Wiermans

Achtergrond stikstof

Geen woord over debacle emissiearme stal in debat

11 Mei 2023 - 3 reacties

Het kabinet wil de aanpak van de stikstofproblematiek versnellen, zei premier Rutte een paar weken geleden. Mede daarom is in de Tweede Kamer ongeveer twee dagen lang gedebatteerd over de 'Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur.'  Volgende week wordt erover gestemd, maar heel veel helderder lijkt het er niet op geworden voor de geïnteresseerde leek.

Ook niet met behulp van diverse begeleidende brieven die minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal naar de Tweede Kamer stuurde. Ze kondigde aan dat er nu een Europees goedgekeurde opkoopregeling is voor piekbelasters, in aanzet vrijwillig, al blijft er nog steeds een stok achter de deur, liet ze woensdag merken. De minister maakte evenwel niet duidelijk hoeveel geld ze beschikbaar heeft voor de diverse regelingen. Niet de hele €24 miljard mag daarheen, dat mag duidelijk zijn. De vraag is of ze veel piekbelasters kan 'helpen'.

Nergens concreet
Ook blijft onduidelijk hoeveel extra ruimte er nu komt om PAS-melders te helpen dankzij de herprioritering in het Stikstofregistratiesysteem. Vrijkomende stikstofruimte, ook van opkoop van piekbelasters, gaat eerst naar natuur, zei Van der Wal. Even dreigde door de vragen van Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) de indruk te ontstaan dat er mogelijk toch geen PAS-melders uit de brand geholpen zullen worden, maar die suggestie wilde de minister wegnemen. Concreet werd ze echter nergens. Van der Wal sprak ondertussen wel uit dat de overheid de plicht heeft om de PAS-melders te helpen.  

Opvallend was ook dat niemand van de politici sprak over een andere categorie veehouders die met de vingers tussen de deur is gekomen door verkeerd overheidshandelen, voor het gemak maar aan te duiden als de 'RAV-melders'. Deze problematiek werd vorig jaar actueel naar aanleiding van rechterlijke uitspraken over emissiearme stallen. Ze doen niet wat is beloofd. Dat was in grote lijnen al het gevoel en werd toen ook juridisch vastgesteld. Daarop liet het ministerie van LNV een analyse uitvoeren door Wageningen Livestock Research – dezelfde onderzoeksinstelling die ook de achteraf foutieve data had aangeleverd om de werking van de gewraakte stallen aan te tonen – om in beeld te krijgen hoe groot het probleem rond de emissiearme stallen is.

Vernietigende oordeel
Deze studie, die in concept wel is gedeeld met betrokkenen in de agrarische sector, maar nog niet 'officieel' heet te zijn, velt een vernietigend oordeel. Bij geen van de emissiearme stallen voor melkvee is er enig emissiereducerend effect vastgesteld, wat ze juridisch vogelvrij maakt. Het beste presteert nog de klassieke grupstal, maar die mag niet meer vanwege dierenwelzijn. In de varkenshouderij is het beeld net iets minder dramatisch. In de pluimveehouderij is het gat tussen belofte en realiteit het kleinst. Ondertussen zijn die stallen wel door de overheid goedgekeurd. In Brabant is toepassing ervan zelfs verplicht. Beleidsmakers hebben op grond van de vermeende werking bovendien al emissiereducties ingeboekt. Nu blijkt het allemaal een papieren (of digitale) realiteit. Omdat het rapport waarschijnlijk niet vóór eind juni de Tweede Kamer bereikt, is de kans groot dat de overheid pas na het zomerreces gaat nadenken over een oplossing van dit probleem, waar ze zelf verantwoordelijkheid voor draagt. De stallen zijn van overheidswege goedgekeurd en aangemoedigd, veehouders hebben ze ter goeder trouw aangeschaft.

Hete aardappel
Omdat het rapport officieel nog in concept is, wil het ministerie van LNV niet zeggen hoeveel veehouders zitten met ineffectieve stallen en hoeveel emissieruimte nodig is om hen uit de brand te helpen. De politiek vindt het kennelijk ook een hete aardappel en naar het schijnt geldt dit ook voor de partijen rond het Landbouwakkoord. De onderzoekers hebben volgens het rapport ook nog geen idee hoe het probleem te verhelpen. De hoger dan verwachte emissie in de stallen zou kunnen komen door een groter loop- en dus emissie-oppervlak en/of door het gebruik van gescheiden mest in de ligboxen. Tegelijk stellen ze dat deze factoren niet echt het verschil kunnen uitmaken. Een frisse blik lijkt geboden.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
Abonnee
Louis Pascal de Geer 13 Mei 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10904166/geen-woord-over-debacle-emissiearme-stal-in-debat]Geen woord over debacle emissiearme stal in debat[/url]
Een onderzoek wat veel omvattender had moeten zijn en holistischer in zienswijze. Hoe kan je een staltype beoordelen zonder daarin de mogelijkheden voor mest en gier verwerking en bewerking en de transformatie in producten die nu belastend zijn maar met betere behandeling juist een meerwaarde zouden krijgen, te betrekken. Of eenvoudig gezegd: volgens mij zijn jullie de weg kwijt.
Abonnee
Zeeuw 14 Mei 2023
Halve waarheid in concept kan alle kanten op. Ik wens niet te snappen voordat ik zelf het rapport heb kunnen lezen wat er nu mis is! Wat ik wel weet: de meetbaarheid van juiste NH3 concentraties is voor betrouwbare uitslagen moeilijk. Het rantsoen dat gevoerd wordt is zeer sterk bepalend voorde uitslagen! De ervaring van onderzoekers is meer doorslaggevend dan het te onderzoeken stalinnovatie systeem. De manipulatie in de rapportage , lees in de rapportage, is kansrijk. Dus : WUR weet wat je ZEGT en laatde subsidie niet de boventoon voeren! RAV voor ROV voor Rovers!
Abonnee
ikke 14 Mei 2023
ik krijg steeds meer respect vd jonge boeren die er 120% voor gaan ik had allang een visum aangevraagd
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Analyse Stikstofstemming

Stikstoffonds nu on hold en Schiphol is uitgeshopt

Achtergrond Stikstofstemming

De Aerius-economie draait onverstoorbaar door

Nieuws Prinsjesdag

Kabinet houdt vaart in stikstofdossier

Analyse Stikstofstemming

Controverse bevangt beleid rondom stikstof

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox