Rijksoverheid

Achtergrond Kringlooplandbouw

Kringloopplan Schouten bepaald niet waterdicht

18 Juni 2019 - 23 reacties

Het realisatieplan voor de omslag richting kringlooplandbouw is maandag 17 juni door minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gepresenteerd. Voor dit project werkte zij samen met een klankbordgroep van veehouders en akkerbouwers. Het lukte deze groep echter niet om tot een unaniem advies te komen. Daarnaast zijn ook de reacties uit de samenleving niet mild. 

De minister dekt zich vooraf al in door te zeggen dat iedere transitie een proces is van vallen en opstaan. Schouten noemt het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden kenmerkend voor de Nederlandse landbouwsector, maar ze geeft ook aan dat er veel gevraagd wordt van de boeren. "Van kunstmest naar dierlijke mest, het vergt nogal wat." Ook de overgang naar andere soorten veevoer, bijvoorbeeld via het gebruik van nieuwe eiwitbronnen, zal nogal wat voeten in de aarde hebben.

Tijd van experimenteren breekt aan
Het realisatieplan werkt met 'Experimenteergebieden'. Schouten ziet de dit als een teken van vertrouwen. "Nederland is klein, maar heeft unieke gebieden. De regiodeals sluiten aan bij de kracht van die regio." De deals die genoemd worden, zijn niet nieuw: het sluiten van de kringlopen in de Achterhoek. Dat is bijvoorbeeld een project dat al geruime tijd loopt. Ook noemt ze Food Valley, eveneens een project is waar al langer aan gewerkt wordt.

Schouten is op zoek gegaan naar de koplopers en bestaande initiatieven. Boeren die het anders doen, worden als voorbeeld gebruikt. In haar plan omschrijft ze dat de boeren die naar kringlooplandbouw zijn overgestapt daar een betere boterham mee verdienen. De vraag die daarbij relevant is, is wat voor bedrijf die ondernemers hadden voordat zij de overstap maakten. Die vraag wordt niet beantwoord.

Leren van niet bewezen concepten 
Een van de boeren die een plek kreeg op het podium bij de presentatie, is Geert van der Veer van 'Herenboeren'. Dit nieuwe initiatief wordt als de ultieme verbinding tussen producent en consument neergezet. Burgers huren een boer in om voor hen voedsel te produceren. Dit concept heeft zijn bestaansrecht echter nog niet bewezen. Dat geldt eveneens voor de voedselbossen. Die bossen hebben nog nauwelijks oogsten opgeleverd. Het duurt immers jaren voor de bomen volgroeid zijn.

Voedselproductieketen
Schouten geeft aan dat er veel schakels vanuit de voedselproductieketen betrokken zijn bij het plan. "Het is ambitieus, maar we moeten de sector voorbereiden op de uitdagingen die gaan komen." Ze is in overleg met de supermarkten en meldt dat die wel willen bewegen en meedenken. De minister vertelt daarbij dat de supermarkten zeer geïnteresseerd zijn in nieuwe concepten.

Het aspect 'prijs' blijft echter onbesproken. Volgens Schouten moeten de consumenten eisen dat er producten met een lage milieu-impact in de schappen liggen. De minister geeft aan dat de consumenten veel macht hebben. Een varkenshouder uit de zaal riep dat in het hele realisatieplan juist 1 belangrijke speler ontbreekt: de consument, waarop Schouten zei: "Als we hogere eisen stellen en toch het goedkoopste vlees kopen, dan leggen we het probleem terug bij de boer. Ik voel het als mijn opdracht om daar stappen in te zetten."

Ophef over duurder voedsel
Op social media en in diverse kranten werd maandag 17 juni duidelijk dat die consument helemaal niet zoveel heeft met de boodschap 'milieu' als daar een hogere prijs voor betaald moet worden. Wierd Duk, journalist bij De Telegraaf, vroeg zich af in welke bubbel Schouten leeft en ook diverse andere reacties logen er niet om. De acties die de minister onderneemt om iets aan het inkomen van de boer te doen, zijn niet aan de prijskant terug te vinden.

Het gaat dan voornamelijk om de inzet van de gelden voor innovatie, het inzetten van de gelden uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en het versterken van de marktmacht van de boeren waardoor zij sterker staan ten opzichte van de grote inkooporganisaties. In het najaar zal de minister een subsidieregeling openen voor innovatie en investeringen in brongerichte emissiereductie in stallen. Voor Brabantse boeren komt dit plan simpelweg te laat.

Minister Schouten is tevens in gesprek met de banken en verschillende financiers voor gunstigere groenfinancieringen. Een verdienmodel is nog niet voorhanden, maar de minister laat daar wel meer onderzoek naar doen.

Gezonde bodem is de sleutel
In het plan staat tevens een gezonde bodem centraal. Met een gezonde bodem en natuurlijke plaagdierbeschermers hoopt minister Schouten het aandeel gewasbeschermingsmiddelen fors te kunnen verlagen. De minister wil de bodemkwaliteit in Nederland in beeld brengen en werkt daarom aan eenduidige meetmethoden die in 2021 operationeel moeten zijn.

In september 2019 organiseert de minister de 'Nationale Bodemtop', die jaarlijks moet terugkeren. Schouten werkte eerder al aan een Nationaal Programma Landbouwbodems, wat een belangrijk onderdeel wordt van het pad naar kringlooplandbouw: "Mijn doel is dat alle landbouwbodems in Nederland (1,8 miljoen hectare) in 2030 duurzaam worden beheerd en dat de inspanningen voor duurzaam bodembeheer ook door de samenleving worden gewaardeerd."

Gebrek aan communicatie
Een van de grootste obstakels in de weg naar kringlooplandbouw is het buitenland. De tegenstanders van de veehouderij noemen de export als reden waarom kringlooplandbouw niet gaat werken. Een groot probleem is echter de import van producten die niet aan de Nederlandse standaarden voldoen.

Volgens Schouten is het van belang dat Nederland vooroploopt met een lage milieu-impact, omdat andere landen goedkoper kunnen produceren (bijvoorbeeld door goedkopere arbeidskrachten). Zij gaat ervan uit dat de consument kiest voor dat betere product. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de communicatie en voorlichting. Tijdens de bijeenkomst werd meerdere malen benoemd dat het daar aan schort.

De inzet van minister Schouten staat echter haaks op het verdrag met de Mercosur-landen: Argentinië, Uruguay, Brazilië en Paraguay. Al 20 jaar lang wordt er onderhandeld. Dit handelsverdrag wordt gesloten door minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en zij ziet geen heil in 'protectionistische maatregelen'. In de praktijk betekent dit dat er nog meer producten op de Nederlandse markt komen die niet voldoen aan de Nederlandse eisen, maar wel goedkoper zijn. Het is een mes in de rug voor de ambitieuze plannen van Schouten.

Minister Schouten is een van de sprekers op het Nationaal Economisch Landbouwcongres van Boerenbusiness. Klik hier voor het programma en tickets.

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
23 reacties
johan 18 Juni 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/financieel/artikel/10882906/kringloopplan-schouten-bepaald-niet-waterdicht]Kringloopplan Schouten bepaald niet waterdicht[/url]
van welke planeet komt schouten ?
GMP werd ook ooit opgezet , Nl moest zich onderscheiden in de markt om betere prijzen te realiseren , de produkten brachten echter hierdoor nooit meer op.
alleen maar iedereen opgezadeld met meer papieren romslomp en hogere kostprijs
hans 18 Juni 2019
De enige manier om kringlooplandbouw te bevorderen is het belasten van (de brandstof van) internationaal vervoer.
Tevens de manier om ons Aards milieu werkelijk beter te beschermen.
Kjol 18 Juni 2019
Kringloop wordt leegloop van de landbouw.
Buurke 18 Juni 2019
Geloof dat we beter ons grond aan de Chinezen kunnen verkopen dat ze maar zien hier in Nederland hoe ze aan eten komen ze weten t toch allemaal zo goed!
Jp kievit 18 Juni 2019
De acm een overheids instantie moet onmiddelijk monddood gemaakt worden .paard en wagen minister schouten rept met geen woord hierover . De kip met gouden eieren wordt door de overheid vakkundig geslacht de jongere sectorgenoten kunnen beter gaan emigreren
Abonnee
Bildtboer 18 Juni 2019
Lijkt mij beter dat in de winkels een verplicht percentage biologisch verkocht wordt, creëer je extra afzet mee en telers blijven vrij om of gangbaar of biologisch te worden.
DU 18 Juni 2019
Verbeeld je niets van deze linkse dame, het eerste wat ons gaat gebeuren is de bemestings normen terugbrengen om de bodem zogenaamd gezonder te maken.
Als laatste zal zal ze zich sterk maken voor betere prijzen, en dat zal de burger niet pikken.
Abonnee
vrij grof 19 Juni 2019
Stuur dat mens naar Mars of nog verder, al dat gezeik over die kringlooplandbouw, Bah.
ik gebruik al mest in diverse soorten en maten, champost, compost, betacal, stro gaat naar een veehouder mest weer terug en over de afnemers en verwerkers van onze producten, die storten ook niets want alles!! word gebruikt of vergist etc.etc.
Kan die muts nog een branche noemen die zo efficient werkt als wij landbouw sector??
En dan luistert ze nog naar de consument ook , de trol. Ze moet daar eens aan vragen hoe hun kringloop is als die er uberhaubt al is!! Helemaal geen kringloop te bekennen alleen maar verbruik en verspilling van grondstoffen.
Schouten kan zich beter in gaan zetten op een CO2 vergoeding aan ons!! wij zijn de enige die CO2 vast kunnen leggen in de bodem!!!
Wij worden keer op keer in de verdomhoek gezet als je kijkt naar het gezeik over insecten, glyfosaat, andere chemie, drift, IPC, mest, Kunstmest, water, lucht, CO2, windmolens, zonneparken et. etc.
Laat inderdaad die chinezen de boel maar opkopen, dan ben ik weg naar een prettiger land die wel fatsoenlijk met hun boeren omgaan!!!
Teler 19 Juni 2019
Nederland moet niet alleen een landsadvocaat maar ook een landpsycholoog..We worden geregeerd door landelijk gekte.
Birgitta 19 Juni 2019
Laatste vraag is wel erg tendentieus geformuleerd...
Meestal zijn agrariërs niet tevreden met hoe het nu gaat, maar vergezichten van hoe het ook zou kunnen worden toch neergesabeld, dat is jammer. Met dit concept kun je voortborduren op wat sommigen al in praktijk brengen (zoals de mopperaar die hier reageerde met zijn vele soorten compost) en dat proberen te versterken. Het is een samenspel met goede regulering (bijvoorbeeld terugdringen van die goedkope import) en aan de andere kant minder regulering naarmate de kringlopers elkaar steeds beter kunnen vinden.
ondernemer 20 Juni 2019
boeren, verbind je aan elkaar en zorg voor goede prijzen. dat is echte duurzaamheid. zie fairebel in Belgie
Kikker 20 Juni 2019
Ik pleit voor een kringloop consument, te beginnen met de medicijnen! Alleen nog maar homeopathische middelen, als dit niet werkt gewoon dood laten gaan. Ooo wat een mooie kringloop krijgen we dan, composteren die lijken en vervolgens over onze akkers uitstrooien.
Fontane 20 Juni 2019
Zo is dat en die schouten neem ik wel op de mest verspreider met haar waan ideeën
Nederland moet voorop lopen en de consument moet dat betalen
Dit laatste gaat nooit gebeuren en onze positie in Europa word volledig onder uit gehaald door dat domme wijf.
Dat wij al deze prestigieuze onzin nemen .
Jan 22 Juni 2019
@Fontane zeg, ga jij je mond eens even spoelen
Abonnee
pietpiloot 22 Juni 2019
Nederland is een stad aan het worden
daar zitten geen varkens en kippen en akkerbouw
jonge ondernemers kijk over de grens en wordt daar boer
hier is het altijd gezeik
we zitten te dicht op elkaar

Abonnee
laapc 22 Juni 2019
Het project Herenboeren als voorbeeld van hoe het moet. Hebben we daar alle voorgaande jaren als agrarische ondernemers voor gewerkt? Hypermoderne bedrijven ontwikkeld, goed gemechaniseerd, ons het vuur uit de sloffen gewerkt om elk jaar weer binnen de marges van de nieuwe overheidsregels toch weer een betere productie te hebben waardoor de aardappelen nog steeds voor een habbekrats in de winkel kan liggen. En er intussen ook zoveel andere delen verscheept kan worden waardoor we tweede exportland van de werled zijn geworden? Moeten bedrijven hun afzet kwijt zien te raken in een boerderijwinkeltje of waar de consument zelf de boontjes komt plukken? Terug naar het gemengde bedrijf waar handwerk en hard ploeteren nog steeds armoede betekende? Landbouw is door de jaren heen altijd veranderd, maar nu gaan we terug naar stadslandbouwniveau.
Drikus 22 Juni 2019
Eits klopt er niet . De consument is tegen hogere voedsel prijzen .Terwijl de minister zaken wil aanpakken die volgens haar de maatschappij verlangd . En als ik ergens iets meer wil of beter wil zal ik moeten betalen . Hier uitblijkt dat er helemaal niets verlangd wordt vanuit de consument . Het hoeft alleen niet te stinken en geen herrie of landschapsvervuiling te zijn . Dat zien of ervaren de mensen als overlast . En de rest wordt veel aangepraat door media en andere die hierin hun belangen hebben . En de consument weet niets en praat dus maar mee . Want als media en belangrijke mensen dit zeggen zal zowel zijn . Naar mijn mening worden wij en de consument voor de gek gehouden . Nu zal de consument ervaren dat extra maatregelen extra kosten geven . Maar het product uiteidelijk het zelfde blijft . En hij of zij voor zelfde product meer moet gaan betalen omdat bv eiwit in voer van dichterbij komt . Maar als de kosten van de boer stijgen en deze producten moeten concureren met aanvoer uit andere landen kun je de meer prijs voor de boer wel vergeten .En de kans meer regels en soorten met extra prijs kans op froude bij handel in deze producten .
Abonnee
zzp er 22 Juni 2019
Jullie moeten het hele Herenboeren project misschien door een andere bril is bekijken. Als jullie boeren ook op zzp loon mogen werken a minimum 16 euro per uur gaan veel boeren er netto toch flink op vooruit. 3000uur * 16euro is toch een loon van 48.000euro.
MoHamBro 22 Juni 2019
Muts, trol en trut en "Zo is dat en die schouten neem ik wel op de mest verspreider met haar waan ideeën ", aha, is dat tegenwoordig het niveau waarop er van gedachten wordt gewisseld?
Piet Jansen 22 Juni 2019
De oplossing ligt bij verplicht ( volledige) weidegang. We hebben als ondernemer weinig invloed op beleid, vaak een gevolg van collega beslissingen. Weidegang is een ondernemers keuze. Koeien in de wei heeft de sympathie van de maatschappij en is ook nog kostprijs verlagend.
Jan smits 22 Juni 2019
Juist piet, en dan negeren we even de LTO. Deze bestuurders hebben altijd wel een bekende opstaller in de buurt/familie wonen waar ze het voor op nemen. Volledig weidegang volgens de definitie dat is de oplossing
Kjol 22 Juni 2019
Heb je mogelijk nog wel een vergunning nodig voor het weiden.
Abonnee
info 22 Juni 2019
Een boer is een vrije ondernemer die goed MOET zijn voor zijn land en of dieren , zal ook blijvend moeten concurreren met de import vanuit het buitenland en dat hout wel in dat hij zijn keuzes van bemesting en verzorging van zijn land zelf het beste weet, want elke streek hebben we in Ned. weer andere grondkwaliteiten. Zo doet hij dat ook bij de voeding en verzorging van zijn dieren, hierbij zal er in de samenleving ook wel een verschil blijven in consumenten zodat er biologisch en traditioneel voedsel zal worden geconsumeerd . Als dit in de goede verhoudingen (marktwerking) gebeurd hoeft er door de overheid veel minder worden geregeld want we gaan aan die regelbemoeienissen als ondernemer gewoon kapot.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Schouten trekt knip voor boer die wil omschakelen

Nieuws Investeringsfonds

Schouten trekt knip voor boer die wil omschakelen

Wat is beter voor het milieu: koeien of planten?

Opinie Jaap Majoor

Wat is beter voor het milieu: koeien of planten?

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Politiek Kabinet Rutte IV

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Henk Staghouwer wordt minister van Landbouw

Politiek Kabinet Rutte IV

Henk Staghouwer wordt minister van Landbouw

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief