Grond

Boerenbusiness

Podcast Jaap Haanstra

'Overheid moet met regels eerlijk zijn tegen boeren'

De overheid moet met haar regels eerlijk zijn tegen boeren als het gaat om de maatregelen van het 7de Actieprogramma Nitraatrichtlijn, zoals de bufferstroken en de wintergewassen. Dit zegt Jaap Haanstra, akkerbouwer en voormalig LTO-bestuurder in deze Boerenbusiness Podcast. Het stoort Haanstra dat de metingen van de waterkwaliteit niet zuiver worden gedaan, maar de boer wel verantwoordelijk wordt gehouden voor het resultaat.
10 Mei 2023
slang

Achtergrond GLB

Gecombineerde opgave blijft een grote slangenkuil

De Gecombineerde opgave (meitelling) is een jaarlijks ritueel dat bij de meeste boeren niet tot de favoriete klussen hoort. Dit jaar is het nog een paar tandjes erger. Door de invoering van het nieuwe GLB, en de korte voorbereidingstijd van de RVO, kan de Gecombineerde opgave zo onderhand wel een chaos genoemd worden. Uit gesprekken die Boerenbusiness voerde, blijkt dat boeren en adviseurs de grootste moeite hebben om alles goed in te vullen en de techniek van de RVO hapert.
9 Mei 2023
Grondcast

Grondcast met Cor Pierik

'Honger naar agrarische grond groter dan ooit'

Jaarlijks verdwijnt er 5.000 tot 7.000 hectare agrarische grond in Nederland. In deze tijd is de honger naar agrarische grond echter groter dan ooit, vertelt Cor Pierik, landbouweconoom van het CBS, in de eerste editie van de Grondcast. In deze podcastserie brengen we de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt in kaart. Pierik schetst de grondmarkt in historisch perspectief. Hij pleit daarbij voor een centrale regie in de ruimtelijke ordening.
18 April 2023
melkveebedrijf platteland

Nieuws Grond

Agrarisch vastgoed in trek, ook buiten de sector

Een gemiddeld goed jaar voor de agrarische sector en veel onzekerheid veroorzaakt door het stikstofbeleid en de uitkoopregelingen, zo vat makelaarsvereniging NVM de agrarisch onroerendgoedmarkt samen in het jaarrapport over 2022. De prijzen voor agrarische bedrijven en landbouwgrond zitten daardoor in de lift en tegelijkertijd wordt er minder te koop aangeboden. En dat terwijl de belangstelling voor agrarisch onroerendgoed ook van buiten de sector toeneemt.
23 Maart 2023
RVO

Opinie Jurphaas Lugtenburg

Leuker kunnen we het niet maken, wel moeilijker

Net als de belastingaangifte staat de Gecombineerde Opgave -in de volksmond beter bekend als de meitelling- bij de meeste boeren niet bovenaan het lijstje met favoriete klussen. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat dit jaar echter op de schop en daarmee gaat ook het hele systeem van de Gecombineerde Opgave op zijn kop.
28 Februari 2023
Polen

Interview Adam Oliver

'In Oost-Europa word je als boer nog serieus genomen'

Toenemende regeldruk, de transitie naar kringlooplandbouw en een ministerie dat worstelt met een verdienmodel voor de boer. De Nederlandse landbouw staat voor grote uitdagingen. Mede daardoor overwegen sommige boeren een nieuwe start in het buitenland. Over de kansen om te boeren in het oosten van Europa sprak Boerenbusiness met Adam Oliver, Agri Business Consultant bij Brown & Co.
15 Februari 2023
grond zonnepanelen gras melkveebedrijf koeien

Nieuws Grond

Rijk onderzoekt eerste recht koop landbouwgrond

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om een eerste recht van koop (voorkeursrecht) te vestigen op landbouwgrond. Mogelijk als onderdeel van een stikstofreductieplan, maar dit is niet geheel helder.
16 Januari 2023
grond erf

Nieuws Grond

Grondprijs naar 550.000 euro door dubieuze handel

Het opknippen van percelen landbouwgrond en ver boven de marktprijs doorverkopen aan nietsvermoedende particulieren doorverkopen, is geen nieuw fenomeen. RTL Nieuws en het Kadaster zochten uit om hoeveel grond het precies gaat. Tienduizenden beleggers blijken erbij betrokken.
9 Januari 2023
platteland

Opinie Krijn Poppe

Het plattelandsgevoel: in welk land willen we leven?

Het jaar zit er bijna op. De top-2000 vergezelt de laatste werkzaamheden, we worden bedolven met lijstjes en jaaroverzichten. Boerenprotesten en omgekeerde vlaggen zullen de oudejaarsconferences wel halen. Met dat in gedachten pakte ik 'Dit is mijn hof' van Chris de Stoop uit de boekenkast.
24 December 2022
akkerbouw grond

Achtergrond Grondmarkt

Onzekerheid in landbouw voedt grondhonger

De rente is in 2022 hard opgelopen, waarmee de leencapaciteit van agrarische ondernemers onder druk staat. Tegelijkertijd hebben veel melkveehouders en akkerbouwers geld in de tas door de fors gestegen opbrengstprijzen dit jaar. Een interessante combinatie om te bezien hoe de grondprijzen hier op reageren. Boerenbusiness peilt bij makelaars hoe de agrarische grondhandel er in de verschillende windrichtingen van Nederland ervoor staat.
22 December 2022

BB TV Edin Mujagic

Ondernemers gaan pijn slow motion-inflatie voelen

De centrale banken van de eurolanden, de Verenigde Staten en de Bank of England de afgelopen dagen de rente verder verhoogd in de strijd tegen inflatie. Met name de ferme boodschap van de ECB viel daarbij op. Edin Mujagic, hoofd econoom bij OHV Vermogensbeheer, verwacht dat de inflatie de komende maanden gaat afzwakken. Maar ondernemers gaan in de praktijk in die periode de pijn van de inflatie juist meer voelen. Hij noemt dat in een gesprek met Eric de Lijster slow motion-inflatie.
17 December 2022
akkerbouw grond flevoland

Nieuws Grondmarkt

Inflatiecorrectie stuwt ook geliberaliseerde pacht op

Niet alleen erfpachters maar ook pachters van geliberaliseerde pachtgronden krijgen te maken met een fors hogere pachtprijs. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) indexeert jaarlijks de pachtprijs op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Met een jaar vertraging kan dit de prijs flink opschroeven.
23 November 2022
akkerbouw grond ploegen

Nieuws Grond

Pensioenfonds voor de landbouw stapt in grond

BPL Pensioen (bedrijfspensioenfonds voor de landbouw) en uitvaartverzekeraar DELA zijn per 1 oktober toegetreden tot het ASR Dutch Farmland Fund. Dat heeft a.s.r. vandaag 3 november bekend gemaakt. BPL Pensioen en DELA gaan als eerst participanten investeren in het niet beursgenoteerde fonds van a.s.r. real estate.
3 November 2022
grond uien flevoland Gewastour2020

Nieuws grondmarkt

Grondprijzen rijzen de pan uit in derde kwartaal 2022

De gemiddelde grondprijzen zijn in het 3e kwartaal van 2022 naar recordhoogtes gestegen. Vooral bouwland werd fors duurder verkocht dan voorgaande kwartalen. Daar staat tegenover dat er minder landbouwgrond is verhandeld, zelfs het minste sinds 2014. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster.
2 November 2022
grondbewerking Spitmachine Drenthe

Opinie Krijn J. Poppe

Tijd van gratis geld voorbij: dalende grondprijzen?

De rente stijgt, de tijd van gratis geld is voorbij. De huizenmarkt is op een kantelpunt terecht gekomen. En dus ligt de vraag voor de hand of de grondmarkt de huizenmarkt volgt. Op de grondmarkt (en zijn afgeleide, de markt voor pacht) is in de geschiedenis van de economie al heel wat gestudeerd.
2 November 2022
Farmers Funding Peter Pals

Achtergrond Farmers Funding

'Hoe hoger de rente, hoe aantrekkelijker slim geld is'

Farmers Funding & Advies is een van de partijen die zich opwerpen als een alternatief voor bedrijfsfinancieringen in de landbouw. Waar traditionele banken geen optie zijn. of minder aantrekkelijk, bieden zij soms een andere keuzemogelijkheid.
11 Oktober 2022

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox