Kees Maas, directeur DCA Multimedia, tijdens zijn openingswoord van het allereerst Nationaal Economisch Landbouw Congres.
Jort Kelder was dagvoorzitter en opende het congres middels interactie met het publiek.
Cor Pierik van het CBS vertelde op het landbouwcongres meer over de Landbouwtelling 2017.
Ruud Huirne, directeur Food & Agri bij Rabobank Nederland, ging in op de duurzame verdienmodellen in de landbouwsector.
Arjan Ausma, sectorspecialist bij Rabobank Nederland, vertelde tijdens de groepssessie Akkerbouw meer over de ontwikkelingen in de sector.
Lubbert van Dellen, commercieel directeur van Accon avm, ging tijdens de groepssessie Melkveehouderij uiteraard in op het fosfaatrechtenstelsel.
Robert Hoste, econoom varkensproductie bij Wageningen Economic Research, sprak tijdens de groepssessie Varkenshouderij zijn verwachtingen uit over de varkensmarkt in 2018.
Aan het eind van de middag werd gediscussieerd over verschillende onderwerpen. De debater waren (v.l.n.r.) Dirk de Lugt (Cosun), Anne-Marie Spierings (D66), Oscar Meuffels (NZO), Uri Rosenthal (VivA) en Trienke Elshof (melkveehouder).
Tijdens het debat was er uiteraard ook interactie met het publiek.
Het eerste Nationaal Economisch Landbouw Congres werd met succes afgesloten; met uiteraard een bedankje voor iedereen die mee heeft gewerkt.