Kennispartner

Bayer CropScience

In Nederland biedt Bayer CropScience SA-NV telers het grootste aanbod gewasbeschermingsmiddelen met een op de Nederlandse markt gerichte onderneming. Vanuit Mijdrecht is het bedrijf actief in het ontwikkelen, distribueren en adviseren van gewasbeschermingsmiddelen. Meer informatie over het bedrijf, duurzamelandbouw en ons assortiment vindt u op www.agro.bayer.nl

Bayer Cropscience

'Verstandig omgaan met middelen die we hebben'

Met het wegvallen van mancozeb is dit seizoen een belangrijke bouwsteen voor de ziektebestrijding in uien weggevallen. Verder was het ook nog eens lange tijd onzeker of het middel Fandango dit jaar beschikbaar zou zijn voor de praktijk.
18 Mei 2022
Bayer Cropscience

'Basisplan bestrijding phytophthora overboord'

'Wat we van 2021 geleerd hebben is dat een seizoen nooit normaal verloopt. Onze plannen voor de Phytophthora-bestrijding hebben we bijvoorbeeld al heel gauw bij moeten stellen. De druk was zo hoog dat we al vroeg naar het zwaarste regime toe moesten.’’
8 April 2022
aardappelen akkerbouw aardappeloogst aardappelbewaring

Propulse bij beste aanpak Alternaria in aardappelen

In aardappelen kennen we twee soorten Alternaria, te weten A. solani en A. alternaria. De A. solani is het meest voorkomend, maar in bepaalde rassen hebben we ook regelmatig te maken met A. alternaria.
31 Maart 2022
Bayer Cropscience

Uitstekende resultaten met Serenade in aardappelteelt

Serenade heeft ook afgelopen jaar weer gezorgd voor positieve resultaten in de aardappelteelt. Over meerdere jaren zien we dat Serenade een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de Nederlands aardappelteelt, zo blijkt uit onderzoek op ongeveer honderd praktijkpercelen samen met telers, adviseurs  en de aardappelketen.
18 Maart 2022

Herken en erken, waar let je dit seizoen op als maïsteler?

Onkruidbestrijding bij het telen van maïs wordt steeds ingewikkelder. Crop advisor Sander Uwland van Bayer Crop Science geeft aan waar je als teler dit seizoen op moet letten.
15 Maart 2022
Bayer Cropscience

'Duurzamer telen vraagt om innovatie'

'Dé sleutel voor duurzamer zetmeelaardappelen telen is innovatie – en dan vooral in de vorm van nieuwe, betere rassen. Daarnaast moeten we gewasbeschermingsmiddelen aan boord houden, want die hebben we naast teeltmaatregelen de komende jaren zeker nodig. Het idee dat we in 2030 zonder gewasbeschermingsmiddelen zouden kunnen is niet realistisch.‘’ Dat zegt Jans Klok, coördinator kennis & ontwikkeling bij Royal Avebe. 
9 Maart 2022
Bayer Cropscience

Planttijd lelies voorjaar 2022

Na een natte en milde winter komt de lelie planttijd in zicht. Om te zorgen voor een goede en gezonde opbrengst is het van belang om voorafgaand aan het planten de actuele situatie van een perceel goed in kaart te brengen.
4 Maart 2022
Bayer Cropscience

'Je hebt een probleem als je doornappel laat glippen'

Afgelopen zomer zette de Maas het complete bedrijf van maatschap Van den Eertwegh onder water. Een heftige gebeurtenis, waarvan de wonden nog lang niet geheeld zijn. ,,De schadeafwikkeling is nog amper op gang gekomen, maar we zullen toch weer onze blik naar voren moeten richten. De aardappels moeten straks toch weer de grond’’, zegt Wim van den Eertwegh.
1 Maart 2022
Bayer Cropscience

'Uienteelt zit diep in ons DNA'

Na een tijdelijke stop in 2020 heeft Ivo Haartsen uit Biervliet (Zld.) de uienteelt het afgelopen jaar weer opgepakt. 'Het blijft toch een mooi en uitdagend gewas. Bovendien hebben we alle benodigdheden voor de teelt’’, zo motiveert hij de terugkeer van het gewas in het bouwplan.
4 Februari 2022
Bayer Cropscience

'Onkruidbestrijding in bieten meer op gevoel'

'Om een fatsoenlijk saldo uit de bietenteelt te halen móeten de opbrengsten goed zijn’’, zegt Albert-Jan Hazelaar uit ’t Haantje (Dr.). Een geslaagde onkruidbestrijding is dus niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk.
2 Februari 2022
Bayer

‘Alle middelen nodig om Alternaria te beteugelen’

'De focus van aardappeltelers lag dit seizoen nadrukkelijk bij de bestrijding van Phytophthora. Maar dat betekent niet dat je Alternaria maar een beetje op z’n beloop kunt laten. Integendeel: Alternaria komt - ondanks de relatief lage zomertemperatuur - behoorlijk veel voor in de gewassen. En niet zelden veroorzaakt dat flinke schade. '
13 Oktober 2021
Bayer

Beheersing valse meeldauw in 2022 een doemscenario?

Voor wie nog twijfelde waarom valse meeldauw in uien de naam Peronospora destructor draagt, is in 2021 een einde gekomen aan die twijfel. De voor deze schimmel geschikte (weers)omstandigheden en een constante aanwezigheid van infectiebronnen hebben lokaal bijgedragen aan zeer forse opbrengst- en kwaliteitsverliezen. En dan had de sector dit jaar nog grotendeels de beschikking over mancozeb bevattende middelen.
14 September 2021

Impressie Proevenplatform 1 en 2 september

31 Augustus 2021
Bayer Cropscience

'Probeer je te onderscheiden in de markt'

'De witlofteelt bestaat uit zoveel verschillende facetten; dat verveelt eigenlijk nooit'', zegt Gerwin de Vries uit Espel (Fl.). Samen met zwager Hugo Jongejan runt hij witlofkwekerij LOF – een allround bedrijf dat naar eigen zeggen 'alles tussen het zaadje en de witlof op het bord' in eigen hand heeft.
27 Augustus 2021
Bayer Cropscience

Peen kan ondersteuning Serenade prima gebruiken

'De peenteelt is bepaald niet dik gezaaid hier in de Friese en Groningse kuststreek. Er zijn een stuk of tien, vijftien telers die er vaak al in de jaren '90 mee zijn begonnen. Zij hebben het in de vingers, vinden het een mooie teelt, hebben de benodigde machines en kunnen de peen vaak ook opslaan. Dat zijn de blijvers; veel meer komen er niet bij.''
24 Augustus 2021
Bayer Cropscience

'Een jaar zonder zuur bestaat niet'

De gebroeders Bos in Wieringerwerf (NH) behoren tot de groep enthousiaste en gedreven bollentelers. Ze vertellen graag over hun vak en over hun manier van werken – die soms anders is dan doorsnee.
20 Augustus 2021

Zó ben je bladziekten in uien de baas

Het typisch Nederlandse zomerweer waar we dit jaar mee te maken hebben is ideaal voor bladziekten in de uien. Om het gewas gezond te houden is een preventieve aanpak en juiste bestrijding van groot belang. Mark Ermers van Bayer Cropscience legt uit welke aanpak de juiste is en waar u op moet letten.
23 Juli 2021
Bayer

'Aan de uienteelt moet je echt voorrang geven'

Jantinus Beijering uit Schoonloo (Dr.) verbouwt voor het derde jaar uien. 'Als je er goed bovenop zit, dan kun je hier prima uien telen', zo is zijn ervaring. Cruciale onderdelen zijn de onkruid- en ziektebestrijding. 'Die luisteren heel erg nauw. Uien spuiten kan niet even een paar dagen wachten; daar moet je echt voorrang aan geven.'
14 Juli 2021
Bayer

'Gevolgen Alternaria nog teveel onderschat'

'De schade van Alternaria in aardappelen is – zeker de laatste jaren – groter dan die van Phytophthora. Een sterke focus op Phytophthora, dat hebben de meeste telers wel. Maar de gevolgen van Alternaria worden nog steeds onderschat.' Dat zegt Jan-Willem Scherpenisse, adviseur akkerbouw bij Van Iperen.
8 Juli 2021
Bayer

Blijf trips in uien de baas met tijdige aanpak

Na een lange periode van koude hebben de meeste uien nu eindelijk de groei te pakken. Niet alleen de gewassen vinden de hogere temperatuur prettig, ook uientrips zal met de warmte snel kunnen toenemen.
17 Juni 2021

Trips in uien! Wat nu?!

Na een lange periode van kou en nattigheid zijn de meeste uien nu goed aan de groei. Dit betekent echter ook dat de eerste trips zich weer laat zien. Hoe gaan we hier ook al weer mee om? Mark Ermers van Bayer CropScience neemt u weer mee naar de uien.
17 Juni 2021
Bayer

'Infinito blijft onmisbaar voor de praktijk'

Infinito is al bijna vijftien jaar een basismiddel in de bestrijding van Phytophthora. Veel eigenschappen van het middel zijn inmiddels door en door bekend, zoals de zeer sterke, betrouwbare werking, de flexibele toepassingsmogelijkheden en de grote bedrijfszekerheid.
10 Juni 2021
Bayer

'Je moet trips hoe dan ook vóór zijn'

,,Eigenlijk begint de tripsbestrijding al direct bij het zaaien. Want: hoe gelijkmatiger de uien bovenkomen, hoe beter je het spuittijdstip kunt bepalen, hoe effectiever de bestrijding zal zijn.'' Aan het woord is Lorenz Brooijmans uit Dinteloord (N-Br.). De afgelopen drie jaar kreeg hij met een forse tripsdruk te maken. Samen met adviseur Arjan de Feijter van Handelsonderneming Vlamings blikt hij hierop terug. ,,Je moet trips hoe dan ook vóór zijn, want anders loop je er het hele seizoen achteraan.''
19 Mei 2021
Bayer

Aanpak ziektebestrijding wintertarwe

De stand van de wintertarwe in Nederland is het algemeen goed. In het afgelopen najaar is er volop de gelegenheid geweest om vroegtijdig te zaaien.
12 Mei 2021
Bayer

Bieten op tijd controleren en op tijd spuiten

In een vroeg stadium het gewas controleren, meteen ingrijpen als er luizen gevonden worden, de spuitintervallen kort houden en niet te vroeg stoppen met spuiten. Bietenspecialist Sjors Leermakers somt de maatregelen om bladluizen onder controle te houden nog maar eens op. Ook benadrukt hij het belang van goed onderwerken van oogstresten en opslagbieten. 'Restbieten zijn een mooie winterschuilplaats voor luizen. Die cyclus moeten we doorbreken.'
30 April 2021
Bayer

'Tarwe is meer dan alleen een rustgewas'

Hoewel de tarweteelt voor een belangrijk deel 'in dienst' staat van de pootaardappelen, doet Daan Lanser in Sint Maarten (NH) er alles aan om goede opbrengsten met z'n tarwe halen. Naast een uitgekiende rassenkeuze en een gerichte bemesting, vindt hij een complete ziektebestrijding belangrijk.
20 April 2021
Bayer

'Alle belangrijke onkruiden in één keer weg'

Harrie Nies uit Huissen (Gld.) is graanteler in hart en nieren. Hij gaat voor een maximale opbrengst en voor topkwaliteit met zo hoog mogelijke hectolitergewichten. Bij deze strategie hoort ook een degelijke en complete onkruidbestrijding, vindt hij. De laatste jaren kiest hij standaard voor Cossack Star. ,,Dat middel past hier perfect. Alle belangrijke onkruiden, zoals straatgras, ereprijs en paarse dovenetel haal je er in één keer mee weg.'
30 Maart 2021
Bayer

'Wintergerst doet het beter dan wintertarwe'

Hoewel de graanteelt bij Gaston Kallen in Noorbeek (Lb.) niet 'vooraan staat' in het bouwplan, wil hij er wél het maximale uithalen. ,,Ik probeer bij alle gewassen naar een 10 toe te werken, dus óók bij wintertarwe en wintergerst'', zegt hij gedreven.
15 Maart 2021
Bayer

'Bietentelers hebben geleerd van 2019'

,,De schade door vergelingziekte is het afgelopen seizoen veel minder geweest dan het jaar ervoor. Veel bietentelers hebben toen leergeld betaald en waren daarom veel alerter op luizen.' Dat zegt Jan Dingemans, technisch adviseur bij Theunisse BV in Steenbergen (N-Br.). Voor komend seizoen blijven wat hem betreft dezelfde adviezen van kracht: controleer bieten vroegtijdig op luizen, hou de schadedrempels in de gaten en voer op tijd een bestrijding uit.
3 Maart 2021
wintergraan wintertarwe

Alles in de strijd tegen onkruid in wintertarwe

Duist is nog steeds een van de grootste probleemonkruiden in graan. Maar het breidt zich niet meer zo sterk uit als een aantal jaren geleden. Een gerichte onkruidbestrijding in najaar en voorjaar is dé sleutel om duist succesvol onder duim te houden.
22 Februari 2021
Neem contact met ons op
Mark Ermers Crop Advisor Vollegrondsgroenten
06 4162 3041
mark.ermers@bayer.com
Sander Uwland Crop Advisor Akkerbouw
06 5337 4001
sander.uwland@bayer.com

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief