Limagrain

Aangeboden door Limagrain

Tips voor een geslaagde maïsteelt in 2019

9 Januari 2019

Na een voor veel telers uitdagend groeiseizoen, is het nu tijd het komende teeltseizoen goed voor te bereiden. Met deze 10 praktische tips is de basis in ieder geval in orde.

1. Bekalken voor optimale pH
Uit cijfers van Eurofins Agro blijkt dat veel maïsland een te lage pH heeft. Dit kost zo 10% tot 20% opbrengst. Percelen met een te lage pH bekalken, verdien je daarom snel terug.

2. Analyseer de mest
Meten is weten. Dat geldt zeker voor dierlijke mest. Analyseer de mest, zodat je weet hoeveel N en P je daadwerkelijk aanbrengt.

3. Investeer in organische stof
Organische stof is de motor van de bodem. Het zorgt voor binding en levering van nutriënten, goede vochthuishouding en is cruciaal voor de weerbaarheid, gezondheid en bewerkbaarheid van de bodem. In tijden van extremer weer en krappere mestgiften is organische stof in de bodem vitaal voor een geslaagde maïsteelt.

Een teelt snijmaïs onttrekt gemiddeld 2.500 tot 3.000 kilo organische stof aan de bodem, meer dan gewasresten en organische mestgift aanleveren. Wisselteelt en een geslaagd vanggewas heffen het tekort op.

4. Geef voldoende kali
Kali is van groot belang voor de vochthuishouding in de maïsplant. Een geslaagde maïsteelt onttrekt ruim 300 kilo kali per hectare. Geef na inzaai (indien nodig) een aanvullende kaligift, voor vitale planten en een hoge opbrengst.

5. Bemest op maat
Maak een slim mestplan waarin je elk perceel bemest op maat. Stem de bemesting af op de bodemnalevering en de verwachte onttrekking. Een overbemesting op maïsland levert veel nutriëntenverlies op, benut deze mest op grasland.

6. Maak een slimme rassenkeuze
Kies per perceel het best passende ras: selecteer in de vroegheidsgroep een ras dat goed scoort op VEM-opbrengst. De totale kVEM per hectare, het resultaat vanuit de droge stofopbrengst, zetmeel en celwandverteerbaarheid, bepaalt het werkelijke rendement van elke hectare snijmaïs.

Bekijk de aanbevolen maisrassen voor komend seizoen.

7. Teel een goed vanggewas
Een geslaagde groenbemester is een must in de teelt, voor de aanbreng van organische stof en vastlegging en nalevering van nutriënten.

8. Werk met gevoel voor de grond
Structuurschade bij de oogst of bij de bemesting of grondbewerking in het voorjaar zorgt voor opbrengstderving in de maïsteelt. Werk onder droge omstandigheden, maak een strak en vlak zaaibed dat niet te grof en ook niet te fijn ligt.

9. Onkruidbestrijding op maat
Een optimale onkruidbestrijding zorgt voor een schoon perceel, met een minimale dosering en zonder schade aan de maïs. Denk over je systeem: in praktijkproeven van PPO wordt, ten opzichte van 1 bespuiting in het 5/6 bladstadium, een meeropbrengst van 5% droge stof bij gebruik van een bodemherbicide en 10% bij 2 keer 1/3 dosering spuiten gemeten.

10. Oogst op het juiste moment
Bij het oogsten laten telers nog veel geld liggen. Veel maïs wordt te laat geoogst, waardoor in de kuil meer voederwaarde verloren gaat door fusarium en broei. Houd de afrijping goed in de gaten en bel op tijd met de loonwerker.

Voor meer praktische tips bij je ruwvoerteelt: 
- Ga naar www.ruwvoerforum.nl.
- Contacteer je LG ruwvoerspecialist.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden