Bayer CropScience

Aangeboden door Bayer CropScience

Met Serenade duidelijke werking op schilkwaliteit

24 April 2024

Met het gebruik van Serenade in de teelt van aardappelen, als veurbehandeling, zijn afgelopen seizoen weer mooie resultaten behaald. Een bevestiging van de voorgaande jaren met een duidelijk verbeterde schilkwaliteit. Mede door de mooie bestrijdingsresultaten op zilverschurft, zwarte spikkel en rhizoctonia.

Op een perceel in Swifterbant zijn in voorjaar 2023 elf rassen in vier herhalingen uitgepoot. De toepassing van Serenade is vergeleken met aardappelen die geen veur- of knolbehandeling hebben gehad. Bij alle rassen zijn afgelopen najaar de opbrengsten bepaald en is na bewaring naar de knolkwaliteit gekeken. Qua opbrengst was er sprake van een 4% meeropbrengst ten opzichte van onbehandeld. Na bewaring zijn de aardappels beoordeeld op schilkwaliteit resulterend in bestrijdingsresultaten weergegeven in grafiek 1.

Grafiek 1. Bestrijdingspercentage door Serenade ten opzichte van onbehandeld.

Een mooie afname van ruim 60% voor zilverschurft en zwarte spikkel en 34% afname van rhizoctonia wanneer Serenade is toegepast in de veur tijdens het poten.

Conclusies van zesjarig (2018-2023) onderzoek op een rijtje
Het intensieve en grootschalige onderzoek van Serenade toegepast in de veur in de aardappelteelt heeft geresulteerd in een zeer robuuste dataset waaruit de volgende conclusies zijn te trekken:

Advies voor pootgoed, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden