Aangeboden door Limagrain

'Baseer keuze groenbemester op feiten'

16 Juli 2018

Met de aandacht voor groenbemesters en biodiversiteit staat ook het bodemleven in de belangstelling. Daarover gaan veel verhalen rond, maar feitelijk is er nog maar weinig bekend over wat zich precies afspeelt in de bodem. "Ga bij de groenbemesterkeuze af op wat we wel weten", adviseert Peter-Jan Jongenelen van Joordens Zaden.

"Spelen schadelijke aaltjes een rol, dan moet je voornamelijk naar de resistenties kijken. Zo bestrijd je deze aaltjes gericht en voorkom je forse opbrengstderving in het hoofdgewas. Zijn schadelijke aaltjes niet aan de orde, dan zijn maximale organische stof, N-fixatie en beworteling leidend", aldus Jongenelen.

Bekijk hier alle aaltjesbestrijdende groenbemesters.

Onnodig risico
"Groenbemestingsmengsels bevatten vaak 1 of meer soorten die schadelijke aaltjes aantrekken en vermeerderen. Daarmee neem je dus een risico", aldus Jongenelen. Een onnodig risico bovendien: er is geen wetenschappelijk bewijs dat een mengsel met 10 soorten het bodemleven meer stimuleert, dan een mengsel met 2 à 3 soorten of enkelvoudige groenbemesters.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)In een groenbemestermengsel gaan schadelijk aaltjes op zoek naar hun (waarde)planten.

Bodemleven voeden
Wat kunnen telers dan wel sturen in de bodem? "Je moet een menu samenstellen om het bodemleven te voeden", adviseert Jongenelen. "Organisch materiaal met een hoge C/N-verhouding, zoals stro, verteert langzaam en voedt het bodemleven langdurig. Een ingewerkte groenbemester geeft dan weer een flinke boost, die minder lang aanhoudt."

Momenteel lopen verschillende onderzoeken die meer inzicht in het bodemleven moeten geven. "Daar kan de praktijk de komende jaren zeker een voordeel uit halen."

Bekijk hier alle aaltjesbestrijdende groenbemesters

Bekijk hier groenbemesters voor maximale organische stof

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden