Finish nog lang niet in zicht voor akkerbouwer

Shutterstock
Akkerbouw

Marktdossier September 2020

Oogst 2020 kende deze herfst een vliegende start. Regen gooide eind september roet in het eten voor goed en wel aan de aardappel(hoofd)oogst begonnen kon worden. Dit komt begin oktober de prijsvorming wel ten goede. De uienmarkt oogt gezond en de oogst is hier wel grotendeels afgerond. Ook de tarwemarkt is positief. Prijsrecord worden gebroken. Een uitgebreide analyse van de akkerbouwmarkten vindt u in de video. In het marktdossier kunt u de belangrijkste artikelen van de afgelopen maand teruglezen.

30 September 2020

Granen & Grondstof

Waar komt extreem hoge sojaprijs vandaan?

Sinds week 35 is de notering voor sojabonen op de CBoT in Chicago bijzonder hard gestegen. Op het hoogtepunt in week 38 werd zelfs de hoogste notering sinds 2014 neergezet. Waar komt de extreem hoge sojaprijs vandaan? En kan deze prijs standhouden?
30 September 2020

Aardappelen

Vrije Poolse aardappelen doen 0 euro

Ondanks een extreem groeiseizoen met lange droge periodes hebben Poolse aardappelgewassen grotendeels kunnen herstellen gedurende een zomer met regelmatig neerslag. Het land stevent af op een grote aardappeloogst van dik 8 miljoen ton. Dat is desastreus voor de vrije marktprijs.
29 September 2020

Uien

VTA: 'Grote spreiding in uienopbrengst zichtbaar'

De gemiddelde opbrengst van uien ligt dit seizoen iets onder vorig seizoen, maar boven het meerjarig gemiddelde. Dit blijkt uit de proefrooiing die telersorganisatie VTA ook dit jaar weer uitgevoerd heeft onder de leden. Toch blijft het lastig om een gemiddelde te communiceren, omdat de spreiding in het land gigantisch is.
29 September 2020

Aardappelen

1,4Sight kan export van frites limiteren

Veel Europese aardappeltelers gaan dit bewaarseizoen voor het eerst aan de slag met kiemremmingsmiddel 1,4Sight. In de sector ontstaat onrust over het gebruik en de veiligheid van het middel, dat in Nederland al 5 jaar is toegelaten. Ook voor de export van eindproduct kan het gebruik gevolgen hebben, zo blijkt nu.
29 September 2020

Campagne 2020

Gemiddelde cichoreioogst bestaat dit jaar niet

De oogst van cichorei is inmiddels een maand onderweg. De opbrengsten lopen dit jaar zeer uiteen, wat een direct gevolg is van de moeizame start in het voorjaar. Wel stemmen het inulinegehalte en tarrapercentage inmiddels tot tevredenheid.
26 September 2020

Aardappelen

Duitse aardappeloogst groter dan vorig jaar

Het Duitse ministerie van Landbouw heeft de voorlopige resultaten van de aardappeloogst bekendgemaakt. Volgens de cijfers komt de opbrengst bijna 9% boven het niveau van vorig seizoen uit, voornamelijk als gevolg van de uitbreiding van het areaal.
25 September 2020

Peen

Geen spectaculaire tijden op peenmarkt

Het zijn momenteel geen spectaculaire tijden op de markt van peen. De handel blijft rustig en de afzet richting de overzeese bestemmingen loopt nog steeds niet vlekkeloos door. De DCA-notering Peen zet daarom deze week opnieuw een stapje omlaag.
24 September 2020

Gewastour 2020

Aardappelprijs had makkelijk €20 kunnen doen

De aardappelmarkt ging dit jaar gebukt onder extreme omstandigheden. De Boerenbusiness Gewastour volgde dit groeiseizoen 10 percelen innovators op de voet. Kees Maas neemt u mee in de marktprijsontwikkeling voor oogstjaar 2020 en trekt de conclusie 'De aardappelprijs had makkelijk 20 euro kunnen doen'.
24 September 2020

Gewastour 2020

Leg niet te snel het hoofd in de schoot op uienmarkt

De uienmarkt kende heel wat reuring dit seizoen. Naast de weersomstandigheden speelden ook zaken als brexit en corona een grote rol. Boerenbusiness volgde dit groeiseizoen 7 uienpercelen op de voet. Pieter Post neemt u mee in de marktprijsontwikkeling voor oogstjaar 2020 en concludeert: 'Leg niet te snel het hoofd in de schoot'.
22 September 2020

Peen

'Duitse peenoogst zal rond gemiddelde liggen'

De droogte leidt niet alleen in de aardappel- en uienteelt tot problemen, ook de markt voor peen lijdt eronder. In België is het momenteel bijvoorbeeld te droog om te rooien en zijn er veel problemen met meeldauw. Hoe is de situatie op de Duitse peenmarkt?
19 September 2020

Aardappelen

Aardappelexport blijft slechts iets achter

De aardappelexport tot en met augustus 2020 ligt slechts een iets achter op dezelfde periode vorig seizoen. Dat blijkt uit de nieuwste gegevens van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). België, Duitsland, Frankrijk en Senegal namen over de afgelopen periode de grootste volumes af.
17 September 2020

Akkerbouw

'Teelt van hennep en vlas moet meerwaarde krijgen'

Hennep en vlas. Het zijn teelten die uitstekend scoren op het gebied van klimaat en milieu. Branchevereniging Vlas en Hennep.nl heeft daarom, in samenwerking met de provincies Groningen en Zeeland, opdracht gegeven aan CLM Onderzoek en Advies om te onderzoeken hoe de teelten een rol kunnen spelen in het toekomstige landbouwbeleid.
15 September 2020

Uien

Nieuwe teeltgebieden blinken uit in uienoogst

Het zijn de nieuwe teeltgebieden in Noordoost- en Zuidoost-Nederland die dit jaar uitblinken in de opbrengst en kwaliteit van zaaiuien. Dat melden zaadbedrijven. De traditionele teeltgebieden in Flevoland en het zuidwesten kampen allemaal met problemen, al zijn de verschillen per teler enorm.
11 September 2020

Rente

Duurdere euro deert de ECB niet

Het bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) besloot gisteren (donderdag) de belangrijke rentes ongewijzigd te houden. Met de belangrijkste rente, de refirente, nog steeds op 0%. Wat zegt bankpresident Christine Lagarde daarover?