Aangeboden door: Limagrain

Voorkom problemen met chitwoodi

8 Maart 2018

Het maïswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi verspreidt zich de laatste jaren sterk. In 4 jaar tijd is het aantal besmette percelen pootaardappelen in risicogebieden verdubbeld.

Meloidogyne chitwoodi geeft al bij lage besmetting grote kwaliteitsschade in met name aardappelen en peen. Chitwoodi is daarnaast een quarantaine-organisme. Het controleren op de aaltjes en de bestrijding van besmettingen blijft verplicht, ook in de nieuwe Europese plantgezondheidsverordening die eind 2019 van kracht wordt. 

Pootgoed, bloembollen en planten van een besmet perceel worden afgekeurd, met grote economische schade tot gevolg. Uitbreiding voorkomen is dus van groot belang.

(Tekst gaat verder onder de grafiek)Verspreiding van het maïswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi.

Vermeerdering voorkomen
Chitwoodi verspreidt zich via aanhangende grond, plantmateriaal en verstuiving. Het aaltje vermeerdert zich snel op veel gewassen en onkruiden. Groenbemesters spelen daarom een sleutelrol in de vermeerdering óf bestrijding van Meloidogyne chitwoodi.

De opkomst van groenbemestermengsels speelt de vermeerdering van chitwoodi in de kaart. Veel populaire mengsels bevatten soorten die schadelijke aaltjes, waaronder ook chitwoodi, sterk vermeerderen!

Groenbemesters die chitwoodi vermeerderen:
- Niet-resistente bladrammenas
- Japanse haver
- Italiaans raaigras
- Alexandrijnse klaver
- Gele, bruine en Ethiopische mosterd
- Klavers en wikken

Neem bij mogelijke aaltjesbesmetting geen risico en zaai geen waardplanten als groenbemester.

Resistente bladrammenas vermindert chitwoodi
Naast zwarte braak (in de praktijk lastig toepasbaar), is resistente bladrammenas dé aangewezen manier om Meloidogyne chitwoodi te bestrijden. Bladrammenas LG DOUBLET combineert het hoogste niveau van chitwoodi-afname met meer dan 90% afname van bietencysteaaltjes (BCA 1). LG TERRANOVA bestrijdt chitwoodi en geeft 70% tot 90% afname van bietencysteaaltjes.

(Tekst gaat verder onder de foto)LG Doublet bladrammenas klepelen en ploegen.

Nieuw: het eerste chitwoodi-veilige groenbemestermengsel
Zaai je toch liever een groenbemestermengsel, dan is de nieuwe LG NEMAREDUX de enige veilige optie. NEMAREDUX is DOUBLET bladrammenas die chitwoodi actief vermindert, samen met facelia en raketsla, die chitwoodi niet vermeerderen en zorgen voor extra biodiversiteit.

Bekijk hier alle groenbemesters voor aaltjesbeheersing.

Deze businesscase is powered by:

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief