Agrifoto

Nieuws Energie

Opschalen productie biogas vergt stabiel mestaanbod

21 April 2020 - 1 reactie

In mestverwerking komen steeds meer initiatieven van de grond. Ook komen er telkens nieuwe projecten bij, voor bijvoorbeeld de productie van biogas. Daarbij helpt een stabiel mestaanbod, maar of dit kan worden gerealiseerd is in het hedendaagse tijdsgewricht maar de vraag. 

Het college van b&w van de gemeente Moerdijk (Noord-Brabant) wil ruimte bieden voor mestverwerking op het veelbesproken industriepark en in Twente wil de coöperatie IJskoud het biogasnetwerk opschalen. In het Achterhoekse Varsseveld staat het AgroGas project op het punt daadwerkelijk te starten na jarenlange procedures en Zitta Biogas in het Brabantse Tilburg meldt dat het een vernieuwde SDE-beschikking voor een periode van 10 jaar heeft ontvangen, waardoor hun grootschalige mestverwerkingsproject nu alsnog kan worden gerealiseerd. De bouw gaat naar verwachting deze zomer starten en neemt een jaar tijd in beslag.

Alle soorten mest
Alle soorten mest gaan worden verwerkt in Tilburg, er gelden geen drogestof-en fosfaatmaxima. Dat komt door de omvang van de installatie. Daardoor gelden er minder beperkingen voor de mestsamenstelling, omdat de output heel stabiel blijft. Hoogstwaarschijnlijk is het leeuwendeel van de aangevoerde mest van varkens. Veehouders moeten immers voldoen aan de VVO-verplichting en dat kan door aan Zitta Biogas te leveren.

Het is de bedoeling dat Zitta Biogas jaarlijks 240.000 kuub mest gaat verwerken, volledig opgewerkt tot zuiver water en een gedroogde korrel die voldoet aan de mestverwerkingsplicht. Hiernaast wordt ruim 25 miljoen kuub biogas geproduceerd, die op de installatie wordt omgezet in duurzame elektriciteit, warmte en groen gas.

100% benutting
Maar terwijl het ene na het andere mestverwerkingsinitiatief tot leven of op toeren komt, neemt het mestaanbod niet meer toe. Voor het rendement en het voortbestaan van installaties is het echter wel van belang dat deze 100% vol zitten, zegt Willem Berkhof, mestdistributeur en één van de initiatiefnemers van het Greenferm mestverwerkingsproject in Apeldoorn.

Mede vanwege de coronacrisis liep de officiële ingebruikname van de installatie, die jaarlijks 350.000 kuub mest kan verwerken, opnieuw vertraging op. Eind deze maand is het dan eindelijk zover, nadat de bouw afgelopen najaar al eerder stagneerde. Nu de start daadwerkelijk voor de deur staat en de silo’s op industrieterrein de Ecofactorij in Apeldoorn zijn gevuld, is ook de tijd aangebroken om de mest op te halen bij de contractanten.

Krimpende veestapel
Intussen is de mestvoorraad in de veehouderij de afgelopen maand in recordtijd uitgereden en/of naar mestverwerkingsinstallaties gebracht. De veestapel krimpt al enkele jaren en de opslagruimte bij de veehouders wordt groter. Mede hierdoor worden ook de pieken in het mestaanbod groter, waarbij het weer ook een grote rol speelt. Regelmatige afvoer naar verwerkers is een welkome aanvulling op de pieken en dalen in de mestdistributie- en aanwending, zegt Berkhof. “Het wordt voor distributeurs steeds belangrijker om continuïteit voor hun wagenpark te waarborgen.”

Geen gas maar compost
Berkhof wijst er op dat Greenferm bewust heeft gekozen om geen vergisting toe te passen. Het rendement van vergisting is sterk afhankelijk van de mestprijzen, maar zonder SDE-subsidie is het volgens hem ook niet rendabel. Daarom maakt Greenferm een gecomposteerd product dat kiemvrij de grens over mag als waardevol organisch mestproduct en wat voldoet aan de voorwaarden in de Meststoffenwet.

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
Jan10 21 April 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/energie/artikel/10886778/opschalen-productie-biogas-vergt-stabiel-mestaanbod]Opschalen productie biogas vergt stabiel mestaanbod[/url]
Allemaal leuk en aardig. Maar op dit moment loopt de vleesvarkensmest gewoon weg voor 19 euro.
Kun je niet voor verwerken.
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief