Het perceel in de Wieringermeer (Noord-Holland) heeft een oppervlakte van ruim 9 hectare (foto: 15-05-2018).
Voordat de aardappelen er stonden, stonden er tulpen op het perceel (foto: 25-05-2018).
De grondsoort van het perceel is klei (34% afslibbaar) en heeft een organisch stofgehalte van 3,2% en een pH van 7,4 (foto: 06-06-2018).
Als groenbemester heeft er in najaar een het mengsel betamaxx gestaan (foto: 09-06-2018).
Direct na het poten viel er 40 millimeter regen, waardoor het verschil tussen ploegen en niet-kerende grondbewerking duidelijk zichtbaar werd (foto: 13-06-2018).
Van de 9 hectare is 1 hectare geploegd, de overige 8 hectare is niet-kerend bewerkt. De 8 hectare die niet-kerend is bewerkt, toont meer veerkracht en resultaat dan het geploegde deel (foto: 13-06-2018).