Shutterstock

Nieuws Mest

'Investeren in vergisten mest moet aantrekkelijker'

19 December 2023 - Linda van Eekeres - 1 reactie

ABN Amro ziet mono-mestvergisting als 'een doorbraakinnovatie'. Volgens de bank moet het aantrekkelijker worden voor veehouders om hierin te investeren om 'de door het kabinet beoogde productie van 2 miljard kuub groengas in 2030 te helpen versnellen'.

In een rapport schrijft de bank dat bij een bedrijf van ruim driehonderd koeien, vergisten in combinatie met het opwaarderen van biogas tot groengas kansrijk is en vanaf 175 koeien in combinatie met stroomopwekking een acceptabele terugverdientijd biedt. Voor bedrijven met minder koeien is het alleen haalbaar om samen met andere melkveehouders mest te vergisten.

"De mest van twee koeien levert voldoende groen gas op om een gemiddeld huishouden van gas te voorzien", aldus de bank. "Tegelijkertijd vermindert mono-mestvergisting de directe uitstoot van methaan uit mest. Deze combinatie verlaagt de broeikasgasuitstoot van de melkproductie met minstens 17%. Bovendien verlaagt mono-mestvergisting de stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak uit de stal met 40%. Als het restant na vergisting (digestaat) ook nog wordt nabehandeld (stikstofstrippen), wordt de ammoniakemissie op bedrijfsniveau zelfs gehalveerd. Verder helpt vergisting de mineralenkringloop beter te sluiten, verbetert het de luchtkwaliteit in de stal en kan het een nieuw verdienmodel aan veehouders bieden."

Voorspelbare inkomsten belangrijk
Het moet echter aantrekkelijker worden volgens de bank voor veehouders om in mono-vergisting te investeren. Daarbij spelen stabiele en voorspelbare inkomsten uit de SDE-subsidie of uit groencertificaten (Garanties van Oorsprong) een belangrijke rol volgens de bank. "Het voornemen van het kabinet tot een bijmengverplichting van 1,6 miljard kuub groen gas voor energieproducenten kan hierbij helpen, maar is vooralsnog geen werkelijkheid", zegt Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven van de bank in een perscommuniqué. "Bij gelijkblijvend overheidsbeleid bedraagt de potentie voor groengas uit mono-mestvergisting volgens onze berekeningen vanaf 2030 0,26 miljard kuub per jaar. Wij verwachten echter dat onder gunstiger omstandigheden een productie tot 0,44 miljard kuub haalbaar is."

Ook vindt de bank dat de vergunningverlening voor stalsystemen met dagelijkse ontmesting versneld moet worden. "Deze systemen verlagen de methaanuitstoot uit de stal tot 90% en die van stikstof met 40%. Ook is Europese erkenning van bedrijfseigen meststoffen (Renure) van belang, omdat hiermee mineralen op het eigen bedrijf behouden blijven en de aankoop van kunstmest wordt verminderd." Verder kan de overheid naar mening van de bank helpen om de aansluitcapaciteit op stroomnetwerken en transportcapaciteit van gasnetwerken te vergroten.

Doorbraakinnovatie
Mono-mestvergisting is volgens het rapport 'niet de heilige graal, maar wel een doorbraakinnovatie die we graag ondersteunen'.  De bank vindt het wel belangrijk dat dit niet leidt tot minder weidegang. De investering in een mono-vergister valt, net als warmtepompen, windmolens en zonnepanelen, onder de Groenregeling, wat een rentevoordeel van 0,4% kan opleveren.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Abonnee
jan jansen 28 December 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10907261/investeren-in-vergisten-mest-moet-aantrekkelijker]'Investeren in vergisten mest moet aantrekkelijker' [/url]
mestvergisting is geen oplossing! Te veel afhankelijk van politieke besluiten (toekomst), en het ergste is dat het de koe uit de wei haalt. Mestvergisting functioneert het beste bij dagverse mest. En hoe meer mest hoe meer rendement. Koe in de wei is de enigste oplossing voor het N-probleem in ons land.
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden