Aannemersbedrijf Oosterhuis uit Nijeveen, Drenthe, is bezig met het persen van maïs in balen. Foto: J. Eising
En op een heel andere schaal: inkuilen van maïs voor een biogas installatie in het Drentse Nieuweroord. De maïs wordt met vrachtwagens aangevoerd. Foto: J. Eising
Loonbedrijf Fijnaart uit Heijningen rooit half september suikerbieten. Vanaf de start van de campagne was de bietenopbrengst torenhoog. Foto: J. van Kasteren
Akkerbouw- en loonbedrijf Mts. Geluk uit Dinteloord rooit met een opvallende verschijningen: deze Ropa Tiger bietenrooier. Foto: J. van Kasteren
Loonbedrijf Cintégro uit Ens stopt ermee en veilt deze maand zijn inventaris. Hier zien we het bedrijf wortels rooien eind oktober in de NOP. Foto: N. van der Boom
Tulpenbollen planten in Creil bij Mts. Bom. Ook toen was het niet droog, al laat de lichte grond zich gemakkelijk bewerken. Foto: N. van der Boom
Een braakliggend perceel, waar vroege peen heeft gestaan, wordt met de schijveneg bewerkt om het onkruid dood te krijgen. Foto: N. van der Boom
Een drukte van belang op dit perceel. Dirkmaat Bloembollen is bezig met ploegen en tulpen planten terwijl het strodek er direct over gaat. Foto: N. van der Boom
Machines kijken bij de grote Deense loonwerker Skamstrup. In de fronttank kan nog een paar kuub mest om de combinatie in evenwicht te houden. Foto: J. Groeneboom
En even kijken bij een Deense pootaardappelteler. Foto: J. Groeneboom