Kennispartner

Bayer CropScience

In Nederland biedt Bayer CropScience SA-NV telers het grootste aanbod gewasbeschermingsmiddelen met een op de Nederlandse markt gerichte onderneming. Vanuit Hoofddorp is het bedrijf actief in het ontwikkelen, distribueren en adviseren van gewasbeschermingsmiddelen. Meer informatie over het bedrijf, duurzamelandbouw en ons assortiment vindt u op www.agro.bayer.nl

Bayer Cropscience

Zaaitijd is najaarsherbicide Herold-tijd

De onkruiddruk in de wintertarwe en wintergerst zien we elk jaar toenemen. Deels heeft dit te maken met de zachte winters van de laatste jaren maar ook teeltmaatregelen zoals niet-kerende-grondbewerking (NKG).
20 September 2023
Bayer Cropscience

Schimmelbestrijding vollegrondsgroenten nodig

Door het aanhoudende warme weer en de vochtige nachten blijven schimmelbestrijdingen noodzakelijk. Voor meerdere vollegrondsgroententeelten zal eind september/begin oktober de laatste bespuiting worden uitgevoerd. Serenade is een ideaal biologisch fungicide om als laatste bespuiting in het spuitschema in te passen.
13 September 2023
Bayer Cropscience

Boer on tour: video Phytophthora-aanpak

Akkerbouwer Jasper Roubos van Forward Farm 'Het Groene Hart' in Abbenes laat in de nieuwe videoserie Boer on tour zien wat er allemaal moet gebeuren om gezonde en productieve gewassen te telen op een duurzame manier.
22 Augustus 2023
Bayer Cropscience

Voorkom populatieopbouw trips in uien

Ondanks het late voorjaar met lage temperaturen en de vele neerslag zijn er op een aantal locaties de eerste trips in zaaiuien waargenomen. Het warme weer van de afgelopen week heeft ervoor gezorgd dat de cyclus van de trips een flinke boost heeft gekregen.
19 Juni 2023
Bayer Cropscience

'Valse meeldauw en fusarium bepalen agenda'

Stefan van Heist is de nieuwe uienspecialist bij Bayer. 'In mijn functie als Crop Advisor Vollegrondsgroenten en Aardbeien zat de uienteelt in Zuid-Nederland al in mijn pakket. Daardoor ben ik er al redelijk bekend mee',  zegt hij. Bayer sprak met hem over belangrijkste problemen en uitdagingen in de teelt.
13 Juni 2023
Bayer Cropscience

'Phytophthora-middelen afwisselen van belang'

'Phytophthora is een zeer dynamische schimmel die altijd weer nieuwe wegen vindt om ons de baas te zijn. Het enige dat we kunnen doen is ons zo goed mogelijk verweren met een slimme inzet van middelen.' Dat zegt Simon Jensma, aardappelspecialist bij Bayer.
7 Juni 2023
Bayer Cropscience

'We willen het maximale uit zetmeelaardappelen halen'

'We zijn dan wel parttime-akkerbouwer, maar dat betekent niet dat we ons bedrijf er maar wat bij doen. Nee, we willen het maximale uit de gewassen halen en investeren ook volop in het bedrijf.' Dat zegt Hans Supèr, die samen met zijn vrouw Gea en zonen Thomas en Steven een akkerbouwbedrijf met loonwerktak in Sibculo (Ov.) runt. Hoewel de VOF de laatste jaren vooral in de uienteelt investeert, blijven de zetmeelaardappelen een belangrijke poot onder het bedrijf.
2 Juni 2023
Bayer Cropscience

'Opbrengst en kwaliteit van aardappelen moet omhoog'

Akkerbouw- en loonbedrijf Witkop in Swifterbant (Fl.) wil de opbrengst en kwaliteit van fritesaardappelen de komende jaren minimaal op peil te houden. Of nog liever: weer wat omhoog halen.
30 Mei 2023
Bayer Cropscience

'Gladvingergras blijft dé grote uitdaging'

'Gladvingergras blijft voorlopig leidend bij de onkruidbestrijding in maïs. Maar haagwinde, ooievaarsbek en ook aardappelopslag rukken elk jaar weer wat op; daar moeten we dus steeds scherper op zijn.' Dat zegt loonwerker Marcel Klein Rot uit Buurse (Ov.). Jaarlijks spuit hij zo’n 900 hectare maïs. Samen met maïsspecialist Sander Uwland van Bayer blikt hij terug op maïsseizoen 2022 – en ook alvast vooruit op seizoen 2023.
5 Mei 2023
Bayer Cropscience

Inzet van Gofor voor brede onkruidbestrijding

Het onderscheid van het voorjaar 2023 is groot ten opzichte van de afgelopen jaren. We waren ondertussen gewend om vroeg, zelfs zeer vroeg, te beginnen met de voorjaarswerkzaamheden, maar op dit moment moeten nagenoeg alle gewassen nog gezaaid óf gepoot worden. Hopelijk kan in de loop van volgende week gestart worden, alles zal elkaar dan snel opvolgen.
21 April 2023
Bayer Cropscience

Meer opbrengstzekerheid met Verango

Verango is een relatief nieuw nematicide op basis van de werkzame stof fluopyram. Het is effectief tegen diverse aaltjes en zorgt voor een vitaler gewas.
14 April 2023
Bayer Cropscience

'De winst zit vaak in vroeg starten met luisbestrijding'

'Hoewel we hier niet in een gebied zitten waar de eerste luizen komen, ben ik er toch altijd vroeg bij met de luisbestrijding. Ik wil gewoon niet verrast worden', zegt stammenteler Marcel Aling in Vierhuizen (Groningen). Vooral de eerste weken na opkomst zijn cruciaal en wordt het spuitinterval kort en straf aangehouden. Luisdoder Sivanto Prime is daarbij een vaste waarde binnen het spuitschema.
6 April 2023
Bayer Cropscience

'Waarde van tarwe groter dan alleen korrelopbrengst'

IJsbrand de Weerd noemt zichzelf een echt bodemboer. 'De groeikracht en weerbaarheid moeten vooral uit de bodem komen. Met de opbouw daarvan zijn we al zo’n 15 jaar bezig', zegt hij. De teelt van wintertarwe - dat de helft van zijn bouwplan beslaat - speelt een belangrijke rol bij dit proces. 'Natuurlijk telen we tarwe om er een goede opbrengst vanaf te halen. Maar de waarde als bodemverbeteraar mag je in mijn ogen zeker niet onderschatten.'
1 Maart 2023
Bayer

'Fusarium vraagt om een brede, structurele aanpak'

'Een groot, sluipend en vaak onderschat gevaar dat elk jaar weer nieuwe slachtoffers maakt'. Met deze woorden schetst Mark Ermers van Cebeco Agro de alsmaar toenemende problemen met Fusarium in uien. Om deze bodemziekte zoveel mogelijk de kop in te drukken, moet deze op alle mogelijke manieren – geïntegreerd – worden aangepakt, vindt de uienspecialist.
24 Februari 2023
Bayer Cropscience

'De gewassen moeten het vooral zélf doen'

'We moeten écht anders gaan telen. Met meer oog voor de bodem en ook een gerichtere plantvoeding. Daardoor kunnen we met minder gewasbeschermingsmiddelen toe – daar ben ik heilig van overtuigd.''
2 Augustus 2022

In de uien is het geen komkommertijd

Het groeiseizoen is volop aan de gang en zoals gebruikelijk is er dan vanuit de uien altijd wel nieuws te melden. Mark Ermers van Bayer CropScience neemt u in deze video weer mee langs actuele zaken in de uienteelt.
16 Juni 2022
Bayer Cropscience

'Tarwe niet voorop, maar moet wél z'n geld opleveren'

'Qua saldo is het een sluitpost. Maar het belang van tarwe is groter dan alleen het saldo.' Met deze woorden geeft Freerk van der Schaar in Oudebildtzijl (Fr.) de status van wintertarwe in zijn bouwplan aan.
15 Juni 2022
Bayer Cropscience

‘Als de basis goed is, krijgt Alternaria minder kans’

Een ruime vruchtwisseling, een gerichte bemesting en een tijdige, preventieve bespuiting. Met die drie basisvoorwaarden is Alternaria prima onder controle te houden, stellen Hans van Ooijen en Dick van den Bogert.
10 Juni 2022
Bayer Cropscience

Valse meeldauw ook dit jaar reden tot zorg

Wie terugdenkt aan de uienteelt in 2021 zal zich de ongekende druk van valse meeldauw nog goed voor de geest kunnen halen. Er is het afgelopen jaar, ook tijdens de winterbijeenkomsten, veel aandacht geweest voor de manier waarop valse meeldauw zich manifesteert en welke zaken voor beheersing van belang kunnen zijn.
7 Juni 2022
Bayer Cropscience

'Alle aandacht voor aardappelen'

Maatschap Drint in Hoornsterzwaag (Fr.) teelt uitsluitend fritesaardappelen, jaarlijks zo’n 100 hectare. Ze focussen op een maximale opbrengst en kwaliteit – en bekijken samen met adviseur Jan Harm Oosterhuis waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo zal de phytophthora-bestrijding komend seizoen anders zijn dan voorheen – onder andere met een basisplaats voor Infinito.
3 Juni 2022
Bayer Cropscience

'Verstandig omgaan met middelen die we hebben'

Met het wegvallen van mancozeb is dit seizoen een belangrijke bouwsteen voor de ziektebestrijding in uien weggevallen. Verder was het ook nog eens lange tijd onzeker of het middel Fandango dit jaar beschikbaar zou zijn voor de praktijk.
18 Mei 2022
Bayer Cropscience

'Basisplan bestrijding phytophthora overboord'

'Wat we van 2021 geleerd hebben is dat een seizoen nooit normaal verloopt. Onze plannen voor de Phytophthora-bestrijding hebben we bijvoorbeeld al heel gauw bij moeten stellen. De druk was zo hoog dat we al vroeg naar het zwaarste regime toe moesten.’’
8 April 2022
aardappelen akkerbouw aardappeloogst aardappelbewaring

Propulse bij beste aanpak Alternaria in aardappelen

In aardappelen kennen we twee soorten Alternaria, te weten A. solani en A. alternaria. De A. solani is het meest voorkomend, maar in bepaalde rassen hebben we ook regelmatig te maken met A. alternaria.
31 Maart 2022
Bayer Cropscience

Uitstekende resultaten met Serenade in aardappelteelt

Serenade heeft ook afgelopen jaar weer gezorgd voor positieve resultaten in de aardappelteelt. Over meerdere jaren zien we dat Serenade een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de Nederlands aardappelteelt, zo blijkt uit onderzoek op ongeveer honderd praktijkpercelen samen met telers, adviseurs  en de aardappelketen.
18 Maart 2022

Herken en erken, waar let je dit seizoen op als maïsteler?

Onkruidbestrijding bij het telen van maïs wordt steeds ingewikkelder. Crop advisor Sander Uwland van Bayer Crop Science geeft aan waar je als teler dit seizoen op moet letten.
15 Maart 2022
Bayer Cropscience

'Duurzamer telen vraagt om innovatie'

'Dé sleutel voor duurzamer zetmeelaardappelen telen is innovatie – en dan vooral in de vorm van nieuwe, betere rassen. Daarnaast moeten we gewasbeschermingsmiddelen aan boord houden, want die hebben we naast teeltmaatregelen de komende jaren zeker nodig. Het idee dat we in 2030 zonder gewasbeschermingsmiddelen zouden kunnen is niet realistisch.‘’ Dat zegt Jans Klok, coördinator kennis & ontwikkeling bij Royal Avebe. 
9 Maart 2022
Bayer Cropscience

Planttijd lelies voorjaar 2022

Na een natte en milde winter komt de lelie planttijd in zicht. Om te zorgen voor een goede en gezonde opbrengst is het van belang om voorafgaand aan het planten de actuele situatie van een perceel goed in kaart te brengen.
4 Maart 2022
Bayer Cropscience

'Je hebt een probleem als je doornappel laat glippen'

Afgelopen zomer zette de Maas het complete bedrijf van maatschap Van den Eertwegh onder water. Een heftige gebeurtenis, waarvan de wonden nog lang niet geheeld zijn. ,,De schadeafwikkeling is nog amper op gang gekomen, maar we zullen toch weer onze blik naar voren moeten richten. De aardappels moeten straks toch weer de grond’’, zegt Wim van den Eertwegh.
1 Maart 2022
Bayer Cropscience

'Uienteelt zit diep in ons DNA'

Na een tijdelijke stop in 2020 heeft Ivo Haartsen uit Biervliet (Zld.) de uienteelt het afgelopen jaar weer opgepakt. 'Het blijft toch een mooi en uitdagend gewas. Bovendien hebben we alle benodigdheden voor de teelt’’, zo motiveert hij de terugkeer van het gewas in het bouwplan.
4 Februari 2022
Bayer Cropscience

'Onkruidbestrijding in bieten meer op gevoel'

'Om een fatsoenlijk saldo uit de bietenteelt te halen móeten de opbrengsten goed zijn’’, zegt Albert-Jan Hazelaar uit ’t Haantje (Dr.). Een geslaagde onkruidbestrijding is dus niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk.
2 Februari 2022
Neem contact met ons op
Sander Uwland Crop Advisor Akkerbouw specialisatie Maïs en Aardappelen
06 5337 4001
sander.uwland@bayer.com
Simon Jensma Crop Advisor Akkerbouw specialisatie Granen & Aardappelen
06 5577 1089
simon.jensma@bayer.com
Sjors Leermakers Crop Advisor Akkerbouw specialisatie Bieten en Maïs
06 8133 7398
sjors.leermakers@bayer.com

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox