NVM Agrarisch & Landelijk

Aangeboden: NVM Agrarisch & Landelijk

'Van taxateurs zal grote expertise worden vereist'

15 November 2023

Lange droge periodes gevolgd door stortbuien. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de fundering van gebouwen in landelijke gebieden. Op 8 december organiseert de Academie voor Vastgoed (AVV) daarom de Taxatiedag Agrarisch en Landelijk 2023, met speciale aandacht voor grondwater.

Ingenieur Dick De Jong, senior adviseur funderingsaanpak van KCAF en hoofdspreker in Hoevelaken, geeft vast een inkijk in de uitdagingen voor het grondwatermanagement in het buitengebied. "De bodemdaling gaat zelfs twee keer zo snel als verwacht."

Ongelijke samenstelling
De Nederlandse worsteling met het water gaat een nieuw hoofdstuk in. Dankzij de schommelingen in het weer kampt een recordaantal landelijke woningen en bedrijfsgebouwen met funderingsproblemen. "We hebben een heel ongelijke samenstelling van de bodem in Nederland. We dachten altijd dat op zand bouwen veilig is, maar er werd geen rekening gehouden met de laag die eronder zat. Wat we nu zien is wanneer het grondwaterpeil daalt, de veen- of kleilaag eronder droogvalt, waardoor de bodem inklinkt en vervolgens te hard is om bij extreme neerslag het water goed af te voeren. "

De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn zichtbaar door het hele land, vertelt De Jong. "Vooral landelijk vastgoed dat is gebouwd voor 1970 heeft er last van. En niet alleen de gebouwen die op houten palen staan, zoals voorheen het geval was."

Explosieve toename
De meldingen bij het KCAF, een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen, zijn de afgelopen jaren explosief toegenomen. "Het gaat vaak over de stijging van de zeespiegel. Maar de inklinking van de bodem is een veel groter probleem."

Bij ongewijzigd beleid zal naar schatting ruim een half miljoen gebouwen in Nederland te maken krijgen met funderingsproblemen. "Voor taxateurs heeft dit grote gevolgen", aldus De Jong. "Vaak zijn de problemen immers nauwelijks te zien met het blote oog."

Expertise
De adviseur van KCAF legt uit dat er allerlei hulpmiddelen voorhanden zijn om taxateurs te helpen bij het verzamelen van informatie: van de speciale KCAF-app tot een satellietfoto of een gevelscan. "Van taxateurs zal grote expertise worden vereist", stelt De Jong vast.

Wil je meer weten over hoe taxateurs deze nieuwe realiteit het hoofd kunnen bieden? Kom dan op 8 december naar de Taxatiedag in Hoevelaken.

Schadeloosstelling
Naast funderingsproblematiek komen op de Taxatiedag ook andere facetten van het grondwaterpeil aan de orde. Niels Crooijmans, milieu en omgevingsadvocaat bij Goorts + Coppens, zal spreken over schadeloosstelling als gevolg van veranderingen in het grondwaterpeil en Roel van Gerwen, programmacoördinator van het Veenweiden Innovatieprogramma Nederland (VIP-NL) doet een boekje open over het verhogen van het grondwaterpeil als maatregel tegen bodemdaling en broeikasemissies uit veenweiden.

De AVV organiseert de Taxatiedag in samenwerking met de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk. De dag wordt afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

Deze businesscase is powered by:

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox