Kavelruil na jaren afgerond

Ruil van 700 hectare grond in Bergeijk

4 December 2014 - Redactie Boerenbusiness

Eind november is het project Kavelruil Bergeijk na vele jaren afgerond. Hierdoor hebben boeren hun grond dichter bij huis, versnipperde akkers zijn geruild tot één aaneengesloten akker. Dat is niet alleen praktischer, maar ook efficiënter en het scheelt in de kosten.

Onder leiding van het Kadaster wisselde in 30 ruilingen 707 hectare grond van eigenaar. Van gepachte gronden is 317 hectare geruild en er is 56 hectare natuur (EHS) gerealiseerd. Naast de voordelen voor de agrarische ondernemers, heeft het project Kavelruil Bergeijk bijgedragen aan de aanleg van de nieuwe ecologische verbindingszone ‘De Goorloop’. Voormalige agrarische percelen maken plaats voor bloemrijke graslanden, vochtige hooilanden en graankruidenpercelen met nieuwe poelen en struiken. Ze dienen als voedsel-, broed- en/of schuilplek voor vogels en andere dieren. Wandelaars kunnen verschillende ommetjes maken om van het gebied te genieten.

Bij een groot ruilingsproject is samenwerking tussen alle grondeigenaren en organisaties binnen het gebied erg belangrijk. Zo hadden de kavelruilcoördinatoren een belangrijke rol, zij
kregen het vertrouwen van de grondeigenaren. En de gemeente bracht grond in. Vanaf 2009 heeft het Kadaster de taak op zich genomen om al de verschillende partijen bij elkaar te brengen. Samen is gekeken op welke manier de doelen in het gebied gerealiseerd konden worden. Deze goede samenwerking heeft ervoor gezorgd dat het project eind 2012 met twee jaar werd verlengd. De doelstelling was bereikt maar er lagen nog vele kansen. Omdat er door de efficiënte werkwijze budget over was, kon het project langer doorgaan. Waardoor meer grond geruild kon worden.

Het Kadaster werkt van oudsher samen met Dienst Landelijk Gebied (DLG) in herverkavelingen. Omdat DLG per 1 januari 2015 ophoudt te bestaan, bestaat het risico dat veel kennis en kunde verloren gaat. Om dit te voorkomen bundelt het Kadaster alle expertise over ruimtelijke vraagstukken. Het Kadaster adviseert en faciliteert en speelt op die manier een rol bij de planvoorbereiding, planontwikkeling, planuitvoering en/of monitoring. In het project Bergeijck heeft het Kadaster laten zien deze rol van procesbegeleider tot planuitvoerder succesvol uit te kunnen voeren.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer

Analyse Grond

Grondmarkt redding voor Oekraïense financiën?

Opinie Jurphaas Lugtenburg

Overheid en grond, niet de gelukkigste combinatie

Nieuws Grond

Investeerders VS duiken massaal op landbouwgrond

Nieuws grondmarkt

Wat kost een hectare landbouwgrond in Europa?

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden