Eigen foto

Gewastour Jacob Branderhorst

'Zonder ploeg met variabel poten meer rendement'

12 Mei 2021 - Jesse Torringa

De Boerenbusiness Gewastour 2021 volgt dit jaar 10 percelen aardappelen van het ras Innovator verspreid over Nederland. Iedere week vragen we 1 aardappelteler naar het perceel, zijn keuzes en zijn visie. Deze week is dat Jacob Branderhorst, hij past niet-kerende grondbewerking (NKG) toe op zijn akkerbouwbedrijf in Eethen (Noord-Brabant).

Landbouwbedrijf de Kleijberg
Locatie: Eethen
Omvangbedrijf: 200 hectare
Grondsoort: zeeklei, 35% tot 45% afslibbaarheid
Gewastourperceel: 10 hectare, in Hank
Teelt in hectares:
60 hectare tarwe
30 hectare aardappelen
30 hectare uien
30 hectare suikerbieten
30 hectare graszaad
6 sperziebonen
6 hectare akkerranden

De aardappelen zijn gepoot, hoe staat het perceel ervoor?
"Het Gewastourperceel is 28 april gepoot. Dit is het eerste jaar dat alle aardappelen op percelen staan waar NKG is toegepast. Hierdoor bleef het wat langer vochtig dan normaal toen we nog ploegden. Nou viel het mij wel op dat iedereen gemiddeld wat later was, dan afgelopen jaren. Toen het droog genoeg was, hebben we het land gewoeld en volvelds gefreesd. Na een halve dag drogen zijn we gaan aardappelpoten. We poten variabel via taakkaarten en het aanaarden gebeurt ook tijdens het aardappelpoten. We hebben dus 2 werkgangen bij het aardappelpoten. We hebben in het verleden wel eens geprobeerd om met één werkgang aardappelen te poten, maar dan hopen de gewasresten of groenbemesters zich op in de aanaardkappen. Dit is dus de beste optie."

Hoe verloopt het variabel poten via taakkaarten?
"We zijn er een jaar of 5 geleden mee begonnen en dit jaar hebben we voor het eerst alle percelen op taakkaart gepoot. Het is lastig om te zeggen in hoeverre variabel poten meer oplevert, maar bij de proefrooingen die we doen, zie ik gemiddeld wel een positief effect. Daarnaast heb je door de taakkaart een advies over hoeveel er moet worden gepoot. We poten gemiddeld iets nauwer en de standaardadviezen voor pootgoedhoeveelheden zijn soms erg algemeen en voor ons te laag voor een optimale opbrengst."

Waarom ben je begonnen met NKG op je bedrijf?
"De eerste stap richting NKG hebben we in 2006 gezet. We zijn met NKG begonnen, omdat een deel van onze boerderij zware rivierklei is waar we eindeloos mee in de weer waren. We ploegden heel vroeg, lieten het verweren, weer een grondbewerking voor een goed zaaibed en dan ben je nog niet altijd tevreden. Toen begonnen we ons af te vragen waarom we er zoveel energie in stopten. We hebben immers een mooie, verweerde grond bovenop. Toen zijn we begonnen met alleen woelen en kopeggen. Door het stoppen met ploegen verbeterde het draagvermogen en de capillaire werking van de bodem. Al geruime tijd zetten we groenbemestersmengsels in om de bodem gedurende het jaar zo lang mogelijk bedekt te houden. Hierdoor zie je de structuur en het infiltratievermogen van de grond enorm vooruitgaan. Door de jaren heen hebben we best wel wat leermomenten gehad. Stapje voor stapje zijn we vooruitgegaan en proberen we het werken met NKG te verbeteren. Sinds afgelopen herfst hebben we voor het eerst niets meer geploegd."

Wat is jouw strategie met het beregenen van de gewassen?
"Ik ben enkele jaren geleden met bodemvochtsensoren begonnen en daardoor is het moment van beregenen verschoven. Het is niet zo dat ik per se minder beregen, maar je gaat eerder beginnen met beregenen en je stopt er ook eerder mee.  Met bodemvochtsensoren kun je goed zien wanneer een gewas vocht begint te vragen en wanneer het nodig is, waardoor je het vochttekort voor kan zijn. Zo ben je veel effectiever."

Welke strategie hanteer je in het opslaan van de aardappelen?
"We zijn gemiddeld middel/lang bewaarders. Naast Innovator telen we Markies en die behouden we zolang de kwaliteit het toelaat. We hebben nu onze gewassen opgeslagen met luchtkoeling. Een mechanische koeling heb ik wel eens over nagedacht, maar dat ligt aan de toekomst van de aardappelteelt. "

Wat is de reden dat je meedoet met de Gewastour?
"Ik ben in het eerste jaar begonnen met de Gewastour puur uit interesse, om het wat intensiever bij andere telers te volgen. Ook het volgen van andere percelen in heel Nederland is leuk. Op die manier ben ik deelnemer gebleven."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Jesse Torringa

Jesse is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich met name op de akkerbouwsector waaronder graan en uien. Ook de kunstmestmarkt volgt hij op de voet. Daarnaast werkt Jesse op een akkerbouwbedrijf in Groningen met pootaardappelen als hoofdtak.
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox