Limagrain

Aangeboden door Limagrain

Aandachtspunten bij onderzaai van maïs

2 Mei 2019

Vanwege de nieuwe regels omtrent vanggewassen vanuit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, wordt er dit seizoen meer onderzaai toegepast in maïs op zand- en lössgronden dan voorheen. Onderzaai kan van meerwaarde zijn, maar er zijn wel enkele aandachtspunten.

Voor de onderzaai van maïs werden voornamelijk grasachtigen gebruikt, zoals Italiaans raaigras. Uit de praktijk weten we ook dat deze onderzaai, afhankelijk van de omstandigheden, helaas geregeld niet goed of juist té goed slaagt.

Slechte slaging: resultaatverplichting!
Onderzaai kan mislukken, bijvoorbeeld door droogte, onkruidbestrijding of een gebrek aan licht. Let op: je voldoet dan niet aan de resultaatverplichting die maïs-onderzaai is! Je moet dan alsnog voor 1 oktober een vanggewas nazaaien. (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Te goed slagen: lagere maisopbrengst
Andersom kan de onderzaai ook juist té goed slagen. Het gras groeit dan te snel, ten opzichte van de maïs, en haalt veel vocht en nutriënten weg bij de maïs. Dit kan veel maïsopbrengst kosten en in het ergste geval tot een verloren maïsgewas leiden.

Een minder geslaagde onkruidbestrijding (vanwege onderzaai) kost zichtbaar maïsgroei, zo ook te zien in deze proef van 2018.

Kant-en-klaar mengsel voor onderzaai
We hebben met een tal van groenbemesters getest hoe zij zich gedragen onder maïs. Een mengsel van Westerwolds raaigras, Japanse haver en bladrammenas, dat we LG Onderzaai noemen, gaf de beste resultaten op het vlak van slaging, mineralenvastlegging, beworteling en productie van organische stof, zonder de de maïsgroei te hinderen.

De 3 gewassen wortelen in diverse bodemlagen: Westerwolds raaigras en Japanse haver bewortelen intensief in de bouwvoor en de bladrammenas maakt een dikke penwortel aan die tot meer dan 1 meter diep gaat. Deze diverse beworteling verbetert de bodemstructuur en geeft een zeer hoge nutriëntenvastlegging. LG Onderzaai ontwikkelt na de maïsoogst door tot een fors en biodivers gewas, dat zeer veel effectieve organische stof levert.

Meer weten?
LG Onderzaai moet in het 5 à 6 bladstadium van de maïs ondergezaaid worden, met 20 kilo per hectare. Meer weten? Bekijk ons online dossier onderzaai of vraag je ruwvoerspecialist om advies.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden