GroenLinks-PvdA

Interview Laura Bromet (Gl-PvdA)

'Dat wij boerenhaters zouden zijn, klopt niet'

24 Oktober 2023 - Linda van Eekeres - 10 reacties

GroenLinks heeft niet eerder aan een kabinet deelgenomen, maar met de combinatie GroenLinks-PvdA komt dat wel in zicht. Laura Bromet (53) zit vijf jaar voor GroenLinks in de Tweede Kamer en heeft onder meer landbouw in haar portefeuille. Ze staat op nummer 11 van de combineerde lijst. Dit interview is onderdeel van een serie met beoogde landbouwwoordvoerders.

Verandert er iets in de visie op de landbouw nu jullie samen de verkiezingen ingaan?
"Nee eigenlijk niet. De reden dat we zijn gaan samenwerken is dat we programmatisch altijd al heel dicht bij elkaar lagen."

U hebt als landbouwwoordvoerder in commissiedebatten de afgelopen jaren vaak gehamerd op het uitblijven van perspectief voor boeren. Is dat perspectief uiteindelijk voldoende geboden?
"Nee, helemaal niet. Ik vind dat het kabinet ontzettend verzaakt heeft. Door minister Christianne van der Wal is wel gezorgd voor opkoop, maar er is veel meer nodig, ook positieve regelingen voor boeren die blijven."

Welke kansen ziet u voor jonge boeren?
"Ik heb onlangs nog via het NAJK met jonge boeren gesproken en ik ben onder de indruk van de brede blik waarmee zij naar de toekomst kijken. Ze zijn zich bewust van uitdagingen, van klimaatverandering, de noodzaak om de waterkwaliteits- en stikstofproblemen op te lossen. Als ondernemers kijken zij niet alleen binnen de grenzen van het bedrijf, maar ook naar ontwikkelingen in de samenleving. Veel boeren moet je overtuigen dat er problemen zijn, maar bij hen hoeft dat niet. Bijvoorbeeld iemand uit de melkveehouderijsector die volledig erkent dat in 2050 klimaatdoelen gehaald moeten worden en de wens uitspreekt op termijn zonder kunstmest te kunnen. Met regelingen willen wij zorgen dat dat haalbaar wordt."

Jullie hebben 'een goedbelegde boterham voor boer en consument' voor ogen. Hoe moet het verdienmodel van de boer eruit zien?
"Dat vragen veel boeren aan mij. Je ziet dat de overheid de afgelopen veertig jaar heeft gestuurd op meer productie en je loopt nu tegen milieugrenzen aan. We moeten toe naar minder intensieve landbouw waar je ook een boterham kunt verdienen. Dat kan met subsidiëren van ecosystemen, zoals houtwallen. Waar het nog niet in harmonie met de natuur is, kun je ook regelgeving inzetten. En je kunt ook belasting heffen volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. Nu zijn de meest vervuilende producten het goedkoopst. Het is de bedoeling dat dat verandert. Dat alle kosten, ook de milieuschade, worden betaald bij de kassa. Kiloknallers worden dan automatisch duurder dan biologisch vlees. 'Dan wordt alle voeding duurder', hoor je dan, maar alle kosten die gereserveerd zijn voor het Stikstoffonds komen op al onze schouders neer, die hadden allang moeten worden afgerekend in de boodschappenmand."

Jullie hebben tegen dat Stikstoffonds gestemd. Waarom?
"We hebben tegen het Stikstoffonds gestemd, omdat we bang waren dat de randvoorwaarden niet afgebakend waren. Die vrees is gesteund door de graai die nu is gedaan in de kas van het Groeifonds voor de accijnsverlaging op benzine. We denken dat het ook via de normale begroting kan."

Groenlinks-PvdA houdt vast aan het doel om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren?
"Zeker. Het is al bijna vier jaar na de gerechtelijke uitspraak en er is bijna nog niets gebeurd. Ja, we zijn 100 kilometer per uur gaan rijden, maar PAS-melders zijn niet gelegaliseerd. Er is maar één manier en dat is forse reductie van stikstofuitstoot, en dat moet snel ook. Als je dat gaat uitsmeren dan is er nog geen zicht op legale bedrijfsvoering. Al die boeren die nu geen financiering kunnen krijgen zijn daar slachtoffer van."

In jullie verkiezingsprogramma staat dat er een oplossing gezocht moet worden voor biologische boeren in en nabij natuurgebieden. Stikstofuitstoot blijft toch stikstofuitstoot, of je biologisch boert of niet?
"Dat heeft ermee te maken dat we het Europese streven naar 25% biologische landbouw steunen. Je moet niet nu al het kind met het badwater weggooien. We moeten maatregelen nemen, maar maak een uitzondering voor boeren die al extensiever bezig zijn, meer grond gebruiken en geen kunstmest. We willen echt een andere richting op en niet eerst uitkopen."

Jullie zetten naast extensiveren wel in op een actief uitkoopbeleid. Als er niet genoeg boeren vrijwillig meedoen, ook verplicht. Dat vinden boeren niet leuk om te horen…
"Ik snap dat. Het is helemaal niet leuk om verplicht uit te kopen. Ik sta ook niet te springen. Maar ik vind wel dat je eerlijk moet zijn. Daarom loop ik er niet voor weg. Als je in de buurt zit van een zwaarbelast natuurgebied en je bent piekbelaster, dan kan de situatie ontstaan dat je zal moeten wijken. Er wordt heel snel gezegd door bepaalde partijen: 'Dit gaan we niet doen'. Daarmee wordt ontkend dat de stikstofuitstoot te hoog is en natuurgebieden overbelast zijn. Andere belangen moeten soms inschikken. Voor sommige boeren zal het een heel pijnlijk verhaal zijn. Als overheid moet je daar in financiële zin een goede regeling tegenover hebben staan. Er heerst een taboe op het idee van dwang, maar nu is het meer een uitrookbeleid: het probleem lossen we niet op, de markt gaat daarop reageren en ondertussen krijgen boeren geen financiering meer. Is dat hoe je vrijwilligheid definieert?"

Er moet volgens GroenLinks-PvdA meer en betaalbaar biologisch voedsel in de winkel komen te liggen. Nu al moet biologisch soms als gangbaar worden weggezet omdat er te weinig vraag is. Heeft het dan wel zin om het aanbod te vergroten?
"Voor producten die niet biologisch zijn, zijn er kosten die niet bij kassa afgerekend worden. Als iets aantrekkelijker moet worden, wordt er vaak gestuurd op prijs. Supermarkten moeten door de overheid onder druk gezet worden. Het prijsverschil wat de consument betaalt in de supermarkt is bij de boer veel kleiner. Om het volume te stimuleren, heb ik met BBB het verzoek gedaan aan de overheid om meer biologische producten van Nederlandse boeren en tuinders te kopen."

Die motie over biologisch inkopen werd door een Kamermeerderheid ondersteund. Onlangs schaarde de Kamer zich ook achter uw motie met de PvdD tegen verlenging van de Europese toelating van glyfosaat. De Europese Commissie nu heeft een verlening voorgesteld van tien jaar. Hoe staat u daartegenover?
"Je ziet dat Duitsland en Oostenrijk tegenstemmen en wij hebben gezegd: Nederland moet dat ook doen. We zien ons ook gesterkt door berichten dat het Ctgb uitkomsten heeft gemanipuleerd. Je ziet dat het gebruik van glyfosaat nog steeds toeneemt. Dat heeft te maken met gemak en opbrengsten. Het draagt bij aan gebrekkige waterkwaliteit, je weet niet wat voor effect het op de bodem heeft, er zijn aanwijzingen dat het Parkinson veroorzaakt en voor kinderen extra gevaarlijk is. Ik snap dan niet dat boeren het willen blijven gebruiken."

Jullie willen ook een einde aan de bio-industrie. Aan welke eisen zou de veehouderij moeten voldoen?
"We vinden het niet goed dat er dieren zijn die nooit daglicht zien en geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen. We moeten naar grondgeboden veehouderij waarin dieren daglicht zien, naar buiten kunnen en bij de moeder kunnen zijn."

GroenLinks-PvdA wordt volgens de peilingen een stuk groter dan de 17 zetels nu samen. Als jullie aan een kabinet mee gaan doen, waarop willen jullie dan echt geen water bij de wijn doen als het om landbouw gaat?
"Als het gaat over het formuleren van breekpunten: dat doen wij nooit en daar ga ik dus zeker niks over zeggen. Wat ik wel zou willen zeggen, is dat verduurzaming van de landbouw binnen vier jaar, nadat het veertig jaar één kant op is gegaan, niet kan. Er moet veel meer daadkracht getoond worden naar de agrarische sector welke kant het opgaat en er moet ondersteuning komen om in die richting te ondernemen. Dat zou ook betekenen dat wie niet meewil, achtergelaten wordt. Om een grote groep boeren in die richting te bewegen moet je maatregelen vatten in een regeerakkoord."

"In het algemeen hoor ik vaak dat wij boerenhaters zouden zijn. Dat klopt gewoon niet. Dat is een sticker die ons wordt opgeplakt door partijen waar boeren graag op stemmen. Ik zou zeggen: kijk wat de politiek voor je heeft betekend. Boeren hoeven echt niet op ons te stemmen, maar als ze met welwillendheid ons verkiezingsprogramma lezen, dan zou al een wereld gewonnen zijn én zie je dat we het niet slecht voorhebben met boeren in Nederland."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
10 reacties
Abonnee
Tijdbom 24 Oktober 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10906442/dat-wij-boerenhaters-zouden-zijn-klopt-niet]'Dat wij boerenhaters zouden zijn, klopt niet'[/url]
Maar ook niet boer minnend . Heb toch maar liever dat je niet tekort in mijn buurt komt.
Wat een misselijk intervieuw. Nederlandse boeren uitzuigen.U denkt echt dat de consument meer gaat betalen,maar maak dat de kat wijs. Gewoon de reguliere producten zijn betaalbaar,dus gaan ze toch elders. De reguliere producten krijgt GL/Pvda niet weg .
Abonnee
xx 24 Oktober 2023
Ik zie er echt niks van terug dat jullie het goed voor hebben met de boeren.
Wat is het toch jammer dat we zo weinig waardering krijgen terwijl we de beste boeren van de wereld zijn op gebied van efficiency en milieu-belasting en dierenwelzijn.
Abonnee
juun 24 Oktober 2023
wensdenken is links goed in.
Abonnee
Zeewind 24 Oktober 2023
Bromet Klavertje4 is voor Bio! AH en Jumbo en Lidl enAldi ook maar voorzover de schappen wel verkopen aan de consument. Het eerlijke verhaal is dat de klimaat voetafdruk voor Bio ongeveer 30% hoger ligt dan voor het efficiënte gangbare Nederlandse product! Dus wat wil je groene rakkers: kop in het zand, boeren hier weg en inkoop in België en Brazilië en VS en straks in China met een klimaat voetafdruk inclusief transport zo'n +40%! Bromet -Klavertje4 fijne vliegvakanties( uitstoot telt tot op heden niet mee=Kanouter Timmermans effekt!
Abonnee
hypotheekboer 24 Oktober 2023
Mevrouw wil eerlijk zijn, zegt ze. Maar ze negeert bewust het rapport van de UvA mbt stikstof. NH3 beweegt zich anders als modelmatig voorgesteld door Aerius. Zolang mevrouw blijft volhouden met het piekbelastersbeleid is ze niet geloofwaardig. Verder volledig wensdenken
Abonnee
jk 24 Oktober 2023
Ik zie het al voor mij, mevrouw bromet legt gewoon de wetenschappelijke rapporten over glyfosaat naast haar neer en steekt haar vingertje op en begint: "maar ik heb op Facebook gelezen..." Triest dat zwartmakerij effect heeft. Echter, mevrouw Bromet heeft in dit interview, dus buiten de 2e kamer, een uitspraak gedaan waarin ze het ctgb zwart maakt. Voor deze uitspraak hier heeft ze geen immuniteit, ik hoop dat het ctgb haar eens goed aan gaat pakken wegens smaad/laster.
Abonnee
Henk. 25 Oktober 2023
Stel dat de gehele wereld biologisch gaat boeren, dan hebben we 40-50% meer landbouwgrond nodig. De totale landbouwproduktie in de wereld gaat zo drastisch naar beneden, dat er ongeveer 10% van de wereld bevolking gaat sterven.!
Eindconclussie, het is eigenlijk misdadig.!

Abonnee
Tijdbom 25 Oktober 2023
Heb al eens eerder gezegd hier. Er komt op deze manier hongersnood.Moeten we we dan de bedenkers van deze ernstige misdaad te eten geven? Is dat onze plicht?Ik weet dat we dat moeten doen,maar nu zeg ik NEE. Heb geen zin om de Groot te voeden in........!!!!!!
Abonnee
Zeewind 26 Oktober 2023
Ze lijkt op Kabouter Timmermans: selectief informatie gebruiken om je gelijk te krijgen. Het voordeel van deze m3nsen is dat ze zo eigenwijs zijn als een deur. Kunnen niet samenwerken en zijn zo saai als een koeienflats met bromvli3gen!
Abonnee
Zeewind 7 November 2023
Ja, je bent nog veel erger dan een boerenhater. Kabouter plop Timmermans komt nu zelfs, om achterbaks stemnen te trekken , met optie om N- depositie eis te verdagen naar 2035. Wat een loyaal gebaar, maar nu niet meer nodig. Je hebt in Brussel ze zaak verkwanseld en dat kun je nooit mer goedmaken met je pennelikkers. Nog steeds elke maand geld en tijd EN milieu verbrassen met verhuizing naar Straatsburg en de Nederlandse burgers en boeren vragen duurzaam te gaan handelen. Verhuis naar Poetin en ga ook vechten voor de kost!
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Analyse Verkiezingen

Stikstofbeleid met PVV op schop, veehouderij vaag

Interview Harm Holman (NSC)

Vertrouwen en perspectief terug, ook minder vee

Interview Thom van Campen (VVD)

'Boeren aan stuur laten door Brussel te overtuigen'

Interview Tjeerd de Groot (D66)

'Er moet een landbouwvisie op tafel komen'

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden