LLTB trekt aan bel

Kritiek op Provincie Limburg over uitgifte pachtgronden

8 Januari 2016 - 21 reacties

De LLTB heeft zich negatief uitgelaten over de uitgifte van pachtgronden in de provincie Limburg. De uitvoering moet bij een volgende uitgifte veel beter, zegt de belangenorganisatie na klachten van boeren.

Punt van kritiek is dat de gronden die in een cluster worden verpacht, soms beter als los perceel aan de aangrenzende gebruiker kunnen worden aangeboden, stelt de LLTB. Ook worden gronden in pacht gegeven die als natuur zijn bestemd en dus logischerwijs niet als landbouwgrond moeten worden verpacht.

Twijfels over maximale afstand vanaf het bedrijf

Verder heeft de LLTB meerdere vragen van leden ontvangen die betwijfelen of de pachter zijn bedrijf binnen 5 kilometer van de te pachten gronden heeft. Bij meerdere gegadigden voor een bepaald stuk grond vindt toewijzing plaats door middel van notariële loting, waarbij agrarische bedrijven met de hoofdvestiging binnen 5 kilometer voorrang hebben op bedrijven die verder weg liggen.

Daarnaast is de LLTB niet te spreken over het feit dat alle beoogde pachters (ongeveer 150) naar Maastricht moeten gaan om het pachtcontract te ondertekenen. Ondertekening elders in Noord- of Midden-Limburg of afwikkeling van de stukken via de post was volgens de LLTB een goede aanvulling geweest. Voor de gesignaleerde knelpunten zoekt Provincie Limburg alsnog een oplossing.

De LLTB had al eerder kritiek op de gang van zaken. Zo drong de organisatie begin 2015 aan op een andere werkwijze bij de uitgifte. Destijds had de provincie nog het voornemen om een open inschrijving te doen waarbij de gronden aan de hoogste bieder werden verpacht. Op verzoek van de LLTB is dit vervolgens aangepast en zijn de gronden in clusters aangeboden, tegen een pachtprijs gebaseerd op het pachtnormenbesluit.

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
21 reacties
Dhr. Janssen 10 Januari 2016
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/grond/artikel/10867597/Kritiek-op-Provincie-Limburg-over-uitgifte-pachtgronden]Kritiek op Provincie Limburg over uitgifte pachtgronden[/url]
Lltb afdelingsvoorzitter dhr. P.Erkens heeft zelf twee clusters toegewezen gekregen.
Abonnee
moeder overste 10 Januari 2016
Ja en, wat wil je daar mee zeggen. Anders ben je net zo onduidelijk als de bestuurders waar je kennelijk moeite mee hebt.
Janssen 10 Januari 2016
Sommige mensen hebben misschien een voorbeeldfunctie?????
Moederoverste ook een cluster ontvangen of misschien 2.
In de lijst komen maar weinig straatnamen twee keer voor en dan toevallig ook nog op huisnummer 10 en 12
Abonnee
erik 10 Januari 2016
een voorbeeld functie heb je meestal naast een eigen bedrijf. Volgens jou zou je dan dus niet mogen inschrijven. Dat is lekker.Iedereen wil zijn eigen bedrijf ontwikkelen en als je dan toevallig iets voor de georganiseerde landbouw doet is het volgens sommigen meteen doorgestoken kaart, zou kunnen , maar als je zo in elkaar steekt is er meestal weinig licht aan het eind van de tunnel.
Peter Erkens 10 Januari 2016
Op 1 januari 2015 is de Dienst Landelijk gebied opgeheven met in hun kielzog het Bureau Beheer Landbouwgronden. De gronden in eigendom van deze dienst werden, net als de personeelsleden onderdeel van de provincie. De BBL verpachte ieder jaar de gronden aan geïnteresseerde boeren. Wilde je in aanmerking komen, moest je dit jaarlijks kenbaar maken voor 1 september. Jaarlijks hebben vele boeren dit gedaan, zonder ook maar een keer een afwijzing of enig ander teken van leven te mogen ontvangen. Laat staan grond in pacht te krijgen van BBL. De gronden werden volgens een Joost-mag-het-weten methode verpacht. De conclusie is dat wie, waarom, hoelang, en hoeveel grond kreeg niet transparant was. Dit jaar is de provincie Limburg het eerste jaar verantwoordelijk voor de uitgifte van de (voormalige BBL) gronden. Zij heeft er voor gekozen om clusters te maken tussen de 4 en 8,5 ha groot. Iedere ondernemer c.q. onderneming, mocht op max. 3 clusters inschrijven, waarbij er via loting bepaald zou worden wie de gronden mocht pachten, indien er meer gegadigden waren. Men kan er van alles van vinden, maar het is veel transparanter dan voorheen. Tot zover het proces. Vervolgens de aantijgingen aan mijn adres. De heer Janssen trekt wel voorbarige conclusies, zonder inhoudelijke wetenschap van de situatie. Ik kan hem verzekeren dat per (hoofdberoep) ondernemer in mijn geval maar één cluster in toegekend, en tenslotte geldt voor alle kandidaat pachters: het lot heeft bepaald.

P.S. Beste mijnheer Janssen: mijn bedrijf (en niet alleen mijn bedrijf) heeft al veel te lijden gehad onder mijn inzet voor de belangenbehartiging van de agrarische wereld......maar alles heeft zijn grenzen!
zijlijn 10 Januari 2016
Peter Erkens schreef:
Op 1 januari 2015 is de Dienst Landelijk gebied opgeheven met in hun kielzog het Bureau Beheer Landbouwgronden. De gronden in eigendom van deze dienst werden, net als de personeelsleden onderdeel van de provincie. De BBL verpachte ieder jaar de gronden aan geïnteresseerde boeren. Wilde je in aanmerking komen, moest je dit jaarlijks kenbaar maken voor 1 september. Jaarlijks hebben vele boeren dit gedaan, zonder ook maar een keer een afwijzing of enig ander teken van leven te mogen ontvangen. Laat staan grond in pacht te krijgen van BBL. De gronden werden volgens een Joost-mag-het-weten methode verpacht. De conclusie is dat wie, waarom, hoelang, en hoeveel grond kreeg niet transparant was. Dit jaar is de provincie Limburg het eerste jaar verantwoordelijk voor de uitgifte van de (voormalige BBL) gronden. Zij heeft er voor gekozen om clusters te maken tussen de 4 en 8,5 ha groot. Iedere ondernemer c.q. onderneming, mocht op max. 3 clusters inschrijven, waarbij er via loting bepaald zou worden wie de gronden mocht pachten, indien er meer gegadigden waren. Men kan er van alles van vinden, maar het is veel transparanter dan voorheen. Tot zover het proces. Vervolgens de aantijgingen aan mijn adres. De heer Janssen trekt wel voorbarige conclusies, zonder inhoudelijke wetenschap van de situatie. Ik kan hem verzekeren dat per (hoofdberoep) ondernemer in mijn geval maar één cluster in toegekend, en tenslotte geldt voor alle kandidaat pachters: het lot heeft bepaald.

P.S. Beste mijnheer Janssen: mijn bedrijf (en niet alleen mijn bedrijf) heeft al veel te lijden gehad onder mijn inzet voor de belangenbehartiging van de agrarische wereld......maar alles heeft zijn grenzen!

Er zijn ook percelen gegund aan niet hoofdberoep dus nevenbedrijven.
Peter Erkens 10 Januari 2016
Dit is ook bij de provincie aangegeven. Hier kom je op hellend vlak: wat is hoofdberoep en hoe ga je dat controleren. Uiteindelijk is het criteria dat als je een kvk-inschrijving hebt en een RVO nr dan heb je een hoofdberoepsbedrijf in de landbouw.
Peter Erkens 11 Januari 2016
Dit is ook aan de orde geweest richting provincie. Hier begeef je op een hellend vlak, de vraag is ook vanuit de provincie hoe ga je dat controleren. Waar leg je de grens: op basis van inkomsten? Van uren?
Uiteindelijk heeft de provincie gehanteerd dat eenieder met een kvk-inschrijving en een RVO nr een hoofdberoepbedrijf heeft c.q. aan de voorwaarde hoofdberoep voldoet.
zijlijn 11 Januari 2016
Peter Erkens schreef:
Dit is ook aan de orde geweest richting provincie. Hier begeef je op een hellend vlak, de vraag is ook vanuit de provincie hoe ga je dat controleren. Waar leg je de grens: op basis van inkomsten? Van uren?
Uiteindelijk heeft de provincie gehanteerd dat eenieder met een kvk-inschrijving en een RVO nr een hoofdberoepbedrijf heeft c.q. aan de voorwaarde hoofdberoep voldoet.

Dus zij die er volledig van moeten bestaan kunnen worden benadeeld door hobbyisten?!
Volgens mij heeft de provincie zelf ook een aantal sociale bedrijven afgestoten om bedrijven in de branche niet te benadelen.
De LLTB zwicht wel erg snel blijkbaar voor wat de provincie het makkelijkste lijkt. Is dat belangenbehartiging?! Of is het weer een kwestie van politieke correctheid ten koste van de leden, zoals in Limburg gebruikelijk.
Peter Erkens 11 Januari 2016
Dit is ook aan de orde geweest richting provincie. Hier begeef je op een hellend vlak, de vraag is ook vanuit de provincie hoe ga je dat controleren. Waar leg je de grens: op basis van inkomsten? Van uren?
Uiteindelijk heeft de provincie gehanteerd dat eenieder met een kvk-inschrijving en een RVO nr een hoofdberoepbedrijf heeft c.q. aan de voorwaarde hoofdberoep voldoet.
Peter Erkens 11 Januari 2016
Zijlijn, voorop staat dat de provincie uiteindelijk bepaald. De provincie heeft de voorwaarden bepaald en al doende leert men. De grote vraag is hoe ga je dit controleren, handhaven? Op basis van inkomen? Wat is dan neveninkomsten: loonwerk ook? Boerderijwinkel? Vervolgens kan het gebeuren dat je landbouwbedrijf in een jaar negatief draait en je krantenwijk je hoofdinkomen is dat jaar. Het is niet eenvoudig, vooral als je het transparant probeert te houden.
zijlijn 11 Januari 2016
Peter Erkens schreef:
Zijlijn, voorop staat dat de provincie uiteindelijk bepaald. De provincie heeft de voorwaarden bepaald en al doende leert men. De grote vraag is hoe ga je dit controleren, handhaven? Op basis van inkomen? Wat is dan neveninkomsten: loonwerk ook? Boerderijwinkel? Vervolgens kan het gebeuren dat je landbouwbedrijf in een jaar negatief draait en je krantenwijk je hoofdinkomen is dat jaar. Het is niet eenvoudig, vooral als je het transparant probeert te houden.

Duidelijk, de provincie bepaalt, en LLTB vindt dat altijd oke al is het maar om de eigen leden in de staten niet van de CDA stemlijst te laten verdwijnen bij volgende verkiezingen. En de punten die bepalend zijn voor geen hoofdberoepsbedrijf verwoordt U zeer helder dus hoezo moeilijk. En in handhaven is de provincie als het om andere zaken gaat erg goed BOA's in overvloed dus wat zou hier het probleem dan zijn.
zijlijn 11 Januari 2016
Sorry beste Hr. Erkens, ik heb absoluut niks tegen U of wie dan ook, die op het landbouwhuis zijn brood verdiend, maar toon eens wat ballen als organisatie dan krijgt de organisatie wellicht weer wat meer leden terug. Dat werkt beter dan bedrijfsbezoeken aan ex leden.
Peter Erkens 11 Januari 2016
Beste Zijlijn, het glas is halfvol of half leeg? Daar bedoel ik mee: de uitgifte is mede door de inzet van de LLTB (niet ik, maar het hoofdbestuur) niet per opbod gegaan, veel transparanter, duidelijk gecommuniceerd, open en eerlijk, kortom veel beter dan het was. Vervolgens komt het probleem dat sommige percelen middenin percelen van andere liggen, daar wordt een appél gedaan op partijen om dit oplossingsgericht aan te pakken. Dan komt het probleem van het hoofdberoepsbedrijf zoals al duidelijk aangegeven. Conclusie: grond blijft een verhit thema! Uiteindelijk is de sector beter af dan als de grond per opbod was geveild en de sterkste( hoogst biedende) had hem gekregen. En nee, we hebben de ideale situatie niet kunnen bereiken....de vraag is of die kans er in zit....valt me iets met kikkers in een kruiwagen....
Peter Erkens 11 Januari 2016
Beste Zijlijn, toch nog even een reactie op uw kritiek richting LLTB. Als ik uw pleidooi goed begrijp moet de LLTB, en in dezen voel ik mij aangesproken, dus ik ook, ons meer inzetten voor de leden. Wie zijn die leden volgens u dan? Ik begrijp, u bent ieder geval niet lid.... Maar toch ziet u zich als de ondernemer waar de LLTB voor door het vuur zou moeten gaan. Waar ik voor door het vuur moet gaan en om in het straatje van mijnheer Janssen te blijven: mijn eigen bedrijf helemaal voor moet vergeten. Zou u dan lid worden, beste Zijlijn? Ik denk het niet. Waar het om draait is dat het standaardlid niet bestaat en daarmee zult u waarschijnlijk altijd een steen vinden (een reden vinden waarom de LLTB het niet goed doet) om te gooien. En die steen gooit u dan naar bestuurders die de hele dag afwegingen maken wat in het belang is van hele sector. Dat zijn alle leden: de tuinders, de varkenshouders, de melkveehouders, enz. noem ze maar op. Maar ook het nevenberoepsbedrijf, de doorsnee boer (gemiddeld qua grootte) en ook de megaboer. En ik zal u geen geheimpje vertellen als ik u vertel dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Deze afwegingen maken noemt u geen ballen tonen. Als u denkt dat alle boeren beter af zijn zonder een belangenbehartiger die ons allemaal in de kruiwagen probeert te houden, dan deel ik die mening niet. Alleen samen zijn we sterk, en als eenling zijn we niemand. In dat proces om een vuist te maken is het nodig om te geven en te nemen. Om verantwoordelijkheid te nemen. En dat is wat dat lid van de LLTB wel doet, verantwoordelijkheid nemen, het grotere geheel zien, het belang van deze belangenbehartiging voor de sector in zijn geheel zien. Ja en jammer genoeg ook een beetje meebetalen aan de belangenbehartiging van niet leden, want als ik b.v. de overheid aanspreek dan doe ik dat voor de hele sector en niet alleen voor de leden. Kortom, als er mensen zijn die ballen tonen dan zijn het de leden wel. Beste Zijlijn, doe u naam geen eer aan en blijf niet aan de zijlijn staan maar neem ook verantwoording en kom met mij aan de kar trekken, dan toont u pas ballen....
Peter Erkens 11 Januari 2016
Beste Zijlijn, toch nog even een reactie op uw kritiek richting LLTB. Als ik uw pleidooi goed begrijp moet de LLTB, en in dezen voel ik mij aangesproken, dus ik ook, ons meer inzetten voor de leden. Wie zijn die leden volgens u dan? Ik begrijp, u bent ieder geval niet lid.... Maar toch ziet u zich als de ondernemer waar de LLTB voor door het vuur zou moeten gaan. Waar ik voor door het vuur moet gaan en om in het straatje van mijnheer Janssen te blijven: mijn eigen bedrijf helemaal voor moet vergeten. Zou u dan lid worden, beste Zijlijn? Ik denk het niet. Waar het om draait is dat het standaardlid niet bestaat en daarmee zult u waarschijnlijk altijd een steen vinden (een reden vinden waarom de LLTB het niet goed doet) om te gooien. En die steen gooit u dan naar bestuurders die de hele dag afwegingen maken wat in het belang is van hele sector. Dat zijn alle leden: de tuinders, de varkenshouders, de melkveehouders, enz. noem ze maar op. Maar ook het nevenberoepsbedrijf, de doorsnee boer (gemiddeld qua grootte) en ook de megaboer. En ik zal u geen geheimpje vertellen als ik u vertel dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Deze afwegingen maken noemt u geen ballen tonen. Als u denkt dat alle boeren beter af zijn zonder een belangenbehartiger die ons allemaal in de kruiwagen probeert te houden, dan deel ik die mening niet. Alleen samen zijn we sterk, en als eenling zijn we niemand. In dat proces om een vuist te maken is het nodig om te geven en te nemen. Om verantwoordelijkheid te nemen. En dat is wat dat lid van de LLTB wel doet, verantwoordelijkheid nemen, het grotere geheel zien, het belang van deze belangenbehartiging voor de sector in zijn geheel zien. Ja en jammer genoeg ook een beetje meebetalen aan de belangenbehartiging van niet leden, want als ik b.v. de overheid aanspreek dan doe ik dat voor de hele sector en niet alleen voor de leden. Kortom, als er mensen zijn die ballen tonen dan zijn het de leden wel. Beste Zijlijn, doe u naam geen eer aan en blijf niet aan de zijlijn staan maar neem ook verantwoording en kom met mij aan de kar trekken, dan toont u pas ballen....
zijlijn 11 Januari 2016
Sorry, U was het zelf die zonodig moest betogen dat grond alleen aan (hoofdberoeps) bedrijven werd gegund, hetgeen dus niet het geval is. En verder ben ik zeer begaan met boeren en hun belangen, maar aan een rotte kar met vierkante wielen ga ik mijn rug niet bederven. LTO en LLTB zijn nu nog aan het terugvechten om de mestwetgeving zoals die over de landbouw is afgeroepen met politiek geweld geleidelijk terug te brengen tot normale proporties en werkbaar voor de leden. Wat kost dit niet en hoe dom zijn de organisaties geweest om het politiek geweld over zich heen te laten komen en niet te veroordelen en voor niet aanvaardbaar te verklaren en eventueel gewoon met de leden de straat op te gaan!
Dat is nou precies wat ik een rotte kar met vierkante wielen noem!
zijlijn 11 Januari 2016
zijlijn schreef:
Sorry, U was het zelf die zonodig moest betogen dat grond alleen aan (hoofdberoeps) bedrijven werd gegund, hetgeen dus niet het geval is. En verder ben ik zeer begaan met boeren en hun belangen, maar aan een rotte kar met vierkante wielen ga ik mijn rug niet bederven. LTO en LLTB zijn nu nog aan het terugvechten om de mestwetgeving zoals die over de landbouw is afgeroepen met politiek geweld geleidelijk terug te brengen tot normale proporties en werkbaar voor de leden. Wat kost dit niet en hoe dom zijn de organisaties geweest om het politiek geweld over zich heen te laten komen en niet te veroordelen en voor niet aanvaardbaar te verklaren en eventueel gewoon met de leden de straat op te gaan!
Dat is nou precies wat ik een rotte kar met vierkante wielen noem!

Nog een laatste bijdrage van mijn kant die wellicht uw ogen kan openen, was het niet de relatie tussen LLTB en CDA die heeft veroorzaakt dat de leden niet de straat op mochten?!En verder succes met uw bedrijf, over tot de orde van de dag en discussie wat mij betreft gesloten.
ellyheggen 11 Januari 2016
Beste Heren, ook ons bedrijf heeft toevallig dit jaar iets meer toegewezen gekregen. Echter we zitten ermee verveeld. Ze zijn niet te benaderen, noch te bewerken op die manier. Maar we zijn alvast in gesprek met de betreffende collega's en hebben een afspraak bij de Provincie liggen op 18-02-2016 om dit probleem op te lossen, zonder iemand te beschuldigen. Het is niet ik, maar wij. Samenwerken en eerlijk zijn ben je of kun je leren. Ja en ook ik ben een bestuurder. Ik zei al tegen de mannen, gaat men gegarandeerd zeggen die heeft iets in de pap te brokkelen gehad, terwijl dit onderwerp naast de zorg voor mijn gezin, mijn eigen gezondheid en de bedrijfsaandacht naast de secreteriaatsfunctie helemaal aan mijn aandacht is ontsnapt. Tenslotte als je met 1 vinger naar de ander wijst, wijzen er 4 naar jezelf. Door mijn Kwakkele gezondheid en juist de sterke betrokkenheid om de dector vraag ik me de laatste tijd af, voor wie doe je het en hoe doe je het goed. Chapeau aan onze LLTB voorzitter !
dhr Janssen 11 Januari 2016
Het is slim om op 2 ondernemingen in te schrijven op de clusters. Dit is wettelijk toegestaan en daarmee u goed recht. Ter overdrijving: Hoe zou het zijn geweest als alle bedrijven op 2 of wie weet zelfs nog meer onderneming(svormen) gingen inschrijven? Juist..dit zal niet de intentie zijn geweest van deze uitgifte. En ook niet de intentie van LLTB en provincie toen ze deze constructie als alternatief voor het oude systeem van uitgifte hebben bedacht. Als voorzitter van de belangenbehartiging vind ik dat je dan ook niet deze koers moet gaan varen. Als het argument is dat jouw bedrijf er sowieso onder lijdt, is het misschien wijselijk om een van de 2 taken neer te leggen.

Laatste wat ik erover kwijt wou. Succes ermee verder.
Peter Erkens 11 Januari 2016
dhr Janssen schreef:
Het is slim om op 2 ondernemingen in te schrijven op de clusters. Dit is wettelijk toegestaan en daarmee u goed recht. Ter overdrijving: Hoe zou het zijn geweest als alle bedrijven op 2 of wie weet zelfs nog meer onderneming(svormen) gingen inschrijven? Juist..dit zal niet de intentie zijn geweest van deze uitgifte. En ook niet de intentie van LLTB en provincie toen ze deze constructie als alternatief voor het oude systeem van uitgifte hebben bedacht. Als voorzitter van de belangenbehartiging vind ik dat je dan ook niet deze koers moet gaan varen. Als het argument is dat jouw bedrijf er sowieso onder lijdt, is het misschien wijselijk om een van de 2 taken neer te leggen.

Laatste wat ik erover kwijt wou. Succes ermee verder.


Beste heer Janssen, zoals eerder gezegd zijn er ook 2 HOOFDBEROEPS ONDERNEMERS. Mijn conclusie: oordelen zonder inhoudelijke wetenschap. De rest van uw opmerkingen laat ik voor u rekening.
stier 1 Augustus 2016
Als men clusters maakt zou men kunnen kijken dat deze niet in andere
percelen liggen,voor problemen te voorkomen. De pachter kan niet op perceel komen en moet nood gedwongen door andere perceel rijden echt oplettend dus.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Ruwvoertour Silvain Kusters

'Elke koe die hier loopt, is voor mij bijzonder'

Dossier Stikstof

Stikstof in de Nederlandse melkveehouderij

Inside Grond

Korting op pacht bij milieuvriendelijk boeren

Nieuws Politiek

Brabant wil veeljarig beleid en gunstige natuurpacht

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief