Frank Kuijpers is aangesloten bij de inmiddels gestopte Stichting Veldleeuwerik. Hij vindt het jammer dat de handel er niet in is geslaagd Veldleeuwerik te vermarkten.
Kuijpers in zijn patrijzenakker. Recent spotte hij voor het eerst patrijzen. Die zijn heel wat waard volgens hem omdat hij per hectare een saldo krijgt dat gelijk is aan gemiddelde akkerbouwgewassen.
De akkers van Kuijpers zijn allemaal al geploegd. Hij houdt vast aan ploegen omdat NKG ook zijn keerzijdes heeft.
Hoewel Kuijpers niet van de trends is heeft hij wel een bult champost liggen voor bodemverbetering.
Hij heeft de beschikking over een regenhaspel en heeft daar ook goed gebruik van gemaakt de laatste 2 seizoenen. Zorgen zijn er echter over hoelang dit nog kan.
Tafelaardappelen in de schuur. Het gaat om de rassen Mozart en Colomba voor Nedato.
Een van de boeken die Kuijpers er bij pakte met daarbij de roze uien die hij teelt. De roze uien hebben meer smaak en zijn steviger.
Uit een van zijn boeken concludeert Kuijpers dat boeren het tijdens het bewind van Napoleon (1804-1814) het beste hadden. Een morgen is een kleine hectare.

Bedrijfsreportage Frank Peter Kuijpers

'Als er al een stikstofcrisis is, dan is die er al 140 jaar'

20 December 2019 - Anne Jan Doorn - 27 reacties

"Als er in Zeeland al een stikstofcrisis is, dan is deze er al 140 jaar", zo stelt akkerbouwer Frank Peter Kuijpers. Hij is behalve akkerbouwer, ook lid van de Provinciale Staten in Zeeland en probeert de huidige landbouwproblemen in het licht van de geschiedenis te zien.

Op zijn akkerbouwbedrijf in Ossenisse (Zeeuws-Vlaanderen) pakt hij het ene oude en beduimelde boek na het andere erbij. "Kijk hier staat dat de ammoniakdepositie in 1880 ongeveer 11 kilo per hectare was. Nu is dat 12 tot 17 kilo, maar dat is behalve ammoniak ook NOx. Dus als er in Zeeland al een stikstofcrisis is, dan is die er al meer dan 140 jaar."

Kuijpers kent ook de verklaring hiervoor. "Vroeger werd gestookt op turf en kolen, terwijl we nu over het algemeen schoner stoken. Dus eigenlijk kun je zeggen dat we het qua stikstof knap hebben gedaan. Sowieso zijn we als boeren in Zeeland maar voor een heel klein deel verantwoordelijk voor de stikstofdepositie. Meer dan de helft komt uit België en een ander groot deel uit de natuur."

Bedrijfsgegevens
Het bouwplan van het akkerbouwbedrijf van Kuijpers omvat 20 hectare tarwe, 15 hectare aardappelen, 15 hectare suikerbieten, 5 hectare gerst, 4 hectare vlas en 4 hectare bruine bonen. Ook is 5 hectare in gebruik als patrijzenakker. De dochter van Kuijpers wil het bedrijf overnemen. Grote investeringen staan voorlopig niet op de rol.

Uit een ander boek concludeert hij dat er in Zeeland in de afgelopen 120 jaar 25.700 hectare aan landbouwgrond verloren is gegaan, terwijl het areaal bosgrond verdriedubbeld is. "Dat verlies is dus net zo groot als de eilanden Tholen en Noord-Beveland samen." Kuijpers meldt het nuchter, maar desondanks is merkbaar dat het hem niet koud laat. Het grootste probleem voor de landbouwsector in Zeeland is volgens hem het gebrek aan zoetwater. "De zoetwatervoorraden zijn in 1.000 jaar tijd opgebouwd, maar worden nu niet meer aangevuld. Ik verwacht dat de problemen met verzilting de komende 5 jaar toenemen."

Brood op de plank belangrijk
De Zeeuws-Vlaamse akkerbouwer is zeer begaan met boeren. Toch is zijn hoofdportefeuille in de Provinciale Staten niet 'de landbouw'. Daar is hij vooral druk met infrastructuur. Dit komt nog voort uit een periode waarin hij actief was bij ZLTO. Daar was hij druk met de verkeersveiligheid rond landbouwvoertuigen. "Zo kun je je talenten ook een gebruiken voor de maatschappij."

Kuijpers realiseert zich dat er, naast idealen, ook brood op de plank moet komen. "In de crisissen vlak na de Tweede Wereldoorlog waren de boeren nodig en nu worden ze afgedankt." Dat er brood op de plank moet komen, blijkt ook uit zijn patrijzenakker. "Natuurlijk is het mooi dat ik op die wijze een bijdrage kan leveren aan het behoud van patrijzen, maar ik zou het niet doen als ik er geen bijdrage voor kreeg die ongeveer gelijk is aan de opbrengsten van een gemiddeld akkerbouwgewas."

Daarmee belanden we van de landelijke en provinciale problemen bij zijn bedrijf. Kuijpers heeft een akkerbouwbedrijf van circa 70 hectare. Toen hij het overnam in 1984 was het bedrijf ongeveer 38 hectare. "Ja, ook vroeger was er al multifunctionele landbouw; mijn vader had een café naast het akkerbouwbedrijf. Toen ik het overnam, heb ik het bedrijf vergroot en wat intensiever gemaakt door extra uien te telen." Toch is de schaalvergroting voor hem geen doel: "De bank is gelukkig met schaalvergroting, maar ben je het zelf ook? Je ziet ook dat in deze natte oogstjaren de grote bedrijven het lastig hebben met bijvoorbeeld de aardappeloogst."

Jammer van Veldleeuwerik
Kuijpers was aangesloten bij Veldleeuwerik. Dat Veldleeuwerik verdwijnt vindt Kuijpers jammer, omdat hij de kennis die hij er opdeed interessant vond. Dat blijkt als hij enthousiast over bodem en landbouwonderzoek begint te praten. "Het belang van goed onderzoek weegt zwaar. De bodem blijft lastig, want elke wetenschapper heeft een mening. Op dit moment ontbreekt fundamenteel onderzoek te veel, al snap ik dat dat duur is."

"Ik ben niet zo van de trends. Je zag bijvoorbeeld dat niet-kerende grondbewerking veel werd geprezen. Maar nu blijkt weer dat je daardoor organische stof alleen in de bovenste laag vasthoudt. Het is echter heel belangrijk dat je ook in de laag daaronder organische stof hebt, zeker in droge jaren. Ook wordt kunstmest als slecht af geserveerd, maar die paar gram chloor uit kunstmest op de grond is amper merkbaar."

Kuijpers teelt behalve aardappelen, suikerbieten en tarwe, ook vlas en bruine bonen voor HAK. "Voor vlas zit een verwerker in de buurt, en de prijs is beter dan tarwe." Ook heeft het bedrijf nog 5 hectare meerjarige patrijzenakker en ongeveer 5 hectare gerst.

Ondoorzichtige aardappelprijs
Zijn aardappelen zet hij af via Nedato en Kleinjan Aardappelhandel. Het gaat om tafelaardappelen, waarvan hij goede kwaliteit moet telen. "Want, anders zak je af naar de fritesaardappelen. En, het tafelaardappelareaal wordt immers toch al kleiner. Ik blijf de prijzen van tafelaardappelen wel ondoorzichtig vinden. Ze liggen voor circa €1,30 per kilo in de supermarkt, terwijl wij €0,15 krijgen."

Een vrije marktteler is Kuijpers niet. Hij teelt namelijk ook zijn roze uien op contract. Het gaat om een licentieras dat hij via Monie afzet. Als het om de markt gaat, gaat hij vooral af op chauffeurs. "Dan vraag ik hoeveel schepen in Vlissingen liggen en dan weet ik wel genoeg", zegt hij met een glimlach.

Emotie verkopen
Toch denkt Kuijpers wel na over het vermarkten van zijn producten. Zo stelt hij bijvoorbeeld dat de handel heeft nagelaten het Veldleeuwerik-certificaat te vermarkten. "Je ziet dat emotie verkoopt. Kijk bijvoorbeeld naar de Vegetarische Slager. Ik vind dat de reguliere akkerbouw tevens emotie verkopen. We kunnen bijvoorbeeld meer verkopen als het gaat om een lokaal, Nederlands en hoogwaardig product."

Daarmee komen we toch weer terug op het landelijke beleid. Want, het beleid van de Nederlandse overheid is volgens Kuijpers veel te veel op emotie gestoeld. "Elke week wordt er wel iets anders verzonnen en het is nooit eens goed. Je wilt niet ieder jaar wat aan een spuit verbouwen en alles moeten keuren. Toen ik begon als akkerbouwer kon je een machine nog verslijten, maar daar is nu geen sprake meer van."

Te veel bemoeienis
Volgens Kuijpers bemoeit de politiek zich nu meer met de landbouw dan in de tijd dat hij begon als akkerbouwer. "Dat komt ook omdat alles nu tot in detail onderzocht kan worden, terwijl de praktijk nog wel eens uit het oog verloren wordt."

 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van deze fotoreportage? Laat het ons weten

Anne Jan Doorn

Anne Jan Doorn is expert Akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij schrijft onder meer over de verschillende akkerbouwmarkten en focust zich daarnaast op de grond- en energiemarkt.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
27 reacties
Piet 21 December 2019
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/fotoreportage/10885094/als-er-al-een-stikstofcrisis-is-dan-is-die-er-al-140-jaar]'Als er al een stikstofcrisis is, dan is die er al 140 jaar'[/url]
Cruciaal verschil met 140 jaar geleden:

We leven in een Europese lobbycratie met als doel onderwerping,
waarbij ieder middel is toegestaan (Onzin? In de media: trek die maar eens in twijfel: fakemedia Trump: en je krijgt pek met veren) met ONZE logica waar een kleuter zich voor zou schamen (onhaalbare normen voor landonteigening banken met landen zonder eigen vermogen), zwarte pieten discussie/subsidie cultuurvluchtelingen Europese stemmethoden voor woordkeuze probleemimplementatie (nieuwkomers) luister eens naar waar onze sociaal geschiedkundige politici over "praten" in den Haag (YouTube) krankzinnig!

De realiteit doet er niet meer toe, totdat Rome wederom valt en subsidie niets meer blijkt als de ultieme slavenketting voor herverkiezingen teflon leiders ter onderwerping in een land bestuurd door Europa of Nederland.

Consumenten die wel onze producten consumeren, maar niet de stikstofnormen meenemen. Oplossing stikstofcrisis steenkool centrale's (i.p.v. gesmolten zout centrale's NIET politiek opgepakt tijdens eerste stikstofnormbepaling..):

OPLOSSING:

Elektriciteit uit het buitenland
LAAT EUROPA IN ZIJN EIGEN MES VALLEN!

U bent niet het probleem, maar een deel van de oplossing.

Lichtpunt:
Wederom zijn het de Britten die kiezen voor een ECHTE democratie: een land en geen zwerm subsidie slaven voor herverkiezingen.
tot hier en niet verder 21 December 2019
Ik snap jou niet altijd helemaal Piet, maar dat we helemaal de weg kwijt zijn, daar ben ik helemaal met je eens
Jos 21 December 2019
Houd het even simpel.zolang er nog elke dag 90 miljoen vaten olie a156liter en een veelvout aan kolen houtpallets palmolie enz. in de fik gestoken worden zal de uistoot van alle schadelijke stoffen niet verminderen.
Jan 21 December 2019
Piet, zolang je kretologie slaakt en niet een normaal Nederlands betoog kunt houden is het beter dat je niet reageert, je doet er de boerenstand geen goed mee. Verbeter je taal gebruik s.v.p.
Feiten zoals Kuijpers laat zien zijn best de moeite waard om breder in de media neer te zetten.
tot hier en niet verder 21 December 2019
Zolang Piet goede bedoelingen heeft, mag hij van mij doen wat hij wil, we zijn niet allemaal perfect.
Charel 21 December 2019
Sinds Frank Kuijpers in Provinciale Staten zit, heeft hij ineens 2 voornamen??
Verder heeft hij wat de stikstof betreft, groot gelijk. Opgeklopt probleem.
En de oorsprong van PSAF, het chemieconcern Chemours, mag gewoon zijn GenX in de lucht en het water blijven afvoeren. Begrijpe, wie begrijpen kan.
Klaas 22 December 2019
Boerenforum moet zich niet verlagen tot jij bakken en personificatie.

Opleggen van al dan niet haalbare Europese normen om te zorgen dat men doet wat Europa zegt, word gewoon een publiek probleem.
Het in twijfel trekken van het probleem verdwijnt hierdoor.

Te beginnen bij de boeren.

Dit is/word een verhaal over ons, niet de boerenstand of andere elite waar impliciet de website deel van uitmaakt, met dergelijke opmerkingen doet dit forum zich tekort en lost niets op!
petatje 22 December 2019
Het stikstofprobleem heeft na uwelijks met europa te maken. Het z ijn de bestuurlijk verantwoordelij ken die destijds een veel te lage norm voor Nederland hebben vastgesteld. Zonder bewoning en bedrijvigheid in Nederland is die depositienorm niet eens haalbaar!
Dus het probleem is in realiteit ook politiek niet oplosbaar zolang men aan deze wensnorm van de 'natuurmaffia' vasthoudt. En dat betekent al zeker dat men het niet over de rug van de landbouw hoeft ' op te lossen', indien het uberhaupt niet oplosbaar is vanwege onwerkelijke doelen.
Het probleem is een bestuurlijk papieren probleem. Niet meer en niet minder.
tot hier en niet verder 22 December 2019
Ik kan me helemaal vinden in de visie van petatje in deze
Klaas 22 December 2019
Bestuurlijk probleem ok.

Blijft de vraag welk probleem wel opgelost word als er geen stikstofprobleem is (of er een andere logische oorzaak is, met minder wetenschappers die elkaar tegenspreken..)

- Verkoop land door banken als bouwgrond na onteigening?
- Minder boeren, meer productie? (verzwakt voedselnetketen...)
- Deal met Europese boeren waarbij hun vervuiling ons niet word aangerekend? (net als kolencentrale)
- Verhullen werkelijke oorzaak klimaatverandering?
- Kunnen wij als democratie hier iets van vinden?
- Lijken normen niet veel op dictatuur?
- Subsidie op palletverbranding (tv kassa)..?
- …?

Boeren houden zich bezig met de realiteit DAT is het probleem van de stikstofdiscussie: politici hebben de verkeerde gepakt!

Dat wij het klimaat gaan terugdraaien lijkt mij onwaarschijnlijk.
Met boerenverstand wat in de grond hoort of niet lijkt mij een goede discussie, aansluitend op groene maffia (wegzetten als maffia komt politici wel erg goed uit, wellicht krijgen deze lieden subsidie van lobbyisten?).

Termen als maffia konden we gebruiken tijdens aardbevings-rapporten Groningen en nu geluidsrapporten Lelystad, onze kans is tijdens verkiezingen geweest dit is een kant die je nu niet op moet gaan: Volg het geld.

(boeren zijn al protesterend langs regerende bedrijven gereden..)
Kees 22 December 2019
Gister met een nootje voor de TV gekeken.

https://www.npostart.nl/kassa/21-12-2019/BV_101394569

Benieuwd of die pelletstokers onze moeilijke teksten wel begrepen, zullen ons wel uitmaken voor maffia ofzo: fijn zo.
peter 22 December 2019
De groenen (Staatsbosbeheer en natuurmonumenten) willen de boer in een kwaad daglicht stellen om vervolgens de landbouwsubsidie binnen te halen en de natuur te verkwanselen!!
Nico Verlaan 23 December 2019
De kreten over politiek landbouwbeleid worden door zogenaamde deskundigen van verschillende politieke partijen verzonnen om bij
de volgende verkiezingen meer stemmen te krijgen van hun doel-groep. De linkse partijen zijn gericht op de gesubsidieerde protest-jeugd van de grote steden - vroeger pacifisme - tegen atoombom - witte fietsen - nu ook al tegen landbouw en halvering koeien-en varkenshouderij;
het jonge linkse spul loopt nu eenmaal graag te demonstreren en linkse slogans uit te slaken door zogenaamde deskundigen van linkse politieke partijen bedacht. Met polderen worden ook andere partijen besmet, die in coalities met elkaar willen/moeten samenwerken.
Nico Verlaan sr. v/m BP.
Fred 23 December 2019
Links: Verdubbel prijs koeien en varkens en geef ze 2x zoveel leefruimte.

Verkocht als leefvriendelijk vlees, rechtse boeren blij, burgers blij: vlees voor eigen burgers eerst, dan pas exporteren.

Uiteraard met importheffing voor oneerlijke concurrentie.

Hier schieten Europese banken met landen zonder eigen vermogen echter niets mee op, zij vreten liever zelf de inflatie van te besteden arbeidsvaluta op middels WOZ onderwerping.

Dus komen onze rechtse obers niet met dit gerecht in Nederland.
Poliziek 24 December 2019
Links doet de voorzet (stikstofcrisis),
Rechts trapt hem erin (onteigening).

Nooit anders geweest.
Piet 24 December 2019
Probleem: Lobbycratie Europa, Links/Rechts politici zijn schaamteloze loopjongens geworden, hun geweten sussend met hun blinde hoog opgeleide arrogantie.
Oplossing: Nexit

Probleemimplementatie door kindersubsidie en nieuwkomers tegenhouden: meten is weten. Nederland is dichtstbevolkt.

Een herhaling van de geschiedenis: politici moeten heel snel hun biezen pakken voordat theevisite Boeren ontaard in publieke ontgoocheling.

Dit zal gebeuren huidige waarheden zijn gebaseerd op eigenbelang, we worden bespied(5G), belogen en bedrogen. Dit wacht op ontmaskering: Tijdbom is geplaatst door afwezigheid politici alles weggegeven van cultuur tot potentiële kansen aardgas / waterstofleidingnet Energiebuffering Groningse gasvelden.

Geschiedenis herhaalt zich door een geschiedkundige nota bene!

Doet de boerenzaak geen goed als de beerput opengaat van publieke ellende en hun toekomst: KLOPT, alle verwijten richting de boeren zijn voor de verandering logisch! Een niet te stuiten publiek opluchting na onbesproken probleemimplementatie schuldcultuur van mobiliteitschantage tot verwijtbare zeevloed!.

Britten hebben hun cultuur terug, nu wij nog.

Poliziek:
In het meest gunstige geval is Jesse Klaver als eerste wakker en spuugt alle probleeminjecties uit.
Karel 26 December 2019
Nieuwe politieke G5 smartphone's uit china komen er aan:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/22/china-stoot-nog-altijd-verboden-gas-uit-dat-ozonlaag-aantast-a3961228

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/14/hoe-ongezond-is-5g-a3963760

Onze schuld. (die we allemaal moeten aflossen: beleid van knechting)
Mozes 28 December 2019
Linkse (VPRO) praat?

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/interview-wouter-van-eck.html

Stikstofcrisis is een probleem van fake en feiten. Dat werkenden dit moeten achterhalen in hun vrije tijd is een gevolg Haagse fossielen regerend met achterrutkijk spiegel, persoonsverheerlijking in kranten en media, zich richtend op een kind met een IQ van 12.

In en in triest, na Groningen en Lelystad.

Den Haag regeert door verdeeld en heers.

Na christencultuur boerencultuur weggeven, haatculturen wachten op politiek verdeelde links/rechtse christenen: EEUWIGE SCHANDE!
m. hellema 28 December 2019
In plaats van schelden is 't ook wel nuttig om te lezen.
NRC geeft inzicht in 10 jaar polderen over stikstof en bescherming van natuur. Zo kan het dus beter niet.
- www.nrc.nl/nieuws/2019/12/27/stikstofakkoord-het-moest-en-zou-er-komen-a3985137
Heeft de wereld een probleem of niet? Iedereen die kinderen heeft wordt van dit artikel niet erg blij.
- www.nrc.nl/nieuws/2019/12/27/passen-er-9-miljard-mensen-op-aarde-a3985060


Jantje 29 December 2019
Alvorens tot een oplossing te komen, moet eerst erkend worden dat er teveel ammoniak (bevat 80%stikstof) door de boeren wordt geproduceerd en daardoor grond verzuurd raakt. Dat moet stoppen. Boeren hebben decennia profijt gehad van van gedoogbeleid = bedrogbeleid door regering en boerenorganisaties. Ga nu maar eens op de blaren zitten. Schande dat voor productie van slechts ordinaire grondstoffen ook nog verslavende subsidies zijn/worden verstrekt. Bloemen- en groententelers hebben veel meer waarde(!). Het aantal boeren met 75% koud saneren en hen meteen ABN-Nederlands laten leren, om ze meer kansen op de arbeidsmarkt te geven.
schoenmakers1 30 December 2019
Beste Jantje, de boeren doen dit allemaal met vergunning, zou je niet eens kunnen gaan kijken naar degene die hiervoor geen vergunning hebben?
Sinterklaas 30 December 2019
Gevolgen links beleid rechts uitgevoerd, nu de grijns doortrapt blijkt komen fakemedia met kopfoto's van regerende vodden.

Het duurd niet lang of groenten en dieren worden gewoon van het land geplukt als subsidies stoppen, dan zijn wij cultuurvluchtelingen.

BZC beginnen voor ABN (amro) slachtofferhulp rechts beleid?

Eigenbelang is kruimelwerk, onderwerping is het mes van verdeel en heers waar boeren in zullen vallen, met zand in de ogen van krankzinnige regelgeving en uitbuiting door schuldcultuur lobbyisten.
Poliziek 30 December 2019
Wellicht hebben onze leiders vorig jaar een gratis rondje hersendodend glyfosaat gedronken lobby rondje Bayer, gewoon omdat het onschadelijk is en groen links gekkies zijn?

https://www.momsacrossamerica.com/glyphosate_testing_results

stop fakenews en begin aan ONZE toekomst!
Piet 30 December 2019
Ik zeg voor onze sociaal geschiedkundige leiders:

SAP

Slachtofferhulp Autistische Politici

Bekende "Subsidiepotje" staat al klaar in dit FANTASTISCHE GAVE land. (Deze taal verwacht je van een kleuter.. in droomland)

Of gewoon straffen volgens de normen en waarden van hun cultuurvluchtelingen tussen de steekpartijen door.
Maarten 30 December 2019
Niet alleen zijn boeren verzuurd, net als de verzuurde landbouw- en natuurgebieden, ook is het fileleed in 2019 door hun illegale toedoen met ruim 3% toegenomen. Dit eens, maar nooit meer.
???!!! 31 December 2019
Maarten schreef:
Niet alleen zijn boeren verzuurd, net als de verzuurde landbouw- en natuurgebieden, ook is het fileleed in 2019 door hun illegale toedoen met ruim 3% toegenomen. Dit eens, maar nooit meer.
Maarten, huiswerk maken svp:

klopt niet. ik moet om een goed product aan te kunnen bieden, producten gebruiken die vroeger 'gratis' uit de lucht kwamen vallen, de zgn. zure regen.

dus:
boeren verzuurd: neen, dat zijn de politici
landbouw en landschapsparken verzuurd: neen, integendeel!
fileleed toegenomen: het is geen noodzaak om juist dat moment daar te rijden. dat zijn individuele logistieke keuzes. alzo: ook niet.
illegaal: alweer, niet. De wetshandhavers, politie, stuurden de trekkers op een aantal plaatsen over de snelweg op (om filedruk te voorkomen!!!)

wanneer je tegen de boer bent, één ding helpt: een hongerstaking!!!
Abonnee
cm 31 December 2019
Laten we eerst eens de ganzenpopulatie aanpakken want wat schijten die wel niet.Niet alleen vreten ze buiten de natuurgebieden maar zorgen voor een enorme stikstofdepositie ;dat wil niemand horen bij onze natuurverenigingen en de politiek is dan ook ineens blind.Pikken wij dit bedrog nog langer?Dat saneren is de juiste manier. Industrie en Luchtvaart zonder milieu vergunning en stikstofvergunning gelijk stopzetten. Dat ABN nederlands wat ze in Rotterdam,Amsterdam,Den Haag of Utrecht praten is minstens net zo goed dialect als wat in de provincie wordt gesproken; wat een hoge dunk hebben stedelingen zeg gewoon onvoorstelbaar.


U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden