Shutterstock

Nieuws Suikerbieten

Is biologische bietenteelt 50 euro extra waard?

25 September 2018

De biologische teelt van suikerbieten kent een flinke waslijst aan uitdagingen, maar toch overweeg Suiker Unie om in deze markt te stappen. Daarvoor voert het een praktijkproef uit op hun fabriek in het Duitse Anklam. Nederlandse bietentelers profiteren daarmee indirect van een groeiende markt.

Het aandeel biologische suiker in Europa neemt toe. Deze markt wordt nu vooral ingevuld met rietsuiker. Diverse Europese landen starten echter de biologische teelt van bieten op. Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk zijn de bekendste voorbeelden, maar ook in Denemarken, Italië, Zwitserland en Litouwen worden biobieten verbouwd. Zo schrijft Jan Willem van Roessel, secretaris bij Royal Cosun, in het laatste Cosun Magazine van september 2018.

Uitdagingen
Suiker Unie zegt de mogelijkheden voor de teelt, verwerking en afzet van biologische suikerbieten en suiker te onderzoeken. De teelt kent flink wat uitdagingen; een belangrijk punt is dat er geen vermenging van product mag plaatsvinden, anders is het direct niet-biologisch. Ongeveer 15 jaar geleden teelde Suiker Unie kortstondig biologische bieten en die werden voor aanvang van de reguliere campagne verwerkt. Echter, de opbrengsten liggen in die periode nog op een (te) laag niveau.

De 2 Nederlandse fabrieken hebben een te hoge capaciteit

- Jan Willem van Roessel

De 2 fabrieken in Nederland hebben een te hoge capaciteit om het kleine volume biobieten rendabel te verwerken. Suiker Unie houdt de praktijkproef daarom op hun fabriek in het Noord-Duitse Anklam. Deze fabriek is veel kleiner. Van Roessel stelt dat de verwerking daar plaats zal vinden, mocht het zover komen.

Nederland kent een flink areaal biologische landbouwgrond; zeker in de provincie Flevoland, waar van oudsher oud-bietentelers zitten. Gezien de kostenefficiëntie is het echter niet aannemelijk dat bieten uit Nederland naar Noordoost-Duitsland worden vervoerd. In ons land wordt een zeer klein areaal suikerbieten biologisch geteeld voor de productie van appelstroop.

Markt groeit
De Europese Unie (EU) importeerde in 2015 circa 170.000 ton biologische rietsuiker en in 2017 werd een gedeelte van de markt ingevuld met 3.150 hectare biologische suikerbieten. Dit jaar is dat aantal gegroeid naar ruim 5.000 hectare, maar het is slechts 0,1% van de totale productie in de EU. Met 1.800 hectare is Oostenrijk de grootste teler van biobieten.

In Oostenrijk krijgen de telers €45 tot €50 per ton extra betaald, bovenop de reguliere prijs. De animo is klein, terwijl 22% van het areaal biologisch is. Het grootste gedeelte daarvan betreft echter grasland. Daarnaast zijn de teeltkosten flink hoger, door de hoge kosten voor onkruidbestrijding. De opbrengst ligt 33% lager, in vergelijking tot gangbare bieten.

De ziekte cercospora is een grote bedreiging voor biologische bieten. Niet alle regio’s en gronden zijn daarom geschikt voor de teelt. Een gebrek aan insecticiden is eveneens een uitdaging, net zoals de bemesting. Hoe groot de proef in Anklam is, zegt Suiker Unie niet.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel- en granenmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktupdate Aardappelen.
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Nieuws Biologisch

Omschakelen voor Duitse boer minder aantrekkelijk

Analyse Biologisch

'Als vraag naar biologisch er is, volgt boer vanzelf'

Opinie Wouter Baan

Is Adema al op bio-tour door Frankrijk geweest?

Analyse Biologisch

Bioboer verliezer van de hoge inflatie?

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox