Forumregels

  • Onderwerpen moeten zinnig zijn en over de desbetreffende markt gaan
  • Forumleden dienen een fatsoenlijk taalgebruik te hanteren
  • Reclame uitingen zijn verboden
  • Het noemen van namen van derden is verboden
  • Het gebruik van bestaande namen van anderen als (schuil)naam is verboden
  • Zo weinig mogelijk informatie van andere bronnen kopiĆ«ren; verwijs ernaar


Bij overtreding van deze regels kunt u geblokkeerd worden. Deelname aan het forum is dan niet meer mogelijk!

Ik heb een klacht