari 2023
Ik ben het met boeren eens dat ze het nu al twee keer niet getroffen hebben met de minister van Landbouw. Een beet de boeren naar de mond praten loopt altijd verkeerd af. Hij doet dat denk, omdat de hele aanpak van de veehouderij bij deze regering aan elkaar hangt als los zand. Als jeiets vindt, maak dan een goed en samenhangend plan presenteer dat aan deboeren en maak duidelijke afspraken. Een stikstof kaartje de wereld insturen is echt onvoldoende. Van de boeren mag dan wel verwacht worden dat ze constructief meedenken in en meewerken aan oplossingen. Dat is best ingewikkeld als dat bijvoorbeeld betekent dat je een stapje terug zou moeten doen, maar de situatie is zo complex dat dit onvermijdelijk lijkt. Daartegenover moeten overheden en de agrarische industrie dan wel positieve sancties tegenover zetten. Kortom wat we nodig hebben is een nieuwe Sicco Mansholt, praktisch en met visie
Abonnee
Zeeuw 24 Januari 2023
EN eigen visie op tafel en voor 10 jaar geen gereutel.
Wijzigingen samen opstellen en je niet laten manipuleren door 100% bio- ecologen standpunten. Participatie in Authoriteit land-natuur en ecologen daarin afvaardigen met een BREDE natuur-landbouw visie.U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

Lang schaduwregeren geeft irritatie en chagrijn

Achtergrond Stikstofstemming

De missiegerichtheid van gehavend Rutte IV

Interview Marijn Dekkers

Hoge grondprijs grootste uitdaging extensivering

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionaire twijfelaars en achterafdenkers

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden