Shutterstock

Achtergrond Stikstof Stemming

Tafelgasten gezocht voor Adema’s feestmaal

18 Mei 2023 - Klaas van der Horst - 15 reacties

De jacht op een coalition of the willing, van organisaties en mensen die LNV-minister Piet Adema's vurig gewenste Landbouwakkoord willen tekenen, begon de laatste week toch wel wanhopige trekjes te vertonen. Zelf een nachtje doorhalen tot Hemelvaartsdag leverde vanochtend (donderdag) geen akkoord op. Na alle andere boerenorganisaties dreigen ook LTO Nederland en NAJK af te haken. En zonder LTO heeft het akkoord geen zin, constateert ook Adema zelf. In onze rubriek Stikstof Stemming geven we op onze eigen wijze een impressie van de stikstofcrisis.

Het volhardend zoeken naar deelnemers voor de tekensessie, doorgaand tot het eerste morgenlicht, roept bijna Bijbelse beelden op. Mogelijk dat het ook door Adema's hoofd is gegaan, die parallel met het nodigen van gasten voor het feestmaal van de Koning. De een na de ander verontschuldigt zich, want heeft iets beters te doen. Tenslotte worden de daklozen en zwervers binnengehaald.

LTO wil niet alleen
Ook voor het Landbouwakkoord meldt de een na de ander zich af. Wel met andere argumenten. Boerenorganisaties vertrouwen het papier niet waarvoor ze gevraagd worden te tekenen, of vinden hetgeen wat van hen wordt gevraagd te ver gaan. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak zou op zich wel willen tekenen, maar niet met LTO (en NAJK) alleen. Toch gaat zijn bereidwilligheid ver. Afgelopen week hielp hij Adema stevig om onder meer agrarische branche-organisaties over de streep te trekken en zo nodig individuele bedrijven.

App van Sjaak
In een app-bericht aan medebestuurders motiveert hij zijn inzet. Bij de jacht op  mede-ondertekenaars zouden zelfs individuele (grote) boeren zijn benaderd. Of de buit van deze strooptocht groot genoeg zal zijn, blijft afwachten. Weinig partijen voorzien een echt feestmaal, eerder een maaltijd met het nodig zuur, dat ze met lange tanden naar binnen moeten werken. Adema verlegde dinsdag de uiterste datum maar alvast – een akkoord mag ook na Hemelvaart en gaf aan misschien ook te kunnen leven met een deelakkoord. Alles voor iets wat een resultaat mag heten.

Gemor in ZLTO-kring
Toch is het de vraag of - zelfs wanneer LTO en NAJK toch hun handtekening zetten - er een definitief akkoord komt. Binnen LTO begint het namelijk ook te rommelen. In het ZLTO-gebied zit een groep melkveehouders op het puntje van de stoel om op dat moment op te springen. Wat hen met name verontrust is de door Adema gewenste graslandnorm. Dit lijkt volgens de boeren verdacht veel op het plan voor 65% eiwit van eigen land, dat LTO en NZO in 2018 lanceerden. Daar kwam veel verzet tegen, wat ertoe leidde dat de ZLTO de gevolgen ervan ging berekenen.

Inkomenseffect
Voor een groot deel van de Brabantse melkveehouders zou dat desastreuze inkomsteneffecten hebben, met dervingen van zo'n 60%. Actuele doorrekeningen van voerbedrijven tonen aan dat de graslandnorm een vergelijkbaar effect zal hebben. De inschikkelijkheid van boeren (niet per se hun organisaties) wordt ook niet vergroot door het feit dat er steeds nieuwe voorbeelden blijven opduiken vanuit andere sectoren, waar schijnbaar wel van alles kan.

Recreatie buiten beeld
Terwijl de regels voor de landbouw wel steeds strakker worden aangetrokken en minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal honderden miljoenen vrijmaakt voor opkoop van landbouwbedrijven nabij natuur, wordt de recreatiesector weinig in de weg gelegd. Deze week kwam naar buiten dat voor een groot recreatiepark bij Elburg geen rekening is gehouden met de stikstofregels. Nederland telde volgens het CBS in 2021 ruwweg 124.000 recreatiewoningen, stacaravans niet meegerekend. Hun aantal neemt bovendien snel toe. Veel van die onderkomens staan dichtbij of in kwetsbare natuur, maar daar is weinig toezicht op. Het CBS meldt dat er geen goede registratie is van hoeveel mensen daar verblijven, wie dat zijn en ook wat de activiteiten daar voor het milieu betekenen. En mogen drukke recreatie-activiteiten, zoals mountainbiken, wel in of dichtbij kwetsbare natuur, terwijl boeren weg moeten? 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
15 reacties
Abonnee
Zeeuw 18 Mei 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10904262/tafelgasten-gezocht-voor-adema-rsquo-s-feestmaal]Tafelgasten gezocht voor Adema’s feestmaal[/url]
Als Adema de bevoegdheid had was er al lang een akkoord gewwest. Het is nog steeds een D66 stramien, geen milimeter ruimte of toezegging. Hierop is maar één reactie mogelijk: stik in de stikstof overheid. Kom met een aanpak die eerlijke verdeling en gelijke monniken gelijke kappen beoogt ! Zelfs na zoveel tijd van onderhandelen, na zoveel rotzooi indienen bij EU met foutieve monsters, alleen slechte monsters, zelfs natuur-vogelplassen met hoge N gehalten, foutieve stalvloer analyses van CBS van WUR, droogte schade weglaten in de provinciale rapporten over staat van de natuur door de gerenommeerde ingenieursbureaus, de eigen ecologen vragen om alternatieven voor KDW, zelfs Prof Hordijk vindt nu dat het Aerius systeem niet deugt!, Minister Van der Wal haar kloon in Brussel vraagt om strenge brieven die leugenachtig zijn, innovaties de grond in worden geboord omdat de kans bestaat dat hun grondroofplan in duigen valt, !!?……. Ga zo door malverserende overheid! Zij zijn nog valser dan MOB en bedenken de ene smoes na de andere. Stop overleg tot er inderdaad aan de basis eisen wordt voldaan en hef tot die tijd alle regelingen over bufferstroken en verdiensten voor eco-medailles of spiegeltjes op
Abonnee
jan 18 Mei 2023
maar dat komt ook omdat ons eigen Sjakie het niet ziet
die man is nooit boer geweest
snapt het niet
Abonnee
frog 18 Mei 2023
Zou het echt zo zijn als de landbouw wereldwijd nog schoner en super duurzaam zou zijn dat dan alle problemen met onze natuur het milieu de opwarming van de aarde opgelost zijn?
Abonnee
Louis Pascal de Geer 18 Mei 2023
Ik ben het helemaal eens met Zeeuw en Frog en vraag mij af waar het masterplan is voor de ontwikkeling van Nederland op het gebied van Natuur, Volksgezondheid en Landbouw in de brede zin van het woord, en wát zouden wij wél kunnen doen om milieuproblemen te verminderen en ook door gezond voedsel te produceren en zó de volksgezondheid te verbeteren.
Begin met de veehouderij Wát is de echte praktische waarde van Stamboeken zijn die nog nodig en nuttig? Of zou je toe moeten gaan naar koeien die 100 kg minder wegen en dezelfde melkproductie hebben.
Dan ga je in een klap minder methaan uitstoten, minder voederkosten hebben. minder N problemen, verbeterde gezondheid van het vee en makkelijker handelen van lichtere koeien. De flipkant is minder slachtgewicht en dát zou je kunnen compenseren met een soort subsidie voor dit soort vee. Mij lijkt kruising met het Jersey ras een goed begin.
Zou je geen andere brandstof kunnen gebruiken in de Landbouwmachines en tractoren wordt daar voldoende onderzoek naar gedaan? Coöperatief produceren en afzetten is mijn ideaal, want niemand is meer echt baas op zijn erf. Samen ben je sterker.
Geen groenbemesting meer, maar stoppelcelulose op het land laten liggen en het bodemleven voor de N laten zorgen die nodig is. Nieuwe "vang" gewassen telen kijk naar de Bengaalse hennep (Crotalaria junceae etc.)
"No till", hier in Brazilië wordt deze methode op meer dan 550,000 bedrijven toegepast met een enorme reductie in trekkeruren per ha per jaar, minder erosie verliezen, minder droogtegevoelig etc. Wat kunnen wij hiervan in Nederland gebruiken?
Een paar vragen en suggesties over wat wij wél zouden kunnen doen,
Abonnee
anna 18 Mei 2023
"Bij de jacht op mede-ondertekenaars zouden zelfs individuele (grote) boeren zijn benaderd". En hier gaat het fout. "Groot" zijn is een vorm van macht. Grote boeren hebben een grote bek, vinden dat ze hun eigen gang mogen gaan. Houden vee op stal, hebben (vooral bij banken) voorrang bij erfbetreders en zweren op de innovatie, wat geen oplossing is. Innovatie is een directe kostprijs verhoging wat we niet in de markt kunnen terug verdienen. Onze producten kunnen er geen cent duurder om verkocht worden!
Abonnee
Louis Pascal de Geer 18 Mei 2023
Tja, inderdaad Anna, Groot zijn is een vorm van macht en daarom vind ik coöperaties zó nodig omdat die groot worden door hun leden en vaak groter zijn dan de grote individuele boeren. Innovatie kan uit elke hoek komen en hoeft lang niet altijd tot een (tijdelijke) kostenverhoging te leiden, maar heel vaak is er juist een kostenverlaging door een betere aanpak van de processen. Uiteindelijk is het doel van innovatie een verbetering van processen en dat gaat geld opleveren, want anders beginnen zelfs de groten er niet aan, Wat wél heel belangrijk is volgens mij is de bekendmaking op grote schaal van succesvolle innovaties zodat deze kunnen worden ingevoerd als dat geld oplevert door iedereen.
Abonnee
jan jansen 18 Mei 2023
Louis Pascal de Geer, waarom wil jij een vorm van afhankelijkheid? Aan innovatie wordt vooral verdiend door de mensen die het verkopen, behalve de boer dus! Ben jij zoiemand die wil verdienen aan de boer? De boeren hangen onder aan de ladder. Alles wat overblijft (niets dus) is voor de agrarisch ondernemer
Abonnee
Vrij grof 18 Mei 2023
Zonder innovatie sta je stil en zonder innovatie is er geen toekomst.
Abonnee
CM 18 Mei 2023
De rest vd wereld komt hier de kunst afkijken en is vol verwondering hoe wij hier boeren op de postzegels die wij boerderijen noemen. Maar hier hebben we het uitgevonden; we gaan terug in de tijd naar die van Ot en Sien.
Abonnee
Zeeuw 18 Mei 2023
De alternatieve trekker wordt al volop getest, electrisch en H2, dat komt goed!
Vragen bij grote bedrijven vind kk zwakte van de leider, blijkbaar heb je nietscherp wat je basiseisen zijn. Dat is nu nodig, anders geen akkoord. Ik ga ze niet meer noemen! Ik denk de sector verwacht dat dat het minimum is voor de handtekening en anders liever oorlog! Kapoen met overleg, bufferzones opheffen, bemesting weer als derogatie vorig jaar, toegangsprijs € 250, uur voor NVWAambtenaar en 14 dagen vóóraf aanvragen van zijn bezoek….
Regionaal overeenkomsten sluiten met natuurbeheerders en/of provincie en/of gemeente als het past in je bedrijfsvoering. Als er aanmaning komt voor NH3 moet men dat via metingen aantonen , en dat is na 500 meter in ieder geval zo laag dat geeft 0,0 op de meter. Voor 2olven schade moet de jachtvergunning operationeel zijn!
Abonnee
Louis Pascal de Geer 18 Mei 2023
Als je eerlijk bent kom je snel to de conclusie dat onafhankelijk zijn alléén nog maar een woord in het woordenboek is, maar dat in de praktijk niemand meer echt onafhankelijk kan zijn.
In een coöperatie ben je veel sterker dan in je eentje, maar dat is mijn mening, Heb ALTIJD de pet van de boeren op!
Abonnee
frog 19 Mei 2023
De vraag is wel of een echte coöperatie nog wel bestaat, veel coöperaties zijn verworden tot grote logge bedrijven.
Maar gezien de toekomstige vraagstukken denk ik wel dat je gelijk hebt al ben ik absoluut niet coöperatief ingesteld.
Abonnee
Louis Pascal de Geer 19 Mei 2023
Ja, Frog de vraag of echte coöperaties nog bestaan is heel actueel, en het gevaar dat zij zich ontwikkelen tot grote en logge bedrijven is ook een blijvende zorg. Eind jaren 70, gedurende een oliecrisis, besloot het Braziliaanse militaire regiem wat toen aan de macht was, een advies van de landbouwsector en wetenschap over de hernieuwbare energie gewonnen uit suikerriet over te nemen en op grote schaal te financieren.
Een van de voorwaarde was, dat er alleen maar financiële hulp werd gegeven voor bedrijven die in coöperaties samen zouden werken. Het bedrijf waarvoor ik 28 jaar heb gewerkt en ik persoonlijk zijn vanaf het begin betrokken geweest bij 5 van deze projecten. Het grootste deel van deze coöperaties werd gevormd door landeigenaars/boeren in de Staat São Paulo. Vrijwel allemaal hadden zij geen enkele kennis over suikerriet en het proces om daar alcohol uit te winnen voor brandstof.
Dat betekende dat de Ego's op een heel laag pitje actief waren en alles werd overgelaten aan de technische mensen van de coöperaties die naast de opbouw van de industrie ook de landbouw verantwoordelijkheden op zich namen. In die tijd was een straal van 30 km vanaf de industrie een richtlijn om de transportkosten dragelijk te maken. Er zijn meer dan 500 projecten opgezet, de auto-industrie paste zich aam met alcohol motoren en later de flex die en alcohol en benzine kunnen gebruiken.
Ook werd er alcohol geproduceerd die in de normale bezinnen wordt toegevoegd kan tot ongeveer 26%. Door politieke prijsbepaling werd het programma bijna de grond ingeboord en werden prooi voor grote internationale suikerbedrijven. Een grote tekortkoming was dat er geen bruikbaar alternatief voor de vervanging van dieselolie werd gevonden, naast een timide start van Biodiesel waarin plantaardige oliën worden toegevoegd. Maar de positieve gevolgen voor de boeren én het milieu met minder luchtvervuiling in de grote steden zijn nog steeds groot.
Er had zoveel meer kunnen gebeuren, met een blijvend financieel draagvlak voor de coöperaties die in staat zouden zijn geweest om meer activiteiten te ontplooien, Een gebrek aan visie aan alle kanten!
Abonnee
Jan 19 Mei 2023
Louis Pascal de Geer, doemaar iets minder tekst!!

Abonnee
gerard 20 Mei 2023
een coop is een bedrijf waarvan de dire de leden nog kan bij naam
daarna is het gewoon een bedrijf
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstofstemming

Smoesjes van Christianne, Renure-kroontje voor Piet

Nieuws Stikstof

PAS-melders hebben even iets meer ademruimte

Nieuws Politiek

Natuurherstelwet met noodrem goedgekeurd

Nieuws Stikstof

Onder stikstofplafond, wel nog ruim boven dat in 2025

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden