NVM

Aangeboden: NVM Agrarisch & Landelijk

'Het is nooit een rechttoe rechtaan klus'

8 Juni 2021

Op haar locatie in Veldhoven verwerkt de Van Berkel Groep groenafval tot bodemverbeteraars en biomassa. Daar zul je als voorbijganger weinig van zien, want het perceel wordt straks omringd door inheemse beplanting. Die natuurcompensatie hoort bij de herbestemming van agrarisch naar bedrijfsmatige activiteit. NVM Agrarisch & Landelijk-taxateur Kees van Dijk: "Om zo'n bedrijf in het buitengebied te taxeren moet je door verschillende brillen kunnen kijken."

Van Berkel Groep is een Brabants familiebedrijf dat onder meer actief is in de aanleg en het onderhoud van landschap en infrastructuur, agrarische dienstverlening, groen- en bouwstoffenrecycling en logistieke dienstverlening. Op de locatie in Veldhoven maakt de Van Berkel Groep compostproducten uit onder andere snoeiafval.

Hein van Berkel

Vastgoedspecialisten
Hein van Berkel is samen met twee broers en een neef eigenaar van het bedrijf. "Hier zat al een soortgelijk bedrijf, dat we in eerste instantie gehuurd hebben. Het bestemmingsplan moest gewijzigd worden om de naastgelegen agrarische gronden te bestemmen tot bedrijfsmatige activiteit. Een moeizame procedure, waarin we samen optrokken met de verhuurder", zegt hij. "Toen hij plotseling kwam te overlijden zijn we tot aankoop over gegaan en moest de locatie getaxeerd worden. Dan is een partner als Bernheze Makelaars ideaal, omdat zij vastgoedspecialisten hebben in alle deelgebieden."

Marktwaarde bepalen
De taxatie van dit perceel van bijna elf hectare was vrij complex. "Eén deel is de bestaande bedrijfslocatie, een deel is specifiek agrarisch bestemd, een deel is de bestaande agrarische locatie die getransformeerd wordt en een vierde deel heeft een natuurbestemming", somt NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar Kees van Dijk van Bernheze Makelaars op. "Je moet door verschillende brillen kijken om hier een marktwaarde aan te hangen. Daarom deden mijn collega Richard Roefs en ik de taxatie samen. Ik vanuit de agrarische kant, hij vanuit de bedrijfsmatige kant. Het composteren is specifiek op deze locatie in het buitengebied toegestaan. Hetzelfde bedrijf op een bedrijventerrein zou er anders uitzien. We moesten dus goed zoeken naar referenties, want zoiets kom je niet vaak tegen."

Stuk natuur
Van Dijk en Roefs doken in het bestemmingsplan en de milieuwetgeving. "Het buitengebied is aan het veranderen. Kwaliteitsverbetering is het toverwoord voor de transitie in het buitengebied. Dat geldt voor zowel particulieren als bedrijven", zegt Van Dijk. "Van Berkel wil graag uitbreiden, dan moet je dat acceptabel maken voor de omgeving. Vandaar dat er een nieuw stuk natuur ontwikkeld wordt. Voor een taxateur is dit interessant. De grondprijs per vierkante meter kan per bestemming tientallen euro's verschillen. De vastgoedobjecten – een bedrijfswoning, voormalige rundveestal en loods – zijn verdeeld over twee adressen die nagenoeg aansluitend aan elkaar liggen. Het is dus geen rechttoe rechtaan taxatieklus."

Infiltratiepoel
Om het buitengebied minimaal te belasten met hun bedrijvigheid, investeert Van Berkel in een stuk natuurgebied met een infiltratiepoel. Door de infiltratiepoel kan het hemelwater in de bodem trekken en wordt voorkomen dat het water snel wordt afgevoerd. Belangrijk om verdroging in de regio tegen te gaan. "En de randen van het bedrijfsperceel gaan we met inheems groen bekleden. We vinden het als bedrijf belangrijk om op zo'n manier rekening te houden met de omgeving en de mensen die dichtbij wonen", zegt Van Berkel. "Inmiddels zitten we in de laatste fase van de vergunningverlening en bouwplannen voor de opslaggebouwen. Zodra die vergunning er is, kunnen we het plan realiseren."

Beslagen ten ijs
De Van Berkel Groep en Bernheze Makelaars werken al een aantal jaren samen. "Ze doen eigenlijk alles voor ons wat met vastgoed te maken heeft", zegt Van Berkel. "Van taxaties en hele bedrijfsverplaatsingen tot meer ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Fijn is dat we al in een vroeg stadium met ze kunnen sparren over de juiste route. Ook bij deze locatie hebben we al in de ideeënfase om tafel gezeten en bedacht wat ons te wachten stond. Dat geeft als organisatie veel rust, omdat je goed beslagen ten ijs komt in gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente." NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar Van Dijk vult aan: "We adviseren veel ondernemers. Vaak komen we dan met nieuwe ideeën. Hein van Berkel bedenkt juist zelf veel en dan fungeren wij als sparringpartners die zijn plannen kunnen bevestigen."

Kees van Dijk

Over NVM
Wilt u ook goed boeren met uw agrarische en landelijk vastgoed? Kies dan voor een NVM Agrarisch en Landelijk-makelaar. Want een NVM-makelaar heeft veel kennis van de markt, een groot netwerk in het buitengebied en is dé specialist bij aankoop en verkoop, taxatie, grond- en pachtzaken, onteigening en herbestemming van agrarisch en landelijk vastgoed. Daarnaast zijn ze op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving.

Deze businesscase is powered by:

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden