Bayer CropScience

Aangeboden door Bayer CropScience

Puntjes op de i zetten bij de ziektebestrijding in tarwe

26 Maart 2024

Schimmelziekten in tarwe zijn het afgelopen seizoen geen groot item geweest. Toch kan het geen kwaad om voorafgaand aan een nieuw seizoen de puntjes rondom de ziektebestrijding weer op de i te zetten. Bayer sprak erover met Crop Advisor en graanspecialist Simon Jensma.

Om te beginnen een terugblik op seizoen 2023: hoe is dat qua schimmelziekten verlopen?
"Voor wat betreft septoria en gele roest is het een redelijk schadevrij seizoen geweest. Vroeg in het voorjaar was er wat septoria aanwezig, maar door de droogte in juni is dat niet echt doorgezet. Gele roest hebben we afgelopen jaar ook niet zo veel gezien. Tot aan de oogst – die door aanhoudende regen helaas grotendeels in het water is gevallen – hebben we vooral redelijk gezonde gewassen gezien."

Afgelopen seizoen was er vroeg in het voorjaar wat septoria aanwezig, maar door de droogte in juni zette dat niet echt door.

De schimmelbestrijding is in 2023 dus niet zo hard nodig geweest…?
"Dat zou je kunnen denken, maar dat is zeker niet zo! Ook bij een lage ziektedruk geeft de inzet van fungiciden een duidelijk positief effect op de kwaliteit en opbrengst. De afgelopen twee jaar hebben we bijvoorbeeld ziekteproeven uitgevoerd in zeven verschillende tarwerassen. Daarin zagen we dat er – zelfs bij goede opbrengsten van ruim boven de 10 ton per hectare in onbehandelde veldjes – toch nog behoorlijk wat extra kilo's op de wal gehaald kunnen worden met bespuitingen tegen schimmelziekten. Bij een T1- en T2-bespuiting was dat gemiddeld 17% ten opzichte van onbehandeld, ofwel ruim anderhalve ton extra. Bij alleen een T2 bespuiting was dat 9%. Het heeft dus zeker zin om een T1- en T2- bespuiting uit te voeren. En als dat met een lage ziektedruk al ruim anderhalve ton is, dan is dat bij een hoge ziektedruk nog meer. De (vooral preventieve) werking van fungicide zorgt ervoor dat gewassen ongestoord kunnen groeien onder omstandigheden met een hogere ziektedruk. Dat is en blijft heel bepalend voor de opbrengst.''

Wat zijn momenteel de grootste uitdagingen als het om schimmelziekten gaat?
"Dan noem ik als eerste de nieuwe gele roest-fysio's die binnen Europa opduiken. In Nederland zijn vooral het Warrior- en Benchmark-fysio bekend, maar elders in Europa zijn ook andere varianten in opkomst zoals het Kalmar- en Amboise-fysio. In de praktijk is gebleken dat prothioconazool – een van de actieve stoffen van Ascra Xpro – tot nu toe prima is blijven presteren tegen deze fysio's."

"Verder moeten we scherp blijven op septoria. Hoewel de gevoeligheid van de gemonitorde Europese populaties voor verschillende werkzame stoffen en groepen de laatste jaren redelijk stabiel is gebleven, zijn er wel wat nuanceverschillen aan te geven. Zo blijkt de gevoeligheid van septoria voor fluopyram – een van de drie werkzame stoffen in Ascra Xpro – nog steeds zeer hoog te zijn. Samen met Bixafen – dat ook in Ascra Xpro zit – is er zelfs sprake van een complementair effect. Of anders gezegd: beide stoffen vullen elkaar aan, waardoor het geheel sterker wordt. Dat maakt dat Ascra Xpro nog steeds tot de beste middelen tegen schimmelziekten in tarwe behoort.''

Hoe zit het met de optimale toepassingstijdstippen voor T1 en T2. Worden die in de praktijk goed nageleefd?
"Voor de T1-bespuiting geldt dat deze het beste tussen de eerste en tweede knoop van de tarwe kan worden uitgevoerd. In de regel gebeurt dat ook wel, tenzij er andere werkzaamheden zijn die even voorrang hebben – zoals bijvoorbeeld aardappels poten; dan wil het nog wel eens iets later worden. Het startpunt voor een T2-bespuiting is wanneer het vlagblad helemaal aanwezig is. Ook daar zien we wel eens wat uitstel bij telers - bijvoorbeeld om een nog iets langere werking tegen roesten te krijgen of nog wat werking tegen aarfusarium mee te pakken. Ook dat hoeft niet verkeerd te zijn, al kan er bij een reële dreiging van aarfusarium beter een T3-bespuiting (midden bloei) met Prosaro worden uitgevoerd."

Op welke tijdstip – T1 of T2 - kan Ascra Xpro het beste worden ingezet?
"Sommige toeleveranciers adviseren het op T1, andere op T2. Op beide tijdstippen heeft Ascra Xpro zijn waarde. Op T1 iets meer richting septoria en gele roest, op T2 iets meer richting septoria, bruine roest, fusarium en ook sneeuwschimmel. Enig verschil is dat voor T1 een dosering geldt van 0,85 l/ha en voor T2 een dosering van 1,1 l/ha."

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden