Aangeboden door: Limagrain

Gras scheuren onder zesde Actieprogramma

11 April 2018

Voor zand- of lössgrond geldt, bij scheuren van grasland voor het inzaaien van maïs, dat de stikstof-gebruiksnorm 65 kilo lager ligt. Voor derogatiebedrijven gaat dat in 2018 in, voor de overige bedrijven in 2021.

Recent onderzoek door KTC De Marke toont aan dat na scheuren van grasland geen N-bemesting nodig is. Volgens onderzoeker Gerjan Hilhorst (Wageningen Livestock Research) is de maïsopbrengst op scheurgrond, bij het weglaten van de stikstofbemesting (kortom: geen drijfmest en geen kunstmest), in de praktijk vergelijkbaar met percelen waar wel bemesting heeft plaatsgevonden. Een goede beschikbaarheid van fosfaat is wel een voorwaarde, ook kan een bemesting met kali, zwavel of borium nodig zijn. (bron: Nieuwe Oogst)

Advies CBGV
Ook de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen geeft aan dat maïs na gescheurd grasland al snel te veel stikstof krijgt. Het beschikbaar komen van deze stikstof is onder andere afhankelijk van het tijdstip van scheuren en het wel of niet doodspuiten van het grasland. Daarom adviseert de commissie 30 kilo N in de rij te bemesten in het jaar van scheuren.

Sonido maiszaad op scheurland
Overleg met je bemestingsadviseur en op basis van grondanalyses wat voor jouw percelen de optimale strategie is. Ons advies is om in ieder geval op gescheurd grasland maïszaad met Sonido-ontsmetting te gebruiken. Er kan namelijk schade optreden door ritnaalden, tot zelfs 3 jaar na het scheuren. Vooral in het tweede jaar na scheuren is het risico het grootst.

Bekijk de LG maisrassen met Sonido ontsmetting.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden