Dossier | Dossier Stikstofcrisis

Rik Loeters

Podcast De Stem van de Regio

'Geen wensnatuur, vega-onderwijs en Stroe City'

Terug naar een nuchtere, eerlijke politiek, die ook rekening houdt met mensen van buiten het grootstedelijke kringetje. Die wens dreef Rik Loeters naar de BoerBurgerBeweging (BBB), waar hij nu lijsttrekker is van Gelderland bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart. In de eerste aflevering van onze podcastserie De Stem van de Regio geeft hij aan af te willen van het wensdenken voor de inrichting van Nederland en van de spookverhalen in het onderwijs over voedsel en de boer.
Dinsdag 16:30 uur
Piet Adema

Achtergrond Stikstofstemming

Henk of Piet, ruimte krijgt de minister van LNV niet

Minister Piet Adema van LNV moet zich deze week bijna hebben gevoeld als een falende manager in een blockchain keten. Hij had moeten zorgen dat de laatste opdrachten vanuit de Europese Commissie zonder verdere afwijkingen werden doorvertaald naar de agrarische praktijk in Nederland, maar deed dat niet. Ketenfalen dus.
27 Januari 2023
WUR Roel Jongeneel

Achtergrond Stikstof

'Oppassen voor productie-'slowdown' door EU-beleid'

Wetenschappelijke studies die tot nu toe gedaan zijn, wijzen erop dat de Green Deal en Farm-to-Fork-strategie de voedselzekerheid in de wereld negatief gaan beïnvloeden. Roel Jongeneel van Wageningen Economic Research benadrukt dat het gaat om modelanalyses en er veel onzekerheden zijn, maar volgens hem geven ze wel een goede eerste verkenning.
25 Januari 2023
Piet Adema

Nieuws Stikstof

Adema betreurt niet delen van zorgen over derogatie

De Europese Commissie had al eerder bij landbouwminister Piet Adema aan de bel getrokken over zijn overgangsjaar voor de nieuwe derogatievoorwaarden. Adema heeft er nu spijt van dat hij deze zorgen niet heeft gedeeld, schrijft hij vandaag (24 januari) in een Kamerbrief. 'Met terugwerkende kracht ben ik van mening dat ik uw Kamer een aanvullend signaal over de zorgen van de Eurocommissaris had moeten geven, inclusief de stappen die ik aan het ondernemen was om de zorgen van de Europese Commissie (EC) weg te nemen. Ik betreur dit.'
24 Januari 2023
Bert-Jan Ruissen

Nieuws Stikstof

‘Nieuwe stikstofcrisis waar huidige bij in niet valt’

Er dreigt 'een nieuwe stikstofcrisis waarbij de huidige in het niet valt'. Daarvoor waarschuwt Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid namens de SGP. Hij heeft het daarbij over de Europese verordening natuurherstel die voortvloeit uit de biodiversiteitsstrategie en de Farm-to-Fork-strategie en die momenteel op het bordje van het Europees parlement ligt. 'We gaan een hete zomer tegemoet', voorspelt Ruissen.
24 Januari 2023
bloemen Agrifoto4 akkerrand

Achtergrond Mest

Strenge mestregels raken veehouder en akkerbouwer

Akkerbouwers en melkveehouders moeten dit jaar toch versneld voldoen aan een aantal teelteisen van de Europese Commissie. Zoals eerdere inzaai van vanggewassen, bredere mest- en gewasbeschermingsvrije bufferstroken en verscherpte mestgebruiksnormen in een groot deel van het land.
23 Januari 2023
nat perceel water neerslag

Achtergrond Stikstof Stemming

Emoties in stikstof en derogatie lopen hoog op

De stikstofemoties liepen in de afgelopen week weer hoog op. Niet zozeer omdat er nieuwe politieke of bestuurlijke feiten werden gecreëerd, maar meer omdat iedereen zijn of haar positie nog weer eens duidelijk wilde maken. Unisono klinkt het nog lang niet.
21 Januari 2023
Piet Adema Virginius Sinkevicius

Nieuws mest

Brussel zet derogatie op scherp voor Nederland

Nederland moet het hele afbouwpakket voor de derogatie doorvoeren, dat in september 2022 is afgesproken, anders kan Nederland geen gebruik maken van de afbouwvoorwaarden.
20 Januari 2023

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox