Aangeboden door Limagrain

Wat te doen met verdroogde maïs?

26 Juli 2018

Nederland zucht onder de aanhoudende droogte en hitte. Ook de maïs heeft er plaatselijk onder te lijden, maar de verschillen zijn groot. Op lichtere gronden zien we inmiddels verdroogde maïs. Wat moet je daarmee?

Op zwaardere gronden lijkt de maïs zich redelijk tot goed te houden. Bij deze maïs zien we over het algemeen een redelijk fris gewas, met een goed ontwikkelende kolf. Dit geldt overigens ook voor de lichtere gronden, welke beregend zijn.

Helaas zien we ook maïs die halverwege de ontwikkeling is gestopt, een matige tot slechte kolf heeft en serieuze droogteschade laat zien. Ook zien we maïs (vooral later gezaaide) die totaal verdroogd is, geen lengte en geen kolf heeft.

Matige maïs nu al oogsten?
Beoordeel vooral kritisch hoe jouw maïs eraan toe is, eventueel samen met een teeltspecialist. De totaal verdroogde maïs zonder kolf en plantlengte is verloren en is het oogsten niet waard.

De matig ontwikkelde maïs met kleine kolven kun je eventueel nu al hakselen, om zodoende de nog aanwezige suikers te benutten. De verwachting is dat deze maïs nog rond de 800 VEM zou kunnen hebben. Let op dat de grens van 27% à 28% droge stof wel gehaald wordt. Kuil deze maïs apart in.

Let op vanggewas-verplichting
Ook wanneer je nu al zou hakselen, geldt de verplichting om op zand- en lössgrond een vanggewas te zaaien. Inzaai van een snelgroeiend grasmengsel met Engels en Italiaans Raaigras (zoals LG HAVERA 2) kan,wanneer er weer neerslag gaat vallen, nog een forse grasopbrengst leveren in het najaar en het vroege voorjaar.

Klik hier voor meer informatie.

Deze businesscase is powered by:

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox