eigen foto

Nieuws Stikstofaanpak

'Piekbelaster die niet stopt moet plan maken'

12 Juni 2023 - Linda van Eekeres - 6 reacties

"Snelheid is ook zorgvuldigheid, anders zit je nog maanden in onduidelijkheid", pareert minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal tegenover Boerenbusiness de kritiek dat het kabinet de aanpak van piekbelasters heeft gelanceerd, terwijl nog niet alle regelingen helemaal uitgewerkt zijn. Van der Wal wil het beeld wegnemen dat het alleen om stoppen gaat.

"Van de 3.000 piekbelasters die niet willen stoppen, vragen we om een ondernemingsplan te maken dat de provincie moet goedkeuren. Er is ook maanden tijd voor om dat te maken. En er komt ook een periode dat alle regelingen tegelijk openstaan," aldus de minister.

Dat het kabinet momenteel alleen de optie om te stoppen aanbiedt, zoals Agractie in een reactie aangeeft, is volgens Van der Wal 'niet waar'. Naast stoppen zijn er ook de smaken: extensiveren, innoveren en verplaatsen of een combinatie daarvan. "We weten al hartstikke veel, we hebben een menukaart met alle gerechten. Innovatie daar weten we alles van, extensiveren en omschakelen idem dito, er is al een omschakelfonds."

Verplaatsingsregeling in Brussel
Het enige waarover volgens de minister nog onduidelijkheid is, is over het verplaatsen. "Daarvoor moet je ruimte creëren. Daar zet ik op in, ook rechtstreeks via een grondbank." Voor de verplaatsingsregeling is ook nog een staatssteuntoetsing door de Europese Commissie nodig. Bij verplaatsing zijn er twee mogelijkheden: een bedrijf afbreken en elders opnieuw opbouwen of het overnemen van een bestaand bedrijf. De inzet is een vergoeding tot 100% van de reëel gemaakte kosten. De bedoeling is de regeling voor het einde van dit jaar te publiceren, al vinden ze dat ook bij het ministerie wel wat ambitieus.

Wel 3.001 piekbelasters, geen lijst
"Er is geen lijst met piekbelasters", zei Van der Wal vandaag (12 juni) nogmaals tijdens de persconferentie ter gelegenheid van de lancering van de piekbelastersaanpak. "We hebben geen lijsten met: dit zijn de ondernemers. Als we iets van 'het kaartje' hebben geleerd is dat ondernemers aan de ene kant duidelijkheid willen, maar dat dat ook voor heel veel onrust kan zorgen. Dan wil ik ook niet dat ondernemers die stempel krijgen: piekbelaster. Het RIVM heb ik laten uitrekenen om hoeveel ondernemers het gaat, maar ik wil niet weten wie dat zijn."

Ook door het invullen van de rekentool op de website die vandaag de lucht in is gegaan, kom je volgens haar niet op een lijst van piekbelasters (een vrees van onder meer pluimveeorganisatie NVP). "We doen niks met je gegevens, er wordt niets opgeslagen." Wel is er vandaag meer bekend geworden over wie een piekbelaster is: een bedrijf dat meer dan 2500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaakt op overbelaste stikstofgevoelige natuur binnen 25 kilometer (de afkapgrens).

Het RIVM heeft berekend hoeveel het er moeten zijn: 3.001 om precies te zijn. 60% daarvan bevindt zich in Gelderland: 1.803 bedrijven. Op afstand gevolgd door Noord-Brabant, Limburg, Drenthe en Overijssel met respectievelijk 265, 262, 189 en 185 piekbelasters. Utrecht heeft 100 piekbelasters, Friesland 92, Flevoland: 57, Noord-Holland 30. Zeeland en Zuid-Holland hebben er allebei maar 4. Groningen heeft helemaal geen piekbelasters. Volgens LNV weet je binnen 10 minuten tot een half uur of je piekbelaster bent.

Lot piekbelaster
Het feit, dat iemand zich nu kwalificeert als piekbelaster, is volgens LNV geen grondslag dat die wordt geconfronteerd met 'verplichtend instrumentarium'. Van der Wal werkt nog uit wat er gebeurt als de vrijwillige aanpak niet afdoende werkt. Daarbij betrekt ze onder meer het onderzoek naar normeren en beprijzen dat het kabinet in 2021 heeft laten doen. Normeren van stikstofemissies is het afdwingen van emissiereductie via wet- en regelgeving en beprijzen van emissies betekent dat er (een deel van) de kosten van de veroorzaakte schade in rekening wordt gebracht (als prikkel om emissies te reduceren). Rond de zomer komt Van der Wal met meer informatie over dit onderwerp.

Zorg over houdbaarheid innovaties
Bij het pad van innovatie wordt uitgegaan van emissiereductie volgens de RAV-lijsten. Meerdere innovatieve stalsystemen bleken de afgelopen jaren niet te doen wat ze beloofden. Van der Wal: "Daar zit mijn grootste zorg, dat het weer niet houdbaar blijkt te zijn." Waarom dan toch is gekozen om met de innovaties op de Rav-lijst te werken? "Als we ieder risico willen uitsluiten dan weet ik één ding zeker: dan gaan we nooit een beweging op gang krijgen." Ze waarschuwt wel: "Met alleen innovatie ga je het niet redden."

De huidige regelingen zijn dus volledig vrijwillig. Volgens de minister is op dit moment de enige stok achter de deur dat de LBV+ (de regeling waarbij 120% wordt vergoed) nooit meer terugkomt. De LBV (100% vergoeding) wel, maar steeds voor een lager percentage. LNV gaat op basis van eerdere regelingen uit van een belangstelling van 20%. Als er meer belangstelling is, dan zit Van der Wal 'heel snel bij Financiën'. Maar 'het zou al heel goed zijn als het lukt bij 20% te komen', geeft ze aan. Voor de fiscale afwikkeling van de uitkoopregeling wordt gekeken naar de herinvesteringsreserve. Er komt een voorstel voor verruiming daarvan. Voor de zomer komt daarover een brief van Financiën. Voor de zomer komt ook een brief van EZK over de aanpak van het (kleinere) deel industriële bedrijven die piekbelaster zijn.

LBV+ vooral Gelderland, LBV verspreid
De LBV+ staat alleen open voor piekbelasters, waarbij dus vooral Gelderland oververtegenwoordigd zal zijn. De LBV is juist gericht op spreiding over het hele land en heeft daarom per Natura 2000-gebied een andere drempelwaarde. Rond ieder overbelast Natura 2000-gebied komt hoogstens rond de 10% van de melkvee-, varkens- en pluimveehouders in aanmerking voor de LBV, 8.000 locaties in totaal. Voorde LVB is €500 miljoen gereserveerd. Voor de LBV+ €900 miljoen.

De minister is tevreden over de aanpak 'als ik merk dat vanuit de sector iedereen hierover gaat nadenken'.  

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
6 reacties
schoenmakers 12 Juni 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10904594/piekbelaster-die-niet-stopt-moet-plan-maken]'Piekbelaster die niet stopt moet plan maken'[/url]
Ik ga nog niet eens kijken wat die *** van de Wal over mij beslist heeft, wat een ****
Abonnee
Tijdbom 12 Juni 2023
Het eerst plan zou zijn:Kabinet buiten zien te krijgen.
Abonnee
Ben 13 Juni 2023
Ja een ondernemingsplan inleveren en zo ieder jaar minder....
Abonnee
Wouter 13 Juni 2023
Maak maar geen haast. Regeling die terug komt met steeds lager percentage van de waarde. Als er dan vooraf al bedrijven opgekocht zijn voor 100% van de waarde, stijgt de waarde van de overige doordat er steeds minder bedrijven over blijven, schaarste laat prijzen stijgen. Misschien wel meer dan dat het percentage daalt. (blijf onthouden, ze hebben ons nodig om zelf gecreëerde problemen op te lossen)
Abonnee
Jan Veltkamp 13 Juni 2023
Alle geleerden en wetenschappers over natuur zitten in het westen. Laat daar nou net niks geen natuur meer zijn. Dat kan maar 2 dingen betekenen: A. De z.g wetenschappers weten alleen hoe je het landschap kapot moet maken of B. De z.g. natuur is het zoveelste stokje (fosfaat, verzuring, ammoniak enz) om de hond (boer) te slaan. Boeren opruimen (vooral west Veluwe) en dan is er zoveel stikstof ruimte vrijgekomen dat vliegveld Lelystad open kan.
Abonnee
Zeeuw 15 Juni 2023
Die VD Wal is van het padje zeggen we in zeeland. Alles beloven , haast haast haast voor de natuur! Nu de rapporten : manipulatie tot intern bij de duur betaalde ingenieursbureaus . Hoofdprobleem is niet N maar H2O normaal zeggen we water. Dus eerst landroof, vliegvelden uitbreiden en voedsel met lage productiestandaarden importeren uit Canada VS Frankrijk Spanje. Wat is het grootste perspectief: de krimpende markt zorgt voor een goed verdien model. Organiseer als sector de nieuwe productie standaarden die Eu proof is en je eigen grondbank die is goud waard. Werk toe naar een nieuwe supermarkt voor de burgers online services afhaal en bezorgpunten tegen eerlijke verdienmodellen. Geen Jumbo zonvarken flauwekul , geen AH en Russische Hak conserven. STOP de Haagse GrondROVERS!!!!!!!
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstofstemming

Kabinetskeuring en de persona's van Van der Wal

Achtergrond Stikstofstemming

Vreemde Haagse vogels en regeergrage ambtenaren

Achtergrond Stikstofstemming

De les van de trage vorming van de ministersploeg

Achtergrond Stikstofstemming

Herwaardering voor oud-minister in nadagen Rutte 4

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden