Melkprijs onverwacht teruggefloten

Shutterstock
Melk & Voer

Marktdossier December 2020

De melkprijzen beginnen 2021 overwegend in het rood, terwijl de trend in het vierde kwartaal van vorig jaar nog stabiel tot licht stijgend was. Ondertussen blijft corona de zuivelmarkt beïnvloeden, al zijn er ook lichtpuntjes. Met name de Global Dairy Trade in Nieuw-Zeeland geeft sterke signalen af. Aan de kostenkant zien we de voerprijzen daarentegen snel oplopen. In dit marktdossier kunt u de belangrijkste artikelen van de afgelopen maand teruglezen. 

29 December 2020

Melk

Krachtvoer was sinds 2013 niet meer zo duur als nu

De brokprijzen voor rundvee zetten grote stappen naar boven. Dit blijkt uit cijfers van Wageningen Economic Research (WUR). De stijgende grondstofkoersen maakt dat het plafond waarschijnlijk...
28 December 2020

Melk

FrieslandCampina schroeft melkprijs behoorlijk terug

De garantieprijs van FrieslandCampina daalt voor januari...
28 December 2020

Mest

Nieuw fosfaatgetal zeker een jaar uitgesteld

Agrarische bedrijven die geldige fosfaat grondmonsters hebben met alleen het zogenaamde P-Al of Pw getal mogen dat ook volgend jaar nog blijven gebruiken. In 2019 getrokken monsters blijven geldig tot en met 2023.
28 December 2020

Melk

Droogte dwingt Kiwi's melkvee op te ruimen

Na een goede start van het seizoen 2020-2021 speelt de droogte opnieuw op in Nieuw-Zeeland. In diverse regio's treffen de autoriteiten maatregelen om de grondwaterstanden te beschermen en worden beregeningsverboden afgekondigd. De droogte is ook terug te zien in de melkaanvoercijfers...
22 December 2020

Melk

Opnieuw minder melkkoeien in Duitsland

Het aantal melkkoeien in Duitsland is ook in 2020 verder teruggelopen, net als het aantal melkveebedrijven.
21 December 2020

Melk

Arla verrast met behoorlijk lagere melkprijs in januari

Arla laat de melkprijs voor januari 2021 behoorlijk dalen. Een opvallende beweging van de Scandinavische zuivelcoöperatie, die niet matcht met de trend van de afgelopen maanden. Wat is er aan de hand?
21 December 2020

Financieel

Dollarzwakte nadelig voor Europese export

De euro wordt alsmaar sterker. Uitgedrukt in Amerikaanse dollars steeg de Europese munt in de afgelopen dagen tot boven $1,22. Voor de Europese export is dat een...
21 December 2020

Stikstof

Stikstofwet is flinke kluif en lijkt onhaalbaar

Tenminste de helft van alle kwetsbare natuur zou in 2030 gegarandeerd moeten zijn beschermd, zo blijkt uit de in oktober gepresenteerde Stikstofwet van landbouwminister Carola Schouten. Nu de rook van de aangenomen Stikstofwet is opgetrokken, blijkt de veehouderij veel meer en ook veel sneller te moeten reduceren.
21 December 2020

Runderslachtingen

Rundermarkt verloopt stabiel in november

De rundermarkt houdt zich over de maand november rustig, er zit veel stabiliteit in de cijfers. De slachtingen laten een lichte daling zien terwijl de prijzen over het algemeen stabiel blijven staan. Ook de kalver importcijfers blijven aardig stabiel, op één uitschieter na.
18 December 2020

Melkaanvoer VS

Amerikaanse melkaanvoer houdt stijgende trend vast

Ondanks de periodieke dip plust de Amerikaanse melkaanvoer in november flink ten opzichte van vorig jaar. Dit is deels te wijten aan een hogere productie per koe en een hoger aantal koeien per bedrijf. Hoe reageren de melkprijzen? 
17 December 2020

Inkomensraming

Corona neemt hap uit boereninkomens

De coronapandemie pakt negatief uit voor de verdiensten in de land- en tuinbouwsector. Het gemiddelde inkomen van alle sectoren daalde in 2020 met €20.000 tegenover het jaar ervoor, ondanks diverse steunprogramma's die de overheid heeft opgetuigd. Vooral varkenshouders zagen hun inkomsten verdampen.
17 December 2020

Jan Kos

'Nieuwe melkstroom biedt kansen in zuivelhandel'

Jan Kos, CEO en 1 van de 3 eigenaren van Vandersterre Groep, is kaasman pur sang, maar wil nu ook vloeibare zuivel, melkpoeder en boter gaan handelen. Met de nieuwe ingredientstak, die door Dennis van Huet, voorheen Bel Leerdammer en Hoogwegt, getrokken gaat worden, slaat het bedrijf een andere richting op. De focus komt daarbij op de bovenkant van de markt.
15 December 2020

Reorganisatie

FrieslandCampina gaat compleet op de schop

FrieslandCampina voert het bezuinigingsplan versneld door. Nadat in de afgelopen weken diverse fabriekssluitingen zijn aangekondigd, gaat volgend jaar ook de bedrijfsstructuur van het zuivelconcern flink op de schop gaat. Ook wordt het aantal districten van de ledenraad teruggebracht en is de duurzaamheidsstrategie aangepast.
15 December 2020

Melk

Spotprijs melk ruim boven uitbetalingsprijzen

De gemiddelde melkprijs in Nederland (exclusief bonussen en premies) is in november voor de vierde maand op rij gestegen. Hoe komen de verwerkers onderling uit de bus?
14 December 2020

Melk

Nederlandse aanvoer melk houdt groei vast

De Nederlandse melkaanvoer lag in november nipt boven het niveau van vorig jaar. De vetgehaltes in de melk zijn wel wat lager. 
12 December 2020

USMCA

VS en Canada in de clinch over zuiveltarieven

De Verenigde Staten en Canada liggen met elkaar overhoop over de importtarieven die Canada hanteert op Amerikaanse zuivel. Volgens Canada is er niets aan de hand en voldoen zij aan de eisen van het USMCA-verdrag. De Amerikaanse overheid denkt daar anders over.
11 December 2020

Melk

Melkproductie Oceanië bereikt tamme seizoenspiek

De melkproductie in Oceanië komt in oktober de jaarlijkse seizoenspiek tegen. Nieuw-Zeeland noteert een iets een hogere piek dan vorig jaar, terwijl Australië verstek laat gaan en onder het productieniveau van vorig jaar blijft. Waar ligt dat aan?
10 December 2020

De Jong & Veldman

A-ware houdt focus op groei in coronatijd

Wat zuivelconcern A-ware in de afgelopen jaren in Heerenveen heeft neergezet, is indrukwekkend. Net toen de nieuwe mozzarella kaasmakerij en roomfabriek begin dit jaar operationeel waren, kwam de coronapandemie. Dit raakt de afzet. 'Zonder de coronacrisis had de melkprijs misschien wel €0,05 hoger gestaan', aldus COO Klaas de Jong. Samen met manager melkveehouderijzaken Koen Veldman blikt hij terug en kijkt hij vooruit.
10 December 2020

Melk

Geen ruimte voor hogere melkprijs bij Vreugdenhil

Vreugdenhil Dairy Foods laat de melkprijs voor november gelijk aan die van oktober. In tegenstelling tot andere verwerkers volgt de melkpoederproducent niet de stijgende trend in het vierde kwartaal. 
8 December 2020

Zuivel

Nederlandse kaas vindt gretig aftrek buiten EU

Bij de exportcijfers van kaas buiten Europa is van de coronacrisis weinig te merken. De uitvoervolumes lagen in de eerste 3 kwartalen aanzienlijk hoger dan andere jaren. Vooral Japan...
8 December 2020

DCA Melkvee Index

Rendement melkvee blijft ondergemiddeld

De melkprijzen zitten in de lift, maar de zorgen in de melkveehouderij blijven overheersen. Onder meer over stijgende voerkosten en de onzekerheid over corona. Hoe staat het rendement van de Nederlandse melkveehouder er eind 2020 voor en wat zijn de verwachtingen voor volgend jaar?
7 December 2020

Melk

Melkprijs Fonterra omhoog dankzij hamsterend China

De Nieuw-Zeelandse zuivelcoöperatie Fonterra heeft de melkprijsprognose voor seizoen 2020/21 voor de derde keer verhoogd. Dit seizoen loopt van juli 2020 tot juni 2021. Goede afzetmogelijkheden in China liggen aan de basis van dit besluit.   
4 December 2020

Melk

Melkprijs Cono Kaasmakers weer op pre-corona niveau

Cono Kaasmakers heeft de melkprijs in november naar boven toe bijgesteld. Daarmee komt de uitbetalingsprijs nagenoeg weer op het niveau van voor de coronacrisis. 
3 December 2020

Melk

December krijgt grip op vloeibare zuivel

Nu de kalender december aanwijst, komen de gebroken weken rondom Kerst en nieuwjaar steeds dichterbij. De vloeibare zuivelprijzen...
3 December 2020

Plantaardige zuivel

Korteweg zet in op kaas zonder melk met Westland

Those Vegan Cowboys en kaasbedrijf Westland hebben aangekondigd tegen de zomer van 2021 een plantaardige smeerkaas op de markt te brengen. De smeerkaas wordt onder een nieuw merk verkocht waarvan de naam begin volgend jaar bekend gemaakt wordt, aldus de initiatiefnemers.
3 December 2020

Melk

Visie en onderscheid maakt in melkvee het verschil

Hoe ziet de weg naar 2030 er voor Nederlandse melkveehouders uit? Een heldere visie en een onderscheidend bedrijf maken hét verschil in de melkveehouderij de komende jaren, zo benadrukt Countus in een online webinar.
2 December 2020

Melk

Opnieuw decemberbonus voor leveranciers A-ware

Net als vorig jaar keert A-ware haar leveranciers een eindejaarsbonus uit, bovenop het melkgeld van december. Over heel 2020 scoren de melkprijzen gemiddeld beter dan vorig jaar. 
1 December 2020

Voer

Eiwitvraag houdt bierbostelprijs hoog

Deze week blijft de voermarkt in rustig vaarwater verkeren. Enkel de hoge bierbostelprijs trekt de aandacht. De overige prijzen blijven stabiel, op een kleine correctie van de maïsprijs na. Wat zijn de vooruitzichten?
1 December 2020

Melk

Veertig cent coronaschade voor leden DOC-kaas

DOC Kaas houdt de melkprijs in december voor de derde achtereenvolgende maand op rij stabiel. Met deze mutatie is de balans voor coronajaar 2020 op te maken.