Blog: Jan de Groot

De luchtwasser: gooi het kind niet met het badwater weg

25 April 2018 - DLV Advies - 3 reacties

De luchtwasser: dé oplossing voor boeren om bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken binnen de door de overheid gestelde eisen. Het is tevens een oplossing voor de overheid om vergroting van de milieudruk tegen te gaan. Een win-winsituatie zou je zeggen, maar die tijd lijkt voorbij.

Luchtwassers doen namelijk niet wat ze beloven. Uit onderzoek van Wageningen UR, in opdracht van de overheid, blijkt dat combiluchtwassers gemiddeld een ammoniakreductie van 59% in plaats van de verwachte 85% behalen. Daarnaast behalen zij een geurreductie van 40% in plaats van 81%.

Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) liet weten dat de meetresultaten aanleiding geven tot het aanpassen van de reductiecijfers voor geur. Er komen vervolgmetingen en indien die meetresultaten overeenkomen met de indicatieve metingen, dan is een aanpassing van de reductiecijfers voorstelbaar.

Gevolgen voor het land
De aanpassing in de geurreductie heeft gevolgen voor het hele land. Ik merk nu al dat een groot aantal aanvragen voorlopig in de ijskast gaan. De aanpassing van het ammoniakreductiecijfer heeft nog grotere gevolgen. In de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant is opgenomen dat stalsystemen een minimale reductie moeten behalen van 85%. Als de reductiecijfers worden aangepast, dan worden de Brabantse veehouders geconfronteerd met een verplichte en versnelde aanpassing van hun bedrijf.

De gevolgen zullen niet beperkt blijven tot de veehouders

Naast het niet voldoen aan de Verordening natuurbescherming, lijkt het voorstelbaar dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) opnieuw doorgerekend moet worden. Door de lagere reductie ontstaat er automatisch een hogere uitstoot van ammoniak; het kan zomaar gebeuren dat de extra uitstoot onttrokken moet worden aan de toch al schaarse ontwikkelruimte. Mijn inschatting is dat de gevolgen niet beperkt zullen blijven tot de veehouderij, maar ook de industrie en bouw kunnen geraakt worden.

Einde van de ontwikkeling
Het zou het einde van de ontwikkeling van de luchtwassers betekenen. En dat terwijl van alle emissie-reducerende-technieken (denk aan koeldek, spoelgoten, verkleining van het emitterend oppervlak en mestopvang in water) de luchtwasser de meest succesvolle en effectieve methode was. Nu in alle haast, op basis van deze meetresultaten, de reductiecijfers bijstellen, zou betekenen dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Want geen enkel bedrijf zal nog ontwikkelingsgeld in luchtwassers stoppen als de toekomst zo onzeker is.

De overheid moet tijd geven voor het verbeteren van de werking, maar ook boeren hebben huiswerk te doen. Ze hebben met de beste bedoelingen de luchtwasser aangeschaft en zijn hiervoor financiële verplichtingen aangegaan. Boeren moeten ook hun stinkende best doen om de luchtwasser te optimaliseren. Ze hebben een belofte gedaan naar hun omgeving (wat betreft de geur en ammoniak) en moeten het vertrouwen van hun omgeving houden.

De bacteriën in de biologische luchtwasser zijn een diersoort op je bedrijf. Zoals optimale omstandigheden bij varkens zorgen voor betere resultaten, zorgt het creëren van optimale omstandigheden voor de bacteriën, voor het optimaal functioneren van de luchtwasser, en dus betere emissiereducties.

Jan de Groot is Specialist Vergunningen bij DLV Advies.

DLV Advies

DLV Advies is een onafhankelijk adviesbedrijf voor ondernemers, bedrijven en instanties in de agrarische sector. Naast individuele advisering begeleidt DLV studiegroepen en zijn zij actief in diverse Agri&Food-projecten.
Reacties
3 reacties
Jpk 26 April 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/blogs/column/10878332/de-luchtwasser-gooi-het-kind-niet-met-het-badwater-weg][/url]
Ondanks het gebruik van luchtwassers in de varkensregio's is het daar niet prettig om voor je plezier te fietsen varkenshouders stap zelf een op de fiets
varkenshouder 26 April 2018
Het is beter om nieuwe innovatieve oplossingen toe telaten die ammoniak bij de bron dus binnen in de schuur al aanpakken dan heb je echte milieu winst plus beter binnenklimaat
Luchtwassers zijn niet duurzaam en economisch voegt het niets toe alleen dat je als je dat wilt meer dieren kunt houden
daarom ook die intensivering vd bedrijven
Bv AML systeem goedkoop en duurzaam en pakt de ammoniak bij de bron aan
Krulstaart 1 Mei 2018
Je zou toch eens een minder prettig luchtje ruiken tijdens het fietsen....
Jos van Aaken 10 Mei 2018
De emissie beperking begint bij de productie van de mest , deze mest direct scheiden voorkomt emissie de simpelste werkt al een vijzel met ontwateringsegment is al een goed begin daarna de schroefpersvijzel een goed vervolg, hierna een vijzel in ringen die vast op elkaar gedrukt worden met een dichtheid zoals een osmose filter om de mest erdoor te krijgen is een forse druk nodig van 50-200ato of meer om het water eruit geperst te krijgen.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden