Aangeboden door Limagrain

Zo kies je jouw groenbemesters

4 Juli 2018

De graanoogst komt dit jaar vroeg op gang, dus komt ook de inzaai van groenbemesters eraan. De gewas- en mengselkeuze bij groenbemesters verdient op perceelsniveau net zo veel aandacht als die van de hoofdgewassen. Er bestaan immers grote verschillen in beworteling, mineralenvastlegging, organische stof productie én aaltjesbestrijding of juist -vermeerdering.

Hoe maak je de optimale keuze uit het grote aanbod groenbemesters? Ga uit van een primair teeltdoel per perceel: bij (mogelijke) druk van schadelijke aaltjes is dat aaltjesonderdrukking. En spelen schadelijke nematoden geen rol, dan ga je voor maximale organische stof en structuurverbetering.

Tip: Op deze pagina staat een handig filter waarmee je jouw meest geschikte groenbemesters kunt kiezen.

Teeltdoel: schadelijke aaltjes onderdrukken
Weet per perceel wat er speelt en welk aaltje je wilt bestrijden. Er is helaas niet 1 groenbemester die alle schadelijke aaltjes bestrijdt. Pas ook op met mengsels: die kunnen populaties schadelijke aaltjes fors vermeerderen, omdat die vaak 1 of meerdere waardplanten bevatten. Onderzoeken tonen aan, dat al bij 1 waardplant in een mengsel de populatie sterk groeit.

  • Bietencysteaaltjesmultiresistente bladrammenas DOUBLET Plus geeft de hoogste bestrijding van bietencysteaaltjes (BCA1; meer dan 90% afname), M. chitwoodi, fallax en hapla en het tabaksratelvirus. Bladrammenas FINAL Plus is BCA-1. Vermijd bladrammenas- en mosterdrassen die niet resistent zijn voor bietencysteaaltjes, klaver, wikken, daikon (tillage) rammenas, bruine en Ethiopische mosterd en boekweit.
  • Wortelknobbelaaltjes: tegen M. chitwoodi en ook M. fallax en M. hapla is DOUBLET Plus de aangewezen bestrijder. Ook TERRANOVA Plus en NEMAREDUX bestrijden wortelknobbelaaltjes. Vermijd gele, bruine en Ethiopische mosterd, Italiaans raaigras, Japanse haver, rogge, klavers, wikken en boekweit.
  • WortellesieaaltjesTagetes patula geeft een actieve doding van Praylenchus penetrans. Japanse haver is niet-waard en geeft eenzelfde afname als zwarte braak. Vermijd bladrammenas, gele mosterd, vlinderbloemigen, Italiaans raaigras en rogge.
  • Vrijlevende aaltjes: bladrammenas en gele mosterd geven de laagste vermeerdering van vrijlevende wortelaaltjes. Vermijd grasgroenbemesters.
  • Stengelaaltjes: Grasgroenbemesters geven een lage vermeerdering van stengelaaltjes. Vermijd gele, bruine en Ethiopische mosterd, klaver, wikken, luzerne, boekweit, nyger, deder.

Let op: Aaltjes gaan in een mengsel actief op zoek naar hun favoriete groenbemester!

Teeltdoel: organische stof aanvoeren en bodemstructuur verbeteren
Op percelen waar geen sprake is van schadelijke aaltjes, ga je voor de maximale organische stof, intensieve beworteling en maximale mineralenvastlegging. De ondergrondse ontwikkeling is hierbij nóg belangrijker dan de bovengrondse: wortels leveren meer effectieve organische stof en maken de bodem open, kruimelig en luchtig.

  • Japanse haver heeft een hoge slagingskans en produceert de meeste effectieve organische stof (EOS). Deze groenbemester is nog tot en met september te zaaien.
  • Het mengsel ORGAMAX is speciaal samengesteld om tegen de laagste zaaikosten (12 tot 15 kilo per hectare) de hoogst mogelijke organische stof te leveren.
  • Een geslaagde grasgroenbemester levert ook veel organische stof.

Structuurverbetering
Elke groenbemester verbetert de bodemstructuur middels beworteling, maar de mate waarin verschilt per soort. In de afbeelding is de mogelijke wortelontwikkeling mooi te zien, maar let ook op de groeiperiode: bladrammenas heeft al na 6 weken een fors wortelpakket, bij luzerne duurt dit natuurlijk veel langer.

Bekijk hier alle aanbevolen groenbemesters voor 2018.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden