Vlaanderen

aardappelen akkerbouw aardappelperceel belgie

Analyse Aardappelen

Vlaamse telers kunnen bijna geen land meer huren

Het is lastig om voor het komende seizoen land voor aardappelen te huren in Vlaanderen. Eén van de belangrijkste reden daarvoor is een wijziging in de regels rondom betalingsrechten. Als voorwaarde voor de basisbetaling vergroeningpremie is voor 2022 opgenomen dat de aanvrager gedurende het seizoen verantwoordelijk moet zijn voor de hoofdteelt.
13 Januari 2022
aardappelen

Inside Aardappelen

Aardappelprovincies België snijden in teelt

Het areaal consumptieaardappelen in België toont dit jaar een scherpe daling van 7,6%. Goed voor 6.700 hectare. Maar, waar in het land zijn akkerbouwers dan gaan minderen? Uit een analyse van de cijfers per provincie blijkt dat er flinke verschillen zijn te ontdekken.
4 Augustus 2021
export verkeer vrachtvervoer

Nieuws Handel

Vlaanderen blijft netto-exporteur in agrohandel

Vlaanderen blijft ook over het afgelopen jaar een netto-exporteur van agrarische producten. Het handelssaldo komt uit op €6,3 miljard. Dat blijkt uit het agrohandelsrapport van het Departement Landbouw en Visserij. Nederland is de belangrijkste handelspartner van Vlaanderen, gevolgd door Frankrijk.
3 Augustus 2021
uien

Inside Aardappelen

Minder aardappelen, maar meer uien in Vlaanderen

Het aardappelareaal is Vlaanderen is geslonken ten opzichte van vorig jaar. Deze krimp werd al door diverse organisaties verwacht maar is nu bevestigd door het departement van landbouw & visserij na analyse van de perceelsaangifte (meitelling).
22 Juni 2021
beregening

Nieuws Beregening

Belgische boer vreest voor grondwatergebruik

Een vernietigde vergunning voor het oppompen van grondwater voor de beregening kan grote gevolgen hebben voor landbouwers in België. De raad van state in België dwarsboomde zo een reeds toegekende vergunning van een landbouwbedrijf en schermt met regels over milieubescherming. Nu vrezen ook andere bedrijven voor hun vergunningen.
13 April 2021
politie

Nieuws Mest

Invallen voor mestfraude in Nederland en België

In een onderzoek naar georganiseerde, grensoverschrijdende mestfraude zijn vandaag (donderdag 11 februari) in Nederland en België invallen gedaan bij 32 bedrijven. 
11 Februari 2021
akkerbouw grond belgie

Nieuws België

Weer minder agrarische bedrijven in Vlaanderen

Het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen is tussen 2014 en 2019 met bijna 4% afgenomen naar ruim 23.000 bedrijven, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Met name de agrarisch ondernemers met gemengd rundvee zijn in de afgelopen jaren gestopt. De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf is gestegen, waarbij het melkveebedrijf het hardste is gegroeid.
30 December 2020
energie zonnepanelen zonneenergie zonnepark

Nieuws Energie

Vlaamse boer ziet kosten voor energie dalen

De directe kosten voor Vlaamse agrarisch ondernemers liggen in de eerste maanden van 2020 iets lager dan in 2019 (-0,50%), zo blijkt uit de raming van de jaarresultaten van Boerenbond. De lichte daling komt voornamelijk door lagere energiekosten. Daarentegen zijn in 2020 de kosten voor zaai- en pootgoed en gewasbeschermingsmiddelen toegenomen.
26 Oktober 2020

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden