Limagrain

Aangeboden door Limagrain

Tips voor groenbemesters in Gecombineerde opgave

10 Mei 2019

In de Gecombineerde opgave, die nog tot en met 15 mei in te vullen is, komt ook het ecologisch aandachtsgebied (EA) aan bod. Hieronder enkele tips en aandachtspunten omtrent de invulling van het ecologisch aandachtsgebied met groenbemesters als vanggewas.

De groenbemesters als vanggewas worden per perceel opgegeven als een volgteelt, die vervolgens als een ecologisch aandachtsgebied kan worden aangevinkt. Daarbij moet de ingangsdatum van de 8-wekenperiode en de groenbemestersoort ook worden ingevuld. De keuze van percelen voor de ecologisch aandachtsgebied kan afhangen van verschillende praktische overwegingen.

Hieronder staan voor de GLB-mengsels van Limagrain aangegeven voor welke doeleinden ze geschikt zijn en tussen haakjes hoe ze meetellen in de Gecombineerde opgave. Daarbij is het nummer de categorie en de benaming het hoofdbestanddeel van het mengsel.

Aaltjesbestrijding
Op percelen waar schadelijke aaltjes voor problemen (kunnen) zorgen, is aaltjesbestrijding het hoofddoel van groenbemesters. Bietencysteaaltjes en maiswortelknobbelaaltjes (M. chitwoodi, fallax en hapla) bestrijd je het best met de vergroeningsmengsels Doublet Plus (1. bladrammenas), Nemaredux (1.bladrammenas) en Terranova Plus (1. bladrammenas).

Het mengsel Nemaredux draagt eveneens bij aan de verfraaiing van het landschap. Bij het wortellesieaaltje pratylenchus penetrans kies je Silke Plus (1. of 2. Japanse haver).

Doublet Plus klepelen en ploegen.

Late zaai (uiterlijk 15 oktober)
De instandhoudingsperiode voor de groenbemesters als vanggewas is dit jaar 8 weken. Bij een latere zaai heb je juist een groenbemester nodig die vlot ontwikkelt en gemakkelijk uitwintert. Saloon Plus (1. gele mosterd) en Silke Plus (1. of 2. Japanse haver) voldoen aan beide kenmerken. Final Plus (1. bladrammenas) is minder goed geschikt voor de latere zaai (na 1 september), maar is door zijn goede uitwintering wel makkelijk onder te werken in het voorjaar.

Maaien of begrazen
Bepaalde vanggewassen mogen in of na de 8-wekenperiode begraasd en gemaaid worden voor voederwinning, mits deze grond voldoende bedekt blijft en het vanggewas voldoende hergroeicapaciteit heeft. De mengsels Engels Plus (1. Engels raaigras) en Italiaans Plus (1. Engels raaigras) zijn hiervoor het meest geschikt.

Zonnebloemen: uitstraling en organische stof
Zonnebloemen zijn dit jaar nieuw toegelaten als vanggewas. Bloeiende zonnebloemen in vergroeningsmengsels geven een erg fraaie uitstraling. Bovendien zorgt het voor een mooie beworteling én veel organische stof (Zonnebloem is een C4-plant). Voor het vergroeningsmengsel Orgamax (1. zonnebloemen), is het van belang om deze uiterlijk half augustus te zaaien.

Bekijk hier alle vergroeningsoplossingen van Limagrain.

De vernieuwde LG ORGAMAX met zonnebloemen.
Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden