Shutterstock

Nieuws Energie

Vlaamse boer ziet kosten voor energie dalen

26 Oktober 2020

De directe kosten voor Vlaamse agrarisch ondernemers liggen in de eerste maanden van 2020 iets lager dan in 2019 (-0,50%), zo blijkt uit de raming van de jaarresultaten van Boerenbond. De lichte daling komt voornamelijk door lagere energiekosten. Daarentegen zijn in 2020 de kosten voor zaai- en pootgoed en gewasbeschermingsmiddelen toegenomen.

De energiekosten zijn goed voor 8% van de totale directe kosten van de Vlaamse boer en laten in de eerste 8 maanden van het jaar een dalende trend zien. Zo gingen de prijzen van diesel en stookolie met 26% omlaag en zijn de kosten voor elektriciteit dit jaar met 8% afgenomen. De totale energiekosten in Vlaanderen komen daarmee uit op circa €350 miljoen, waar dat vorig jaar nog iets meer dan €400 miljoen was. Opvallend is dat agrarisch ondernemers steeds meer investeren in eigen energiewinning, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen.

Meeste geld naar veevoer
In de eerste periode van het jaar waren de Vlaamse boeren het grootste deel van de uitgaven kwijt aan veevoer. Het gaat om 50% van de totale directe kosten. Daarentegen zijn de kosten voor veevoer in de eerste 7 maanden van het jaar wel 0,9% lager dan in dezelfde periode in 2019. Dit terwijl het aantal aangeschafte kilo's met 1,7% is toegenomen ten opzichte van vorig jaar; er werd over de afgelopen maanden 1,1% meer rundveevoeders aangekocht en 6% meer pluimveevoer. Het aandeel varkensvoer bleef stabiel.

Ook de kosten van meststoffen zijn afgelopen periode afgenomen: -5,3% ten opzichte van vorig jaar. Dit komt voornamelijk door prijsdalingen van ammoniumnitraat en vloeibare stikstof. Ook de hoeveelheid aangekochte meststoffen is afgenomen, voornamelijk als gevolg van het droge voorjaar en de strengere mestwetgeving.

Hogere kosten voor zaai- en pootgoed
De aankopen van zaai- en pootgoed vertegenwoordigen in 2020, net zoals de energiekosten, 8% van de totale directe kosten bij de Vlaamse boeren. Het gaat in totaal om een bedrag van ongeveer €375 miljoen. De aankoop hiervan is minimaal gestegen (+2%), onder meer door de toename in het areaal maïs en industriegroenten en door de vanggewassenregeling in België. Globaal gezien stegen de kosten voor zaai- en pootgoed over de eerste maanden van 2020 met 2%.

Ook de uitgaven aan gewasbeschermingsmiddelen zijn hoger (+2%). Het aankopen van gewasbeschermingsmiddelen maakt 4% uit van de totale directe kosten bij een Vlaamse boer. Boerenbond stelt vast dat er steeds minder gewasbeschermingsmiddelen toegelaten worden, maar dat de alternatieve middelen duurder zijn. Dit verklaart dat deze kostenpost ook de komende maanden hoger zal uitkomen.

boerenbusiness.nl

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is allround redacteur bij Boerenbusiness. Daarnaast heeft ze oog voor de social mediakanalen van Boerenbusiness.
Regenradar
Powered by Agroweer

Analyse Olie

Oliemarkt weigert duidelijk richting te kiezen

Analyse Aardgas

Brussel wil af van aardgas uit Rusland

Analyse Olie

Zorgt de hoge dieselprijs voor minder vraag?

Analyse Aardgas

Een derde van gasaanvoer uit Rusland gestremd

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief