Shutterstock

Achtergrond stikstofstemming

Allemaal over naar emissiebeleid, of toch niet?

20 Oktober 2023 - Klaas van der Horst - 9 reacties

De discussie over stikstof gedraagt zich vaak net zoals de stof zelf: nagenoeg ongrijpbaar. Illustratief hiervoor was de opstelling van een aantal politieke partijen bij de stemmingen deze week in de Tweede kamer over een inzet op emissiebeleid. In onze rubriek Stikstofstemming geven we op onze eigen wijze een impressie van de stikstofcrisis.

Een motie van Tweede Kamerlid Pieter Grinwis om zo snel mogelijk over te stappen van een depositiebeleid naar een emissiebeleid werd vrij breed aangenomen, door de voltallige (gesneuvelde) coalitie plus een aantal andere partijen. Op het eerste gezicht lijkt het ook een logische stap om het zo te doen, wat je pakt de vervuiling aan bij de bron, zo is de gedachte.

Addertje bij emissiebeleid
Er zit evenwel een addertje onder het gras voor met name de landbouw. De BBB van Caroline van der Plas kwam door op het laatste moment achter. In eerste instantie had ze zelf een motie ingediend met een vrijwel gelijke strekking als de motie van Grinwis, maar na stevige interne discussie besloot ze de eigen motie in te trekken. Ook haalde de BBB de handtekening weg onder de motie Grinwis.

Er kleven twee grote nadelen aan een overstap naar een emissiebeleid voor stikstof, waar het in de Kamer amper over ging. Ten eerste moet Nederland op grond van de Europese regels rapporteren over depositie. Daar bestaat wetgeving over, niet over emissie. Het gevaar is dus dat met een ommezwaai in beleid Nederland straks weer eens met de mond vol tanden staat in Brussel.

Het tweede nadeel is dat de landbouw met een overstap naar een andere systematiek haar laatste houvast en rechtszekerheid kan verliezen waar het gaat om bedrijfsvergunningen. Dat is wat met name de Stichting Stikstofclaim steeds aanvoert, maar waar men zich ook binnen LTO Nederland goed van bewust is - al wordt het richting de Haagse politiek wel eens anders uitgedragen. Binnen de melkveehouderij en zeker ook in Brabant kennen boeren de waarde van hun oude vergunningen heel goed. Bij alle onzekerheid rond natuurvergunningen en dergelijke zijn de oude vergunningen van voor 1994 daar nog zo ongeveer het laatste beetje houvast.

Bij een omslag naar emissiebeleid wordt het hele speelveld op de kop gezet. Dat is wel gemakkelijk voor beleidsmakers, want zo kunnen dan beginnen met een schone lei, verworven rechten gelden dan niet meer. De BBB zag dit risico voor haar achterban nog op het nippertje en maakte een draai. Gesteund door de aangenomen motie-Grinwis kan de Haagse ambtenarij desondanks verder met de uitwerking van zo'n beleid.

Wat Schiphol mag
Nog ter bespreking door de Tweede Kamer is de natuurvergunning voor Schiphol. Vanuit de landbouw en het platteland leven daar gemengde opvattingen over. Enerzijds vinden velen het van de gekke dat er geen PAS-melder kan worden geholpen aan vaak een miniem beetje stikstofruimte, terwijl de nationale luchthaven zich ongehinderd mag volkopen met emissieruimte, terwijl ze daarvoor ook nog eens in mag gaan tegen een uitgesproken wens van de Tweede Kamer. Anderzijds zijn er ook partijen die denken: als de luchtvaart ruimte krijgt van de politiek, dan kunnen wij die ruimte ook benutten. Het zou goed kunnen dat de ministers Christianne Van der Wal en Mark Harbers deze optie niet hebben overzien bij al hun geijver voor mega-uitstoter Schiphol.

Vlak debat
De zittende Tweede Kamer loopt op zijn laatste benen. Volgende week donderdagavond begint het verkiezingsreces en barst de campagne voor een nieuwe Tweede Kamer in alle hevigheid los. Dit wil niet zeggen dat iedereen tot nog toe stil heeft gezeten. Afgelopen week had LTO Nederland al een debat belegd voor (aspirant-)landbouwwoordvoerders. Goed om kennis te maken met deze mensen, maar jammer was dat het debat zo vlak was. Zelfs veestapel-halveerder Tjeerd de Groot liet zich zien als de vleesgeworden redelijkheid. Andere vaste criticasters met name de veehouderij betoonden zich opeens ook allemaal als beste vrienden van de boer. Ondertussen slaagden hun politieke opponenten er niet goed in om het onderscheid aan te geven tussen henzelf en de nieuwe vrienden van de landbouw. 

NSC
Nieuw temidden van dit gezelschap was het landbouwgeluid van NSC (Omtzigt). Daarvoor stond oud CDA-er en melkveehouderijbestuurder Harm Holman in. Voor zijn visie leek hij dicht aan te sluiten bij de standpunten zoals die over tafel kwamen in de gesprekken over een Landbouwakkoord van afgelopen voorjaar. Een verkiezingsprogramma moet evenwel nog volgen.

Voor degenen die nog extra duidelijkheid zoeken over het recente depositie-onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, en daarover iets meer willen lezen in begrijpelijke taal, zij verwezen naar de website Polderklimaat. Daar wordt goed uitgelegd wat wel is onderzocht en wat niet, en waar ook wetenschappers hebben rondgetast.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
9 reacties
Abonnee
Thomas 20 Oktober 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10906455/allemaal-over-naar-emissiebeleid-of-toch-niet]Allemaal over naar emissiebeleid, of toch niet?[/url]
https://youtu.be/wiE4XeKcP9Y
Abonnee
Louis Pascal de Geer 21 Oktober 2023
In het interview van BB Linda van Eekeren met Eline Vedder werd door mevr. Vedder gezegd dat zij geschrokken was over het gebrek aan kennis over agrarische zaken in de Tweede Kamer. En dát brengt mij tot de vraag wat voor steun en voorlichting ALLE Kamerleden hebben om tot een verantwoord oordeel te kunnen komen. Is er een totaal politiek neutrale adviescommissie voor de Kamerleden?
Abonnee
Zeewind 22 Oktober 2023
Zo zie je maar dat systeem wijziging in beleidssturing kennis vereist van een groot aantal factoren. Zo is nog niet genoemd of hierbij nu verschillen worden meegenomen tussen NH3 of NO3 , of vliegverkeer boven de 900 meter , impact op totaal zeker 10% , wordt meegenomen, of alle andere bedrijfssectoren naar rato meetellen in de nieuwe beleidsaanpak.
echte teler 22 Oktober 2023
nee dat is al lang bekend
alleen de landbouw drukt men kapot
andere sectoren zijn vogelvrij en gaan helemaal niks doen.
zo zit de vork in de steel en dat veranderd niet!!
het grote geld speel met elkaar en blijven buiten schot.
hoe dan ook de landbouw moet kapot....
vlees is slecht/ veestapel moet krimpen/geen kunstmes/geen gbm/geen intensieve teelten/geen genoeg vaste mest mogen toen dien wat de behoefte is van het gewas, dus achteruitboeren.
iedereen zegt maar wat kennis van deze mensen is nul enkel alleen maar omdat men er zelf een goed boterham aan verdient.
geloof mij maar de landbouw is de eerlijkste/schoonste/beste soort van ondernemers die er maar is in Nederland daar kan niks aan tippen dat was vroeger zo en dat is nog zo.
Abonnee
Zeewind 23 Oktober 2023
Dat geeft bevestiging van de noodzaak als landbouwsector, alle organisaties participeren in een koepel organisatie, met een sterke leider die de koepel standpunten keihard op tafel legt! De tijd dat je met je laat sollen is voorbij. Zeker o0 dit gebied lijkt mij een uniform standpunt niet zo moeilijk. Wie neemt het voortouw? Kies de top drie de actie punten EU breed en de top 6 van het discussie stuk van Sjoukje Heimovaara mondiaal breed.
Top 3: 1 aanpak sector voor klimaatdoelen, 2 aanpak sector voor N -reductie doelen en 3 sectoraanpak dieren welzijn!
Abonnee
Louis Pascal de Geer 23 Oktober 2023
Hoop dat er echt een programma komt waar wij allemaal mee kunnen leven en werken in de Natuur én de Landbouw in de Regio's die weer hun eigen identiteit moeten kunnen terugkrijgen.
Een programma wat gezond is voor bodem, plant dier en mens.
Landbouw en gezond voedsel bestaan niet zonder Natuur en ook de Natuur bestaat niet echt zonder landbouw.
Hoe maken wij de Natuur gezond? Het antwoord op die vraag begint bij ons burgers om zuiniger te zijn met water, energie, voedsel en vooral ook beter met onze afvalproducten omgaan en dat moeten wij als boeren ook doen. EN VOORAL EERLIJK TEGENS ELKAAR TE ZIJN. HET BEGRIJPEN VAN ELKAAR EN HET GEZAMENLIJK ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN IS HET ENIG MOGELIJKE DRAAGVLAK VAN EEN DEMOCRATIE
Abonnee
Louis Pascal de Geer 23 Oktober 2023
Er lijkt mij toch geen twijfel meer mogelijk te zijn om de EU-wetgeving op N depositie per meteen te herzien en zó de juridische zekerheid enorm te versterken om daarna veilig over te kunnen stappen op de veel eerlijker emissie wetgeving, met dien verstande dat regels voor iedereen in de EU hetzelfde zijn en niet alleen zich concentreren op de agrarische sector.
Abonnee
Zeewind 24 Oktober 2023
Als dat zou kunnen via EU . De ecologische lobby van EU met gesubsidiëerdeIngenieursburesus is dat uitgesloten. Men krijgt macht via gangbare €€€€€€€€ gigantische subsidies en maar kakelen in eigen hokjes!
Abonnee
Louis Pascal de Geer 24 Oktober 2023
Een goede missie voor de Nederlandse delegarie in het EU parlement?
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

Lang schaduwregeren geeft irritatie en chagrijn

Achtergrond Stikstofstemming

De missiegerichtheid van gehavend Rutte IV

Interview Marijn Dekkers

Hoge grondprijs grootste uitdaging extensivering

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionaire twijfelaars en achterafdenkers

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden